jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia lapidicola (Taylor) Branth et Rostrup

plamica kamienna