grzyby.pl

Pseudoboletus parasiticus (Bull.) Šutara

borowikowiec tęgoskórowy, podgrzybek pasożytniczy · podgrzybek tęgoskórowy
Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quel.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pseudoboletus parasiticus (borowikowiec tęgoskórowy)
Pseudoboletus parasiticus (borowikowiec tęgoskórowy)
dwa owocniki na tęgoskórach
Pseudoboletus parasiticus (borowikowiec tęgoskórowy)
dwa owocniki na tęgoskórach
Pseudoboletus parasiticus (borowikowiec tęgoskórowy)
pokrój
Pseudoboletus parasiticus (borowikowiec tęgoskórowy)
pokrój

opis

Pseudoboletus parasiticus (borowikowiec tęgoskórowy)
Kapelusz szarożółty, oliwkowoszary, często z rdzawym odcieniem; młode półkuliste z wiekiem poduszkowate; 20-70 mm średnicy; powierzchnia sucha, zamszowa, może być spękana na poletka; skórka na brzegu kapelusz wystaje poza rurki.

space

Trzon barwy kapelusza; 20-60 x 5-20 mm zwężający się ku podstawie; powierzchnia z drobnymi kłaczkami, pomarszczona.

space

Pileus grey-yellow, olive-grey, often with rusty tint; when young hemispheric, convex; 20-70 mm broad; surface dry, velvety tomentose, sometimes areolate; margin projecting over tubes.

space

Stipe concolorous with pileus; 20-60 x 5-20 mm, tapering toward the base; surface with tiny flocci, ruggose.

space

zarodniki

Wysyp zarodników oliwkowobrązowawy. Zarodniki cylindryczne lub wrzecionowate, gładkie, 7-22 x 4-7 µm.
Spore print olive-brown, cylindric or fusiform, smooth, 7-22 x 4-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Gatunek podlega ochronie częściowej (poz. II.1 wg aktualnego rozporządzenia). Do ustawowej ochrony został włączony w 1983 roku. Do 2014r. znajdował się pod ochroną ścisłą.
Scleroderma citrinum (tęgoskór cytrynowy)
Scleroderma citrinum (tęgoskór cytrynowy) · grupa owocników w różnym wieku, pod bukami, podłoże piaszczyste, skraj bagienka
Rzadki. Ponieważ grzyb ten pasożytuje na tęgoskórze cytrynowym (Scleroderma citrinum) - można go znaleźć latem i jesienią w jego towarzystwie, zwykle na jednym owocniku tęgoskóra wyrasta kilka owocników tego podgrzybka. Porażone owocniki tęgoskóra są zwykle nieco zdeformowane, "wyssane" przez pasożyta.
Rare. Summer-fall parasitic on the base of fruiting bodies of tęgoskór cytrynowy (Scleroderma citrinum). Grows solitary or few clustered on one tęgoskór (Scleroderma) sporocarp.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Jadalny[105], zbyt jednak rzadki i drobny aby miało to znaczenie. W Polsce podlega ochronie gatunkowej.
Edible, but to small and rare to consider.

uwagi

Z uwagi na charakterystyczny wygląd i pasożytowanie trudno go pomylić z innymi podgrzybkami.
This specie of podgrzybek (Xerocomus) is quite characteristic and difficult to mistaken.

wybrane okazy · selected collections

#2
05 10 01 - 3
/Czechy, Trebonsko, Luznice, Dvur Hamr/
#4
01 09 30 - 1
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 1994 — Podręczny atlas grzybów. [4]
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. [5]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1991 — Fungi of Switzerland 3 - Boletes & Agarics 1st part [26III]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska, 2014 — z dnia 9 października 2014r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów [50.14]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Pseudoboletus parasiticus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

245240 206856 205184 AB-85 325172 350505 AB-94 318082 316199 152139 AE-29 143981 244053 BA-69 203397 BB-01 116168 BB-10 144873 BC-09 179345 BD-60 353175 BE-01 24968 BE-16 204595 BE-39 11110 CA-71 109771 CA-89 142990 218577 CC-15 306593 CC-92 319377 299173 DA-80 109245 DA-85 211102 DB-06 348484 DE-46 317689 DE-55 317696 DE-63 203403 114011 74105 DF-61 361556 DF-62 111967 182947 155049 115745 DF-68 331504 DF-87 223690 ED-28 143810 ED-39 367183 ED-49 367184 144007 EE-56 178959 EE-57 186855 EF-35 121119 EF-68 142698 EF-74 196035 EF-88 46275 EG-09 39363 FE-07 41014 80689 FE-95 121092

