jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia calcarea (Sm.) Ertz et Diederich

plamica nawapienna
Opegrapha calcarea Sm.