jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Parmelia omphalodes (L.) Ach.

tarczownica ścienna