 ID11110  Xerocomus parasiticus; 1km na północ od wsi Malin, k. Ligoty Pięknej, k. Wrocławia, BE-39; 2001.09.30; db/kl/jrz w lesie mieszanym; przy owocnikach Scleroderma citrinum kilka owocników; leg. Marek Snowarski; det. Marek Snowarski; eksykat: 010930-1 herb. Snowarski, tak, notatka: 010930-1; publikacja: Narkiewicz C. 2005. Grzyby chronione Dolnego Śląska. Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze. Jelenia Góra. Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID24968  Xerocomus parasiticus; woj. dolnośląskie, Szklary Dolne k/Lubina, BE-01; 2005.09.09; bór sosnowy; na ziemi pojedynczo; leg. Bogusław Cenian; det. Bogusław Cenian; eksykat: Przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi: fot. 25300fot. 25301

 ID39363  Xerocomus parasiticus; Biecz, pow. Gorlice, 2.5 km E, EG-09; 2006.08.21; Las sosnowo-jodłowy z domieszką drzew liściastych; na ziemi na owocnikach Scleroderma citrinum jedno znane mi od dawna stanowisko w tym lesie, na razie tylko 3 młode owocniki; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Podgrzybek pasożytniczy = podgrzybek tęgoskórowy
fot. 49369

 ID41014  Xerocomus parasiticus; Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie, FE-07; 2006.08.20; las grabowo-dębowy,; owocnik tęgoskóra, na ziemi przy leśnej zarośniętej trawami drodze 5 owocników w tym jeden młody; leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 51980

 ID46275  Xerocomus parasiticus; Swoszowa gm. Szerzyny, pow. Tarnów, 2.5 km NW, EF-88; 2006.10.02; las mieszany z przewagą sosny, jodły i dębu; na owocnikach Scleroderma citrinum 1 stanowisko z grupą 4 owocników; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: nie, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: Podgrzybek tęgoskórowy (d. podgrzybek pasożytniczy
fot. 60005

 ID74105  Xerocomus parasiticus; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 2007.08.18; sosna, dąb, brzoza; ziemia przy tęgoskórach, pojedynczo lub kilka, w kilku miejscach, ok. 20 szt.; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 113739 fot. 113740 fot. 113741 fot. 113742

 ID80689  Xerocomus parasiticus; Majdan Kozłowiecki k/Lubartowa, woj. lubelskie - ok. 200 m od parkingu przy lesie, FE-07; 2007.10.08; dąb, sosna,; na ziemi, przy rowie 5 owocników w 2 grupach (5 + 3); leg. Robert Kozak; det. Robert Kozak; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 128971

 ID109245  Xerocomus parasiticus; Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo, DA-80; 2008.08.13; Las bagienny; Na tęgoskórach cytrynowych kilka grup po kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: tak; publikacja: Stanowisko znane: Wilga M.S. 1993. Stanowisko podgrzybka pasożytniczego Xerocomus parasiticus w Lasach Oliwskich. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 49(4). Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 189550 fot. 189551

 ID109771  Xerocomus parasiticus; 4 km NW, Stara Dąbrowa, gm. Damnica, pow. Słupsk, CA-71; 2008.08.10; las liściasty (buk, brzoza, dąb); na silnie zmurszałych pniach pokrytych mchem w grupie - kilkanaście owocników; leg. Małgorzata Tęsna; det. Małgorzata Tęsna; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Podgrzybek pasożytniczy
fot. 190764 fot. 190765 fot. 190766 fot. 190767

 ID111967  Xerocomus parasiticus; 6 km S Tychy, pow. Tychy, woj.śląskie, DF-62; 2008.08.26; las mieszany z przewagą modrzewia, świerku, grabu i buka; na ziemi w terenie nierównym, z licznymi rowkami gromadzącymi wodę dziewięć tęgoskórów na kilku m2, na których pasożytuje po kilka owocników Xerocomus parasiticus; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 195832 fot. 195833 fot. 195834

 ID114011  Xerocomus parasiticus; Nowa Wieś, woj. śląskie, DE-63; 2008.08.31; głównie sosna, dąb, brzoza; na ziemi 2 sztuki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: .
fot. 200799

 ID115745  Xerocomus parasiticus; ok 4 km SW Tychy, 50 m E tory kolejowe, pow. tyski, woj.śląskie, DF-62; 2008.09.22; las mieszany z przewagą sosny, brzozy, dębu; na rosnących na ziemi Scleroderma trzy owocniki na dwóch Scleroderma (1 i 2); leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 203963

