grzyby.pl
niejadalny

Panellus serotinus (Schrad.) Kühner [🔉 * sē·r·ti·nus]

łycznik późny, łyczak późny
Sarcomyxa serotina (Pers.) P. Karst. · Panus serotinus (Schrad.) Kühner
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Panellus Panellus Panellus PanellusPanellusłycznik zębatobrzegi (Panellus ringens)łycznik fioletowawy (Panellus violaceofulvus)
Sarcomyxa serotina
17.10.2000, Kaszuby; copyright © by Marek Snowarski
Sarcomyxa serotina
Sarcomyxa serotina
na pniu żywej topoli osiki?

owocnik

Sarcomyxa serotina
Kapelusz muszlowaty, łopatkowaty, młody wypukły, potem spłaszczony; 40 – 100 (130) mm szerokości; grubomięsisty; żółtozielony, oliwkowozielony do oliwkowobrązowawego ochrowym podkładem; w pobliżu trzonu szczeciniasto owłosiony dalej nagi, w czasie wilgotnej pogody silnie lepki, suchy żelatynowaty; brzeg u młodych egzemplarzy podwinięty, potem wyprostowany.

space

Trzon krótki, gruby, 20 x 15 – 30 mm; boczny, pełny; złotożółty do pomarańczowożółtego z brązowymi filcowatymi łuseczkami.

space

Pileus shell-shaped, spade-like, when young convex, later flattened; 40 – 100 (130) mm broad; thick-fleshed; yellow-green, olive-green to olive-brownish with ochre foundation; near the stem strigose, farther away glabrous, in wet weather very viscid, when dry gelatinous; margin in young specimens incurved, later even.

space

Stipe short, thick, 20 x 15 – 30 mm; lateral, solid; golden-yellow to orange-yellow with brown fibrillose squamulae.

space

zarodniki

Zarodniki bezbarwne, cylindryczne, drobne, 4.5 – 5.5 x 1 – 2 µm.

Spores hyaline, cylindric, fine, 4.5 – 5.5 x 1 – 2 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają zwykle w skupieniach, jeden nad drugim, od września i zimą na grubszych gałęziach i pniach żywych i martwych drzew liściastych: olchy, brzozy, buka, dębu i drzew owocowych; w lasach łęgowych, w jarach, na brzegach strumieni i terenach podmokłych.

Not common. Fall-winter, clustered, on dead hardwood and follen trunks in floodplane forests.

wartość

W większości źródeł podawany jako jadalny lecz nienajlepszy z uwagi na gorzkawy smak. Ostrożny w takich sprawach Andreas Gminder w swoim nowym atlasie pisze "wg nowszych badań zawiera wiele składników, które nie tylko są niezdrowe, ale czasem nawet rakotwórcze. Dlatego lepiej jest zaliczyć go do grzybów trujących".

In many sources edible but low qulity because of bitterish taste. Andreas Gminder in his quite new books says that is contains same toxins and shoul be treated as inedible.

gatunki podobne

Na pierwszy rzut oka może być pomylony z wyrastającym w tym samym czasie, tj. późną jesienią i na początku zimy, boczniak ostrygowaty (Pleurotus ostreatus). Odróżnia się od niego pokrytym łuseczkami trzonem, żółto-ochrowymi blaszkami i zielonymi oraz ochrowymi tonami kapelusza.

space

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Panellus serotinus (Schrad.) Kühner [🔉 * sē·r·ti·nus]Panus serotinus (Schrad.) Kühner [🔉 * sē·r·ti·nus], Sarcomyxa serotina (Pers.) P. Karst. [🔉 * sē·r·ti·na](pl) łycznik późny · łyczak późny
(lat.) sērtinus, -a, -um adj.
późny, spóźniony; np. późno kwitnący