grzyby.pl

Atheliachaete sanguinea (Fr.) Spririn et Zmitrovitch [🔉 * san·gwi·ne·a]

korownica krwawa
Atheliachaete calotricha (P. Karst.) Tura, Zmitrovitch, Wasser et Spirin · Phanerochaete calotricha (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden [gł. w czekl.] · Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar [gł. w czekl.] [🔉 * san·gwi·ne·a]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Wg Mycobank Phanerochaete calotricha (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden "korownica żółknąca" i Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar "korownica krwawa" to synonimy Atheliachaete sanguinea (Fr.) Spririn et Zmitrovitch; wg Index Fungorum i GBIF to osobne gatunki, tak też i w czekliście[105]. (2022-12-31)
Phanerochaete sanguineus
Phanerochaete sanguineus
drewno zabarwione przez grzybnię
Phanerochaete sanguineus
drewno zabarwione przez grzybnię
Phanerochaete sanguineus
Phanerochaete sanguineus

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach na zmurszałym drewnie drzew liściastych i iglastych (sosny), na leżących pniach, gałęziach, gałązkach, szyszkach, igłach; kwiecień-listopad.
Czeklista[105] o Phanerochaete calotricha (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden: na gałęziach i pniach Populus tremula.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Atheliachaete sanguinea (Fr.) Spririn et Zmitrovitch [🔉 * san·gwi·ne·a]Atheliachaete calotricha (P. Karst.) Tura, Zmitrovitch, Wasser et Spirin · Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar [🔉 * san·gwi·ne·a] · Phanerochaete calotricha (P. Karst.) J. Erikss. et Ryvarden(pl) korownica krwawa
sanguineus, -a, -um (lat., adj.)
krwistoczerwony, krwawy, krwisty
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3784]
    Phanerochaete calotricha (P. Karst.) J. Erikss. & Ryvarden · publikacje: Flisińska 2004, Karasiński 2016

  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3794]
    Phanerochaete sanguinea (Fr.) Pouzar · publikacje: Flisińska 2004, Ławrynowicz i in. 2001, Wojewoda i in. 2004, Stasińska 2008a, Łuszczyński 2007, Łuszczyński 2008, Kałucka 2009a, Karasiński i in. 2015, Stasińska i Sotek 2016, Karasiński 2016, Stasińska i Sotek 2017, Stasińska i Sotek 2020 (as: Atheliachaete sanguinea), Chachuła i in. 2021 (as: Atheliachaete sanguinea)

znaleziska Atheliachaete sanguinea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-56 329874 CC-15 280984 CD-98 341502 341501 341504 341505 CD-99 341506 CE-06 341507 CE-17 295773 295801 295806 295805 CE-18 341508 295802 CE-24 341509 CE-25 341511 CE-27 281317 CE-28 281315 295772 295835 281314 CE-33 341512 CE-34 328591 CE-37 253384 295814 281303 281296 281318 295807 281316 281301 281304 281302 281293 CE-38 295813 281313 CE-47 281307 253383 281310 281311 CE-48 328592 281290 DE-35 329047 DE-55 252250 348092 230890 355199 242283 DE-67 153745

ID153745 Phanerochaete sanguinea; 1,5 km SE,Jasień,gm.Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-67; 2009.10.04; fragment dąbrowy; na mocno zmurszałej gałęzi dębowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 297863 fot. 297864 fot. 297865 fot. 297866

ID230890 Phanerochaete sanguinea; 1 km N od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2009.10.21; las sosnowy typu tyczkowina; na zmurszałej, młodej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 35,5" N i 19st 21' 50,1" E

fot. 641704 fot. 641705

ID242283 Phanerochaete sanguinea; 700 m N od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2014.04.21; bór sosnowy; na murszejącej gałęzi sosnowej zagrzebanej w ściółce; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 02' 14,9" N i 19st 17' 51,3" E

fot. 689372 fot. 689373

ID252250 Phanerochaete sanguinea; 1,2 km N od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.11.09; bór sosnowy; na fragmentach sosnowych gałęzi leżących na ściółce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 35,5" N i 19st 22' 34" E

fot. 725291 fot. 725292 fot. 725293

ID253383 Phanerochaete sanguinea; 400 m na S-E od zabudowań Piask, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-47; 2014.11.11; las sosnowy; na opadłych gałęziach płatowo na dwóch gałęziach, czę¶ciowo zagrzebanych w ściółce; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani, tak
uwagi: Nadle¶nictwo Kluczbork Le¶nictwo Nasale, oddział 17. Gmina Byczyna.
fot. 730217 fot. 730218 fot. 730219 fot. 730220

