grzyby.pl
jadalny

Pseudocraterellus undulatus (Pers.: Fr.) Rauschert

lejkowniczek pełnotrzonowy, lejkowniczek bezsprzążkowy
Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Corner ex Heinemann · Craterellus crispus Fr. · Cantharellus sinuosus Fr.
Pseudocraterellus undulatus (lejkowniczek pełnotrzonowy)
grupa w wilgotnym, błotnistym miejscu pod dębami/bukami; 30.07.2000, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski

opis

Pseudocraterellus undulatus (lejkowniczek pełnotrzonowy)
Kapelusz szarobrązowy do ciemnobrązowo-czarnego, brzeg jaśniej, żółtawo zabarwiony; 10 – 50 mm średnicy, płaski, lejkowaty, ale bez pustego trzonu, powierzchnia bardzo nierówna, brzeg nieregularnie pofałdowany, kędzierzawo-płatowaty; zwykle kilka owocników zrośniętych razem; często zdarzają się też wtórne kapelusze (przykład na fot. obok).

space

Trzon barwy kapelusza lub jaśniejszy, spłaszczony, wzdłużnie wklęsły, powierzchnia pofałdowana; 30 – 60 x 3 – 8 mm, podstawa zwężona, wewnątrz w części długości pusty.

space

Pileus grey-brown to dark brown-black, margin lighter yellowish coloured; 10 – 50 mm in diameter, plane, infundibuliform, but without hollow stipe, surface very uneven, margin irregularly undulating, cleft and crisped; usually several sporocarps concrescent; often forms secondary pileoli (example in the photo).

space

Stipe colour of the cap or lighter, flattened, longitudinally concave, surface undulating; 30 – 60 x 3 – 8 mm, base tapered, partly hollow.

space

zarodniki

Wysyp zarodników biały (jasnożółty). Zarodniki szeroko-jajowate, gładkie, 9.5 – 12 x 7 – 8 µm.

Spore print white (pale yellow). Spores broadly ovoid, smooth, 9.5 – 12 x 7 – 8 µm.

występowanie

Nieczęsty. Owocniki wyrastają grupami i w kępkach w lasach liściastych, zwłaszcza pod bukami, w miejscach podmokłych.

Not common. Gregarious or clustered, in hardwood especially under Fagus in wet places.

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Lactarius porninsis (mleczaj modrzewiowy)
Lactarius porninsis (mleczaj modrzewiowy)
Nieco podobny pieprznik szary (Cantharellus cinereus) (fot. obok) ma lejkowaty kapelusz z pustym trzonem, hymenofor jest pofałdowany w dość wyraźne listewki, ma wyraźny przyjemny zapach. Również należy zwrócić uwagę na pieprznik trąbkowy (Cantharellus tubaeformis) (fot. obok) i pieprznik trąbkowy (Cantharellus tubaeformis) oba w części są zabarwione żółtawo i mają wyraźniej uformowane listewki na hymenoforze.

Somewhat similar pieprznik szary (Cantharellus cinereus) (photo) has an infundibuliform cap with a hollow stipe, hymenophore wrinkled to form quite distinct ridges, and has strong pleasant odour. Also worth mentioning pieprznik trąbkowy (Cantharellus tubaeformis) (photo) and pieprznik trąbkowy (Cantharellus tubaeformis) both partly yellowish coloured and with more distinct ridges formed on the hymenophore.