grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmelia omphalodes (L.) Ach.

tarczownica ścienna
Parmelia Parmelia Parmelia ParmeliaParmeliatarczownica bruzdkowana (Parmelia sulcata)tarczownica pogięta (Parmelia submontana)