ID253384 Phanerochaete sanguinea; 1,1km od zabudowań Kamionki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2014.11.08; las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny płatowo na trzech leżących, czę¶ciowo zagłębionych w ziemi gałęziach sosny; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wy¶lę Ani, tak
uwagi: Nadle¶nictwo Przedborów Le¶nictwo Koziołek, oddział 1002. Gmina Bolesławiec.
fot. 730227 fot. 730228 fot. 730229 fot. 730230

ID280984 Phanerochaete sanguinea; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2016.04.18; Las mieszany z przewagą sosny.; Murszejąca gałązka sosny zalegająca w ściółce. Owocnik rozpostarty.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: Gatunek ten spotykam także dość często w borze sosnowym w pobliskim Osówcu.
fot. 839524 fot. 839525 fot. 839526 fot. 839527

ID281290 Phanerochaete sanguinea; 1,6 km na S od Wróblewa, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-48; 2016.03.03; las sosnowy, z domieszką dębu; na opadłych gałęziach sosny, zagrzebanych w sciółce płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Wieluń oddział 193.
fot. 840342 fot. 840343 fot. 840344 fot. 840345

ID281293 Phanerochaete sanguinea; 800 m na NW od Lesniczówki Dobrygosć, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-37; 2016.03.11; monokulturowy las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny, zagrzebanych w sciółce płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Doswiadczalne Siemianice Lesnictwo Dobrygosć oddział 8. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 840350 fot. 840351 fot. 840352

ID281296 Phanerochaete sanguinea; 1 km na NE od zabudowań Opatowa (Biały Ług), pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-37; 2016.03.11; monokulturowy las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny, zagrzebanych w sciółce płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Doswiadczalne Siemianice Lesnictwo Dobrygość oddział 28. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 840366 fot. 840367 fot. 840368 fot. 840369

ID281301 Phanerochaete sanguinea; 1,3 km na SE od zabudowań Kuźnicy Skakawskiej, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-37; 2016.03.16; monokulturowy las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny, zagrzebanych w ściółce płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Doswiadczalne Siemianice Lesnictwo Dobrygosć oddział 6. Gmina Łęka Opatowska.
fot. 840392 fot. 840393 fot. 840394 fot. 840395 fot. 840396

ID281302 Phanerochaete sanguinea; 400 m na W od zabudowań Żdżar (Podjama), pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.03.19; śródpolny las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny, zagrzebanych w sciółce płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny. Gmina Bolesławiec.
fot. 840403 fot. 840404 fot. 840405 fot. 840406 fot. 840407

ID281303 Phanerochaete sanguinea; 600 m na SW od zabudowań Nalepy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.03.20; las sosnowy, nieliczne brzozy; na starych łuskach szyszek jodłowych, zagrzebanych w sciółce płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 972.
fot. 840415 fot. 840416 fot. 840417 fot. 840418 fot. 840419 fot. 840420

ID281304 Phanerochaete sanguinea; 400 m na NW od Lesniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.03.20; monokulturowy las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny, zagrzebanych w sciółce płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 997.
fot. 840426 fot. 840427 fot. 840428 fot. 840429

ID281307 Phanerochaete sanguinea; 400 m na NW Chróścina Zamek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-47; 2016.03.21; monokulturowy las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny, zagrzebanych w sciółce płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 1016.
fot. 840441 fot. 840442 fot. 840443

ID281310 Phanerochaete sanguinea; 600 m na S od Wójcina ul. Kochanowskiego, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-47; 2016.03.21; las sosnowy, rzadko brzozy i dęby; na opadłych gałęziach sosny, zagrzebanych w sciółce płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 1008.
fot. 840471 fot. 840472 fot. 840473 fot. 840474 fot. 840475 fot. 840476

ID281311 Phanerochaete sanguinea; 800 m na N od zabudowań Goli, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-47; 2016.03.21; monokulturowy las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny, zagrzebanych w sciółce płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 1013.
fot. 840482 fot. 840483 fot. 840484 fot. 840485

ID281313 Phanerochaete sanguinea; 200 m na E od Józefowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2016.04.11; monokulturowy las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny, zagrzebanych w sciółce płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Czastary oddział 904.
fot. 840491 fot. 840492 fot. 840493 fot. 840494

