jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Calicium glaucellum Ach.

pałecznik jasny