 ID116168  Xerocomus parasiticus; Zachodniopomorskie, Kołobrzeg-Podczele, 500 m S, BB-01; 2008.09.07; brzezina; na ziemi przy Scleroderma citrinum pojedynczy owocnik; leg. Tadeusz Twardy; det. Waldemar Wesołowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: w okolicy bardzo liczne owocniki Scleroderma citrinum

fot. 205003 fot. 205004

 ID121092  Xerocomus parasiticus; 1km SE, Lipowiec, gm. Pysznica FE-95 brzoza, olsza; na ziemi przy rowie melioracyjnym pojedyńczo; leg. Wiesław Smyrski; det. Wiesław Smyrski; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: N 50st38`15.93", E 22st07`07.06"

Wyrwany z podłoża zapewne przez zbieracza grzybów lub zwierzynę, pozostał na miejscu wzrostu.

fot. 217028 fot. 217029

 ID121119  Xerocomus parasiticus; Szczytniki, gmina Wiślica, pow.buski, woj.świętokrzyskie, EF-35; 2008.08.23; las liściasty z przewagą olchy, brzozy przy ścieżce; na tęgoskórach masowo na tęgoskórach po kilka sztuk; leg. Zbigniew Oziębło; det. Zbigniew Oziębło; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 217099 fot. 217100 fot. 217101

 ID142698  Xerocomus parasiticus; 4 km E, Nowe Żukowice, pow. Tarnów, małopolskie, EF-68; 2009.08.26; las sosnowo-bukowy; na owocnikach tęgoskóra pospolitego 2 grupy jedna 3 sztuki , druga 4 małe egzemplarze; leg. Krzysztof Słupek; det. Krzysztof Słupek; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: szerokość geograficzna N 50st 05' 13"
długość geograficzna E 21st 11' 17"Grzyby rosły na pograniczu położonego na lekkim zboczu lasu bukowo-sosnowego i lekko podtopionego bagna (raczej bliżej suchego rejonu) na sporej koloni tęgoskórów (znalazłem je tylko na 2 tęgoskórach )
link do dużego zdjęcia:http://www.flickr.com/photos/defekator/3858884432/sizes

/l/fot. 267788

 ID142990  Xerocomus parasiticus; Lasy Oliwskie Matemblewo, CA-89; 2009.08.29; Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,grab; na tęgoskórach cytrynowych kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-chroniony, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 268491 fot. 268492 fot. 268493 fot. 268494
N 54*23,060'
E 018*32,129'
128 m.npm
Stanowisko monitorowane od wielu lat.

 ID143810  Xerocomus parasiticus; Wiązowna, mazowieckie, ED-28; 2009.09.05; na skraju łąki, przy drodze leśnej, niedaleko las sosnowy; na ziemi 3 owocniki w odległości ok. 20 cm, każdy na osobnym tęgoskórze; leg. Ela Twardowska; det. Ela Twardowska; , tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 270284 fot. 270285 fot. 270286 fot. 270287

 ID143981  Xerocomus parasiticus; las przy ul. Jeleniogórskiej, trasa 297, Bolesławiec Śląski, gmina Bolesławiec, powiat bolesławiecki, województwo dolnośląskie, AE-29; 2009.09.06; las mieszany z przewagą drzew liściastych, głównie wśród olch; głównie w opadłych liściach, także w mchu w promieniu 50m masowo, co najmniej 50 owocników, pojedynczo i w grupach po kilka; leg. Damian Nowowiejski; det. Damian Nowowiejski; eksykat: NIE-chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 270764 fot. 270765 fot. 270766 fot. 270767 fot. 270768 fot. 270769 fot. 270770

 ID144007  Xerocomus parasiticus; Mazowiecki Park Krajobrazowy w okolicach Celestynowa, ED-49; 2009.09.06; polanka w młodniku sosnowym; na tęgoskórach na 2 tęgoskórach oddalonych od siebie o ok. 10 m; 8 owocników, 3 na pierwszym tęgoskórze, 5 na drugim; leg. Andrzej Sas; det. Andrzej Sas; eksykat: nie - chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 270858 fot. 270859

 ID144873  Xerocomus parasiticus; Pławęcino. gm. Gościno, powiat kołobrzeski, BB-10; 2007.08.02; Las mieszany; na ziemi pojedynczo, kilka owocników; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: fot. 272925

 ID152139  Xerocomus parasiticus; Puszcza Bukowa, 2,5 km na NW od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.10.04; kępa młodego drzewostanu świerkowego w buczynie; na tęgoskórze pospolitym wyrastającym na zmurszałym pniu sosnowym 13 owocników na dwóch tęgoskórach; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: NIE (gatunek chroniony i w rezerwacie), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Podgrzybek pasożytniczy
fot. 292522 fot. 292523 fot. 292524