ID281314 Phanerochaete sanguinea; 400 m na E od zabudowań Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.04.16; monokulturowy las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny i szyszce płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Sokolniki oddział 811.
fot. 840501 fot. 840502 fot. 840503 fot. 840504 fot. 840505

ID281315 Phanerochaete sanguinea; 900 m na S od zabudowań Jaśki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.04.17; monokulturowy las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Czastary oddział 877.
fot. 840513 fot. 840514 fot. 840515 fot. 840516 fot. 840517 fot. 840518

ID281316 Phanerochaete sanguinea; 800 m na SE od zabudowań Strojca, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.04.17; monokulturowy las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny, zagrzebanych w sciółce płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Mieleszynek oddział 914.
fot. 840525 fot. 840526 fot. 840527 fot. 840528 fot. 840529

ID281317 Phanerochaete sanguinea; 900 m na S od zabudowań Stryja, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-27; 2016.04.17; monokulturowy las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Mieleszynek oddział 915.
fot. 840536 fot. 840537 fot. 840538 fot. 840539 fot. 840540

ID281318 Phanerochaete sanguinea; 1,3 km na NW od Leśniczówki Koziołek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.04.18; las sosnowy z domieszka jodły; na opadłych gałęziach sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 985.
fot. 840546 fot. 840547 fot. 840548 fot. 840549

ID295772 Phanerochaete sanguinea; 700 m na W od Leśniczówki Szustry, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.10.26; las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Szustry oddział 792.
fot. 899884 fot. 899885 fot. 899886

ID295773 Phanerochaete sanguinea; 600 m na NW od miejscowości Bocian, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2016.10.30; las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Weglewice oddział 673.
fot. 899895 fot. 899896 fot. 899897

ID295801 Phanerochaete sanguinea; 3 km na NW od Kalet, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2016.02.14; las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Brzeziny oddział 583.
fot. 900080 fot. 900081 fot. 900082 fot. 900083

ID295802 Phanerochaete sanguinea; 800 m na W od Lesniczówki Foluszczyki, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-18; 2016.02.14; las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Foluszczyki oddział 592.
fot. 900088 fot. 900089 fot. 900090

ID295805 Phanerochaete sanguinea; 900 m na N od Spól, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2016.12.30; las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Brzeziny oddział 655.
fot. 900178 fot. 900179 fot. 900180 fot. 900181

ID295806 Phanerochaete sanguinea; 2,3 km na N od Spól, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2016.12.30; las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Brzeziny oddział 635.
fot. 900187 fot. 900188 fot. 900189 fot. 900190

ID295807 Phanerochaete sanguinea; 550 m na NW od Wełnów, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.12.30; las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 975.
fot. 900195 fot. 900196 fot. 900197

ID295813 Phanerochaete sanguinea; 1,3 km na NW od Jasków, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-38; 2016.12.31; las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Czastary oddział 890.
fot. 900223 fot. 900224 fot. 900225 fot. 900226 fot. 900227

ID295814 Phanerochaete sanguinea; 1,2 km na N od Żdżar, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2016.12.31; las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Nadlesnictwo Przedborów Lesnictwo Koziołek oddział 983.
fot. 900233 fot. 900234 fot. 900235 fot. 900236

ID295835 Phanerochaete sanguinea; 1,1 km na E od Pichlic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2016.06.02; las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny płatami; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, wyslę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny.
fot. 900481 fot. 900482

ID328591 Phanerochaete sanguinea; 600 m na E od Dziadowej Kłody, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE-34; 2019.10.19; las świerkowy; na zagrzebanej w ziemi gałęzi swierkowej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Syców Leśnictwo Dziadowa Kłoda, oddział 215. Gmina Dziadowa Kłoda.
fot. 1119573 fot. 1119574 fot. 1119575

ID328592 Phanerochaete sanguinea; 1 km na N-E od Sierosławic, pow. kluczborski, woj. opolskie, CE-48; 2019.10.19; las iglasty; na 2 opadłych gałęziach sosny płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Kluczbork Leśnictwo Nasale, oddział 28. Gmina Byczyna.
fot. 1119581 fot. 1119582 fot. 1119583 fot. 1119584

ID329047 Phanerochaete sanguinea; Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2019.11.03; młodniki sosnowe; na murszejących fragmentach sosen pozostawionych po wycince kilka grup w kilku miejscach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: Namiary jednej z grup: 51st 11' 48" N i 19st 24' 30,5" E

fot. 1122942 fot. 1122943 fot. 1122944 fot. 1122945

ID329874 Phanerochaete sanguinea; Puszcza Goleniowska, 250m na W od osady Miodne w gm. Nowogard, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-56; 2020.02.26; okrajek boru sosnowego przy torfowisku; na gałęzi i szyszkach So rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1128224 fot. 1128225 fot. 1128226fot. 1128227

