Pluteus umbrosus (drobnołuszczak czarnożyłkowy)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID24760 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID24760 (© autora fot.)
Thaxterogaster purpurascens (zasłonak purpurowiejący)
GREJ: ID23506 (© autora fot.)

występowanie

Jest w czekliście. [105]
W lasach liściastych, na drewnie drzew iglastych i liściastych, na pniakach, zmurszałych pniach; czerwiec-październik.
Gatunek podobny do drobnołuszczaka czarnoostrzowego (Pluteus atromarginatus) tj. z blaszkami z ciemnymi ostrzami. Jednak różni się cechami mikroskopowymi — brakiem haków na pleurocystydach i odmiennym rodzajem komórek skórki kapelusza. Wyrasta na drewnie drzew liściastych.

wybrane okazy · selected collections

#1
bk.24
leg. Barbara Kudławiec, det. B.Kudławiec ID 208709 opubl Poznań Radojewo
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Bujakiewicz & Kujawa (2000)[1345]Bujakiewicz & Kujawa (2000) Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań.[1345], Bujakiewicz & Kujawa (2010)[1346]Bujakiewicz & Kujawa (2010) Grzyby wielkoowocnikowe wybranych rezerwatów przyrody Puszczy Białowieskiej.[1346], Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452], Gierczyk & Kujawa (2021)[1488]Gierczyk & Kujawa (2021) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część X. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2014.[1488] (as: P. umbrosus var. umbrosus), Gierczyk et al. (2009)[1482]Gierczyk et al. (2009) Grzyby wielkoowocnikowe Polskich Bieszczadów. Część I.[1482], Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: P. umbrosus var. semibulbosus), Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495] (as: Pluteus umbrosus var. umbrosus), Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Gorczak et al. (2020)[1517]Gorczak et al. (2020) 18th Congress of European Mycologists Bioblitz 2019 – naturalists contribute to the knowledge of mycobiota and lichenobiota of Białowieża Primeval Forest.[1517], Halama (2015)[1546]Halama (2015) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1546], Halama & Romański (2010)[1565]Halama & Romański (2010) Grzyby makroskopijne (macromycetes).[1565], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kozłowska et al. (2015)[1704]Kozłowska et al. (2015) Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine). Part I. A checklist of larger Basidiomycota.[1704], Kozłowska et al. (2019)[1706]Kozłowska et al. (2019) An annotated catalogue of the fungal biota of the Roztocze Upland. Richness, diversity and distribution.[1706], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kudławiec (2016)[1740]Kudławiec (2016) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1740], Kudławiec (2017)[1741]Kudławiec (2017) Grzyby wielkoowocnikowe Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Środkowopomorskie – Nadleśnictwo Polanów.[1741], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821], Lisiewska (2004)[1839]Lisiewska (2004) Zmiany w składzie gatunkowym i ilościowości macromycetes Arboretum Kórnickiego po 25 latach.[1839], Lisiewska & Marach (2002)[1847]Lisiewska & Marach (2002) Macromycetes w kwaśnej buczynie niżowej rezerwatu „Cisy w Czarnem” (Województwo Pomorskie).[1847], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997], Narkiewicz (2019)[2003]Narkiewicz (2019) Grzyby i śluzowce.[2003], Narkiewicz et al. (2013)[2002]Narkiewicz et al. (2013) Grzyby i śluzowce.[2002], Nita i Bujakiewicz (2005)[2010]Nita i Bujakiewicz (2005) Grzyby wielkoowocnikowe w fitocenozach łęgu wiązowego Querco-Ulmetum minoris i olsu Carici elongatae-Alnetum w Lesie Złotowskim (Pomorze Zachodnie). Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B, 54: 7-33[2010], Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Stasińska (2008)[2229]Stasińska (2008) Macromycetes torfowiska Reptowo (Pomorze Zachodnie).[2229], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255], Ślusarczyk (2016)[2391]Ślusarczyk (2016) Grzyby makroskopijne Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2391], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393], Wilga & Wantoch-Rekowski (2011)[2475]Wilga & Wantoch-Rekowski (2011) Grzyby wielkoowocnikowe rezerwatu przyrody „Zamkowa Góra” w Kaszubskim Parku Krajobrazowym (Pojezierze Kaszubskie).[2475], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda (2008)[2534]Wojewoda (2008) Grzyby wielkoowocnikowe Ojcowskiego Parku Narodowego.[2534]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:51 1 znaleziska Pluteus umbrosus (drobnołuszczak czarnożyłkowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB83 327585 AB93 24760 AB94 297219 308332 350228 372969 AB97 333159 AC09 335868 BB01 225555 318963 BC68 53276 BC99 135051 208709 CA98 173972 CE78 24155 DA96 361911 DB05 361363 DB06 362288 DD77 23506 DE65 292530 EC34 288379

