grzyby.pl

Mycoacia nothofagi (G. Cunn.) Ryvarden

Odontia nothofagi G. Cunn. · Phlebia nothofagi (G. Cunn.) Nakasone
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycoacia Mycoacia Mycoacia MycoaciaMycoaciawoszczyneczka kolczasta (Mycoacia uda)woszczyneczka żółknąca (Mycoacia gilvescens)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]