 ID155049  Xerocomus parasiticus; S Tychy, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2009.08.25; las mieszany z przewagą modrzewia, świerku, grabu i buka, w odległości 100, 200 m kolejne owocniki w lesie sosnowym z domieszką świerka i dębu; na tęgoskórach po jeden i więcej owocników na jednym tęgoskórze, rosły na większości napotkanych tęgoskórów; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 302383 fot. 302384 fot. 302385

 ID178959  Xerocomus parasiticus; 1,5 S od Michałowa, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie, EE-56; 2010.11.05; bór świeży, sosna + dąb; na płytkiej piaszczystej glebie na skałach piaskowcowych 2 owocniki wyrastające z tęgoskóra pospolitego; leg. Andrzej Staśkowiak; det. Andrzej Staśkowiak; ; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: na szczycie wzniesienia Pleśniówkafot. 386070

 ID179345  Xerocomus parasiticus; około 5 km na E od Krajenki, pow. Złotów, woj. wielkopolskie, BC-09; 2008.09.20; las brzozowy z domieszką dębu; na ziemi dwa owocniki; leg. Andrzej Konopka; det. Andrzej Konopka; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Nadleśnictwo Złotów,Leśnictwo Leśnik
fot. 387678

 ID182947  Xerocomus parasiticus; S Tychy, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2010.09.21; las sosnowy z domieszką świerka i dębu; na tęgoskórze dwa owocniki na tęgoskórze; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: w poprzednich latach można je było spotkać na wielu tęgoskórach, w tym roku tylko dwa owocniki, stanowisko sprawdzane do późnej jesieni
fot. 398238

 ID186855  Xerocomus parasiticus; Starachowice, pow. starachowicki, woj. świętokrzyskie, EE-57; 2010.08.21; leśna droga; na ziemi dwa owocniki; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44
uwagi: fot. 415498 fot. 415499

 ID196035  Xerocomus parasiticus; Borek, gm. Rzezawa, pow. bocheński, woj. Małopolskie, EF-74; 2011.09.11; las mieszany, w miejscu występowania grzyba kilka sosen; na tęgoskórze pospolitym 5 podsuszonych i nadpleśniałych owocników na 2 tęgoskórach; leg. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: nie (grzyb chroniony), tak, notatka: nie
uwagi: GPS: N 50°00,833' E 20°33,349'
fot. 467715 fot. 467716

 ID203397  Xerocomus parasiticus; las w granicach miasta Ustka, pow. słupski, woj. pomorskie, BA-69; 2012.08.10; las mieszany na granicy z wycinką 5-10m od rowu przy nasypie kolejowym; ; leg. Rafał Zasępa; det. Rafał Zasępa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Około 30 owocników w grupach po 3-5 . Widoczne stare owocnikifot. 509912fot. 509913fot. 509914

 ID203403  Xerocomus parasiticus; Nowa Wieś, pow. kłobucki, woj. śląskie, DE-63; 2012.08.26; las mieszany; ; leg. Rafał Zasępa; det. Rafał Zasępa; eksykat: nie, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Owocniki występujące w dwóch grupach w odległości ok. 10 m od siebie. Grupy miały 5 owocników na 2 tęgoskórach i 25szt. (częściowo widoczne na zdjęciu ze względu na położenie na krawędzi rowu)
fot. 509956fot. 509957fot. 509958fot. 509959

 ID204595  Xerocomus parasiticus; Rezerwat Uroczysko Wrzosy, pow. Wołecki, woj. dolnośląskie, BE-16; 2012.09.11; Las mieszany,sosna,brzoza,dąb,; tęgoskóry po kilka owocników na trzech tęgoskórach; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowska; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/MWRa/14.11.13, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 514547 fot. 514548

 ID205184  Xerocomus parasiticus; wieś Ładzyń, ok. 1 km od drogi na Stanisławów w kier. południowo-wschodnim, w lasku przy działkach rekreacyjnych, pow. miński, woj. mazowieckie; 2012.09.22; las liściasty mieszany m.in. brzoza, osika, dąb; ziemia, pokryta liśćmi i spróchniałymi gałązkami 2 osobniki przy jednym tęgoskórze; leg. Anna Dąbrowska; det. Anna Dąbrowska; eksykat: gat. chroniony, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Podgrzybki występowały w tym miejscu w sierpniu w większej ilości - ok. 5-7 sztuk.fot. 517650fot. 517651