ID 23 506 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: Uroczysko Wiączyń ad Łódź, DD77; data zbioru: 5 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z bukiem i jodłą, na fragmencie kłody leżącego starego buka, pojedynczo na konarach i kłodach; leg. det. Jacek Kalisiak; eksykat: JAKA 0356-0358/2005 (herb.autora); uwagi: łuskowiec cienisty; pierwsze spotkałem na fragmencie konaru leżącego buka, rosło ich około 10 w różnych jego częściach; kilka dni później w tym samym miejscu wyrosło jeszcze kilka nowych oraz również kilkanaście rosło na innej bardzo rozłożonej kłodzie buka; fot.22982; === nowy dla Nizin Środkowopolskich; === na podst. Wojewoda Wł., 2005 2003!. Checklist of Polish Larger Basidiomycetes. Instytut Botaniki im. W. Szafera, Polska Akademia Nauk. Kraków. [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

22982

ID 24 155 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: 2 km na S od wsi Chudoba, powiat Olesno, CE78; data zbioru: 13 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las bukowo-świerkowy z domieszkami, na mocno zmurszałej kłodzie (buka?), jeden owocnik; leg. det. Tomasz Krzyszczyk; eksykat: u mnie; uwagi: fot.24041 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

24041

ID 24 760 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 3 km na E od Podjuch, AB93; data zbioru: 29 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska, murszejąca kłoda martwego buka, pojedynczo; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek; eksykat: nie (był tylko 1 owocnik); uwagi: fot.24929 fot.24930 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

24929
24930

ID 53 276 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: rez. Promenada, woj. wielkopolskie, BC68; data zbioru: 9 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las grabowo-dębowy, na leżącym porośniętym mchem pniu, pojedynczo, jeden owocnik; leg. det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E144; uwagi: fot.73780 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

73780

ID 135 051 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. poznański, nadl. Łopuchówko, leśn. Marianowo, 2,1 km na pn.wsch. od wioski Radojewo k. Poznania [N 52°30'40,49" E 16°58'04,56"], BC99; data zbioru: 17 cze 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las nadwarciański z dębami pomnikami przyrody, poza tym klon, leszczyna, głóg, murszejący pień powalonego drzewa liściastego, być może dębu, jeden owocnik; leg. Barbara Kudławiec, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/BK/31.07.09; uwagi: zdjęcia grzybka:; fot.248139 fot.248140; Więcej zdjęć owocników i stanowiska w wątku: [bf:247963] [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 247963 ;

ID 173 972 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: Rezerwat przyrody Jar rzeki Raduni Babi dól, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA98; data zbioru: 11 wrz 2010; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las łęgowy,olsza,jesion,brzoza,wierzba,świerk, na martwej omszonej brzozie, kilka owocników w rezerwacie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Piotr Chachuła; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/MWR/9.12.10; uwagi: fot.372149 [notatka: [bf:371389]] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59; związane wątki bio-forum.pl: 371389 ;

ID 208 709 oznaczenie: Pluteus umbrosus; • potwierdzenie ID135 051; lokalizacja: 2,1 km na NE od Poznań - Radojewo, pow. poznański, woj. wielkopolskie [N 52°30'40,53" E 16°58'04,37"], BC99; data zbioru: 18 paź 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las nadwarciański z dębami pomnikami przyrody, poza tym klon, leszczyna, głóg, spory udział martwego drewna w postaci kłód dębu i wiązu, murszejący pień powalonego drzewa liściastego, być może dębu, obserwowany od 2008 roku (widoczny coraz dalej postępujący rozpad drewna), dwa owocniki (pojedynczo); leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, w prywatnym zielniku B.K., okaz do GREJ przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: nadl. Łopuchówko, leśn. Marianowo, oddział 202; forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony siedlisk SOOS Dyrektywa siedliskowa! Biedrusko; Park Krajobrazowy Biedrusko; zdjęcia:; fot.535026 fot.535027 fot.535028 fot.535029 fot.535030 [notatka: nagranie + mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

535026
535027
535028
535029
535030

ID 225 555 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: 2 km S od Kołobrzeg-Podczele, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 14 paź 2013; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na murszejącym pniaku, 2 owocniki; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF/BF/TT/131014/0001; uwagi: fot.609988 fot.609989 [notatka: nie] [fotografie: tak];

