grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Phaeophyscia pusilloides (Zahlbr.) Essl.

orzast wątły
Phaeophyscia Phaeophyscia Phaeophyscia PhaeophysciaPhaeophysciaorzast kolisty (Phaeophyscia orbicularis)orzast promienisty (Phaeophyscia sciastra)