ID341501 Phanerochaete sanguinea; 500 m na S-E od Marianowa, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CD-98; 2020.01.20; las sosnowy; na opadłych gałęziach sosny płatowo na gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Orły oddział 19, Nadleśnictwo Złoczew, gm. Błaszki.
fot. 1201412 fot. 1201413 fot. 1201414 fot. 1201415 fot. 1201416 fot. 1201417

ID341502 Phanerochaete sanguinea; 800 m na S-E od Rożenna, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, CD-98; 2020.01.18; las sosnowy; na leżących gałęziach sosnowych płatowo na gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Wróblew oddział 319, Nadleśnictwo Kalisz, gmina Brzeziny.
fot. 1201424 fot. 1201425 fot. 1201426 fot. 1201427 fot. 1201428

ID341504 Phanerochaete sanguinea; 300 m na E od Kiji, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CD-98; 2020.01.18; młodnik sosnowy; na leżących gałęziach sosnowych płatowo na gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 01, gmina Błaszki.
fot. 1201435 fot. 1201436 fot. 1201437 fot. 1201438 fot. 1201439

ID341505 Phanerochaete sanguinea; 900 m na W od Chudoby, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, CD-98; 2020.01.20; las sosnowy; na leżących kłodach sosnowych płatowo na kłodach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Wróblew oddział 323, Nadleśnictwo Kalisz, gmina Brzeziny.
fot. 1201446 fot. 1201447 fot. 1201448 fot. 1201449 fot. 1201450
Na tych samych kłodach jest stroczek leśny.

ID341506 Phanerochaete sanguinea; 1 km na S od Jesionnej, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CD-99; 2020.12.01; las sosnowy; na leżących gałęziach sosnowych płatowo na gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Brąszewice oddział 30, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Błaszki.
fot. 1201457 fot. 1201458 fot. 1201459 fot. 1201460 fot. 1201461

ID341507 Phanerochaete sanguinea; 1 km od Grabowa Wójtostwo, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-06; 2020.06.10; las sosnowy; na leżących gałęziach sosnowych płatowo na gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Miłaszka oddział 572, Nadleśnictwo Taczanów, gmina Mikstat.
fot. 1201466 fot. 1201467 fot. 1201468

ID341508 Phanerochaete sanguinea; 300 m na N-E od Bednarzy, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CE-18; 2020.01.20; las sosnowy; na leżących gałęziach sosnowych płatowo na gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Grzyb oddział 258, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Klonowa.
fot. 1201474 fot. 1201475 fot. 1201476 fot. 1201477

ID341509 Phanerochaete sanguinea; 1300 m na N od Wygody Turkowskiej, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-24; 2020.02.17; las sosnowy; na leżących gałęziach sosnowych płatowo na gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Czermin oddział 178, Nadleśnictwo Syców, gmina Perzów.
fot. 1201484 fot. 1201485 fot. 1201486 fot. 1201487

ID341511 Phanerochaete sanguinea; 700 m na N od Czermina, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-25; 2020.02.24; las sosnowy; na leżących gałęziach sosnowych płatowo na gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Marcinki oddział 114, Nadleśnictwo Syców, gmina Bralin.
fot. 1201496 fot. 1201497 fot. 1201498

ID341512 Phanerochaete sanguinea; 300 m na E od Szklarki, pow. oleśnicki, woj. dolnośląskie, CE-33; 2020.02.08; las sosnowy; na leżących gałęziach sosnowych płatowo na gałęziach; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Dziadowa Kłoda oddział 144, Nadleśnictwo Syców, gmina Dziadowa Kłoda.
fot. 1201503 fot. 1201504 fot. 1201505

ID348092 Phanerochaete sanguinea; 0,8 km S od leśn. Stobiecko ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.07.23; bór sosnowy z domieszką dębów i brzóz; na zmurszałej gałęzi sosnowej zagrzebanej w ściółce grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 53" N 19st 22' 56,5" E

fot. 1253829 fot. 1253830 fot. 1253831 fot. 1253832

ID355199 Phanerochaete sanguinea; 1 km NE od osady Podcerkawizna; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.11.09; bór sosnowy; na sosnowych gałęziach pozostawionych po wycince grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 58" N 19st 25' 20,5" E

fot. 1311321 fot. 1311322

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji