grzyby.pl

Gymnopus

łysostopek, pieniążek 
Grzyby saprotroficzne, rzadko pasożytnicze. Wyrastają na ziemi, na drewnie, rzadko ma korzeniach martwych, rzadko żywych, roślin zielnych lub drzew.

Wiele gatunków niejadalnych lub słabo trujących. Niektóre są jadalne ale mało wartościowe, z uwagi na nikłość miąższu, brak przyjemnego smaku i łykowatość.