609988
609989

ID 288 379 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: Ok.2km na NE od miejscowości Czernice Borowe, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC34; data zbioru: 31 lip 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty w typie grądu, na murszejącym pniaku liściastym, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:863580] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 863580 ;

ID 292 530 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: 1,5 km SW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 0' 25" N i 19st 23' 51,4" E], DE65; data zbioru: 2 paź 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany; miejsce składowania drewna liściastego, na murszejących resztkach drzewa zagrzebanych w ziemi, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.884072 fot.884073 fot.884074 fot.884075 [notatka: nie] [fotografie: tak];

884072
884073
884074
884075

ID 297 219 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 1,7 km na W od Starego Czarnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 11 lis 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna, na zmurszałej kłodzie Bk, w grupie - 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.907456 [notatka: tak] [fotografie: tak];

907456

ID 308 332 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2 km na NW od miejscowości Glinna, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 1 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-jesionowy, na murszejącej kłodzie Ol, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza; uwagi: fot.959747 fot.959748 fot.959749 fot.959750 [notatka: tak] [fotografie: tak];

959747
959748
959749
959750

ID 318 963 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: Kołobrzeg - Podczele, pow. Kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, BB01; data zbioru: 21 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Ols porzeczkowy, Na pniaku jesiona wyniosłego, 4 owocniki; leg. Tadeusz Twardy, det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF0003939; uwagi: fot.1030291 fot.1030292 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1030291
1030292

ID 327 585 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: Dolina Dolnej Odry (Zaleskie Łęgi), 1 km na SE od Mostu Pomorzan nad Odrą Zachodnią w Szczecinie, pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB83; data zbioru: 17 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-topolowy, na konarze leszczyny, w grupie - 2 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1111612 fot.1111613 fot.1111614 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1111612
1111613
1111614

ID 333 159 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: Dolina Krąpieli, 1,2 km na SE od Ulikowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB97; data zbioru: 17 lip 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: grąd subatlantycki, na korzeniach wywrotu Db, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1150586 fot.1150587 fot.1150588 fot.1150589 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1150586
1150587
1150588
1150589

ID 335 868 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: prop. rez. Wapnica na krawędzi Doliny Iny, 3,7 km na S od Wapnicy, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC09; data zbioru: 19 wrz 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-jesionowy, na zmurszałej kłodzie Popusus sp., w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1170368 fot.1170369 fot.1170370 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1170368
1170369
1170370

ID 350 228 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 1,3 km na NE od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 20 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: żyzna buczyna, na murszejącej kłodzie Fagus sylvatica, w grupie - kilkanaście owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1269064 fot.1269065 fot.1269066 fot.1269067 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1269064
1269065
1269066
1269067

ID 361 363 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: Wysoczyzna Elbląska między Jagodnem a Próchnikiem, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'19.6"N 19°25'49.9"E], DB05; data zbioru: 19 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna z dodatkiem So, Db i in., wilgotne miejsce przy potoku, na zbutwiałym nierozpoznanym drewnie, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: wątek: [bf:1372758] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1372758 ;

ID 361 911 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: Pagórki, 800 m. N, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°15'47.8"N 19°31'11.3"E], DA96; data zbioru: 2 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna, mokre, błotniste miejsce na dnie jaru przy strumyku, na 2 butwiejących, omszonych kłodach liściastego, 2 owocniki na 2 kłodach w odległości 20-30 m.; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1378504 fot.1378505 fot.1378506 fot.1378507 fot.1378508 fot.1378509 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1378504
1378505
1378506
1378507
1378508
1378509

ID 362 288 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: Elbląg, las Bażantarnia, 100m. NW od Świątyni Dumania, przy Srebrnym Potoku, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°10'25.4"N 19°28'19.0"E], DB06; data zbioru: 8 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, wilgotne miejsce 2 m. od potoku, na mocno zbutwiałym, omszonym pniu buka, 2 owocniki; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1381545 fot.1381546 fot.1381547 fot.1381548 fot.1381549 fot.1381550 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1381545
1381546
1381547
1381548
1381549
1381550

ID 372 969 oznaczenie: Pluteus umbrosus; lokalizacja: Wzgórza Bukowe (rez. Buczynowe Wąwozy), 2,5 km NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 3 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: łęg olszowo-jesionowy, zmurszała kłoda drzewa liściastego (Bk?), pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1488901 fot.1488902 fot.1488903 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1488901
1488902
1488903
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji