grzyby.pl
jadalny
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]

Boletus ferrugineus Schaeff.

podgrzybek grubosiatkowany, podgrzybek żeberkowany
Xerocomus spadiceus (Fries) Quel. · Xerocomus lanatus (Rostk.) Sing · Xerocomus subtomentosus var. spadiceus (Fries) Gilbert · Boletus subtomentosus ssp. spadiceus (Fries) Konrad and Maublanc · Xerocomus subtomentosus var. leguei (Boud.) R. Maire (główna w czekliście) · Boletus leguei Boud. · Xerocomus coniferarum Sing. · Xerocomus ferrugineus (Schaeff.) Alessio
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Xerocomus Xerocomus Xerocomus XerocomusXerocomusparkogrzybek czerwonawy (Hortiboletus rubellus)podgrzybek zajączek (Xerocomus subtomentosus)
Boletus ferrugineus (podgrzybek grubosiatkowany)
w grupach pod dębami; 24.08.2002, lasy milickie, groble stawów; copyright © by Marek Snowarski
Boletus ferrugineus (podgrzybek grubosiatkowany)
w grupach pod dębami
unidentified (niezidentyfikowane)
grupa kilku pod dębami/grabami
Boletus ferrugineus (podgrzybek grubosiatkowany)
w grupach pod dębami
Boletus ferrugineus (podgrzybek grubosiatkowany)

opis

Boletus ferrugineus (podgrzybek grubosiatkowany)
Kapelusz początkowo czerwonobrązowawy, ciepło brązowy z wiekiem traci czerwony barwnik i przyjmuje barwę ciemno brązową lub płowieje w kierunku żółtobrązowego; 30 – 100 mm średnicy, płasko wypukły; powierzchnia zamszowata, nie lepka nawet gdy wilgotna, u młodych owocników często z żółtawą, matowo-aksamitną powłoką; brzeg ostry, początkowo podwinięty. Skórka kapelusza w reakcji z oparami amoniaku (wystarczy przybliżyć kroplę wody amoniakalnej do jej powierzchni) natychmiast przebarwia się zielononiebiesko i przechodzi w kilkadziesiąt sekund w sino-czerwono-brunatną.

space

Trzon bladożółty do białego, mogą występować brązowe przebarwienia; 30 – 90 x 10 – 20 mm, zwężający się ku postawie, pełny; powierzchnia mniej lub bardziej wyraźnie grubo siatkowano-ziarenkowana w górnej części, gładka lub wzdłużnie bruzdowana ku podstawie.

space

Pileus initially red-brownish, warm brown with age loses red pigment and assumes dark brown colour or fades towards yellow-brown; 30 – 100 mm in diameter, plano-convex; surface suedelike, not viscid even when moist, young sporocarps often with yellowish, dull-velutinous coat; margin acute, initially incurved. Cuticle of the cap in reaction with ammonia vapours (it's sufficient to bring a drop of liquid ammonia near the cap's surface) instantly discolours green-blue and in less than a minute turns livid-red-brown.

space

Stipe pale yellow to white, sometimes with brown discolourations; 30 – 90 x 10 – 20 mm, tapering towards the base, solid; surface more or less distinctly and thickly reticulate-granulose at the apex, smooth or longitudinally striate towards the base.

space

zarodniki

Wysyp zarodników ciemno oliwkowy. Zarodniki elipsoidalne do nieco wrzecionowatych, gładkie, o cienkich ścianach, 9 – 11 x 4.5 – 5 µm.

Spore print dark olive. Spores ellipsoid to subfusiform, smooth, thin-walled, 9 – 11 x 4.5 – 5 µm.

występowanie

Rzadki. Od lata do jesieni, pojedynczo lub po kilka w ciepłych lasach liściastych, głównie pod dębami i grabami. Dwa znalezione przeze mnie stanowiska leżą w Dolinie Baryczy i są to zadrzewienia wzdłuż cieków wodnych i stawów z drzewami liściastymi, dąb, lipa, grab.

/Wojewoda W., 2003 [105]/ podaje lasy iglaste na kwaśnych glebach.

Rare. Summer to autumn, solitary or several together in warm deciduous forest, mainly uder oaks and hornbeam trees. Two habitats found by me are situated in Barycz Valley and they constitute of deciduous trees, such as oak, lime, hornbeam growing along canals and ponds.

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Podgrzybek grubosiatkowany (Boletus ferrugineus) pod wieloma względami przypomina podgrzybka zajączka (Xerocomus subtomentosus) jednak łatwo się odróżnia po reakcji skórki kapelusza z oparami amoniaku, które w przypadku X. spadiceus powodują natychmiast zielono-niebieskie zabarwienie (fot. powyżej), przechodzące po kilkunastu sekundach w czerwono-brunatne, u X. subtomentosus od razu występuje czerwono-brunatne zabarwienie. X. spadiceus odznacza się też bardziej czerwonym odcieniem kapelusza.

podgrzybek grubosiatkowany (Boletus ferrugineus) In many aspects similar to podgrzybek zajączek (Xerocomus subtomentosus) however, easily distinguished by its reaction with ammonia vapours, which in case of X. spadiceus instantly cause green-blue discolouration (photo), changing after a dozen of seconds into red-brown, with X. subtomentosus discolours quickly red-brown. X. spadiceus characterizes by more red shade of the cap.