grzyby.pl

Pseudoclitocybe

lejkownik
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

owocniki

Owocniki podobne do tworzonych przez lejkówka (Clitocybe) ale odróżniające się następującymi cechami:

- występują rozwidlające się blaszki,

- brak sprzążek,

- zarodniki amyloidalne.

Kapelusz higrofaniczny, w ciemnych barwach, ciemnobrązowy, szarobrązowy.Owocniki podobne do tworzonych przez lejkówka (Clitocybe) ale odróżniające się następującymi cechami:

space

- brak sprzążek,

space

uwagi

Z "lejkówkowatych" grzybów jeszcze dwa rodzaje mają amyloidalne zarodniki - jednogatunkowy rodzaj z pieprzniczka szarawa (Cantharellula umbonata) i pępkogrzybówka (Pseudoomphalina). Od lejkownik (Pseudoclitocybe) różnią się one obecnością sprzążek.Z "lejkówkowatych" grzybów jeszcze dwa rodzaje mają amyloidalne zarodniki - jednogatunkowy rodzaj z pieprzniczka szarawa (Cantharellula umbonata) i pępkogrzybówka (Pseudoomphalina). Od lejkownik (Pseudoclitocybe) różnią się one obecnością sprzążek.