 ID206856  Xerocomus parasiticus; około 5,5 km na E od Krajenki, pow. Złotów, woj. Wielkopolska; 2012.10.09; Brzozowo-świerkowy z domieszką Grabu; na ziemi na Tęgoskórach 1-3 owocników na żywicielu; leg. Andrzej Konopka; det. Andrzej Konopka; , tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41
uwagi: Nadleśnictwo Złotów, leśnictwo Leśnik,oddział 44h.fot. 525224

ID211102 Xerocomus parasiticus; Krynica Morska, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-85; 2012.09.01; buczyna z sosną i świerkiem; na tęgoskórze 3 owocniki; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: TAK, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 546752 fot. 546753

 ID218577  (potwierdzenie 142990) Xerocomus parasiticus; TPK Gdańsk Matemblewo oddz.123, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, CA-89; 2013.08.03; Torfowisko brzoza,świerk; tęgoskóry ok.50 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,w Stacji przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 582178

 ID223690  Xerocomus parasiticus; Babica k. Wadowic, pow. wadowicki, woj. małopolskie, DF-87; 22.09.2013; las jodłowy z licznymi domieszkami drzew liściastych; pod dużym dębem 2 sztuki na 2 purchawkach; leg. Grzegorz Możejko; det. Grzegorz Możejko; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: Grzyby były zrośnięte z purchawkami.
fot. 602014

 ID244053  Xerocomus parasiticus; las przy ul. Jeleniogórskiej, trasa 297, Bolesławiec, pow. bolesławiecki, woj. dolnośląskie, AE-29; 2014.08.24; las mieszany z przewagą drzew liściastych, dęby, buki, leszczyna, olchy; w opadłych liściach w grupach, w promieniu kilku metrów kilkanaście owocników; leg. Damian Nowowiejski; det. Damian Nowowiejski; eksykat: NIE-chroniony, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 695821 fot. 695822

 ID245240  Xerocomus parasiticus; Rezerwat przyrody - Puszcza słupecka 2 km na W od Czarna struga., pow. Legionowo, woj. Mazowieckie; 2014.08.31; Grąd grabowo - dębowy; na Tęgoskórze ok 70 okazów rozproszone, po 1- 5 wyrastających okazów z 1 tęgoskóra; leg. Tomasz Laskowski; det. Tomasz Laskowski;
uwagi: Większość to osobniki młode, Nadleśnictwo Drewnicafot. 699866fot. 699867fot. 699868

 ID299173  Xerocomus parasiticus; 1,5 km na SW od Pawłowa (gmina Czerniejewo), pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2016.09.11; las liściasty, w okolicy także sosna; owocniki tęgoskóra dwie grupy na oddzielnych tęgoskórach, po kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie, gatunek chroniony, tak, w dniu 11.09.2016 i 02.10.2016, notatka: nie
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 82/83
fotografie w dniu 11.09.2016
fot. 917405
te same owocniki 02.10.2016
fot. 917406
druga grupa owocników, fotografia 02.10.2016
fot. 917407 fot. 917408

 ID306593  Xerocomus parasiticus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.10.07; Skraj lasu liściastego z domieszką sosny. Przy okresowo wysychającym oczku wodnym.; Gromadnie na kilku owocnikach Scleroderma citrinum.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: NIE - gatunek objęty ochroną., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 952912 fot. 952913 fot. 952914

 ID316199  Xerocomus parasiticus; Puszcza Bukowa, 1 km na SE od Lesniczówki Kołowo, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.07.26; buczyna z domieszką dębów przy śródleśnym torfowisku; na owocnikach Scleroderma w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1010990 fot. 1010991 fot. 1010992 fot. 1010993

ID317689 Xerocomus parasiticus; 1,5 km NE od wsi Ruda, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2018.09.23; bór sosnowy; na owocnikach tęgoskóra cytrynowego ponad 25 owocników na 10 tęgoskórach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1020775 fot. 1020776 fot. 1020777 fot. 1020778 fot. 1020779
siedlisko
fot. 1020780

ID317696 Xerocomus parasiticus; 1 km SE od przysiółka Gać, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2018.09.08; wilgotny bór sosnowy; ziemista droga leśna; na owocnikach tęgoskóra cytrynowego łącznie -22 owocniki na 8 tęgoskórach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, w Stacji, tak, notatka: nie
uwagi: 8.09.2018 owocniki wyrastały z dwóch tęgoskórów
fot. 1020795 fot. 1020796
.
13.09.2018
owocniki z największego tęgoskóra zostały wycięte, a on sam wyrwany przez jakiegoś grzybiarza, ale pojawiły się owocniki na trzech innych tęgoskórach
fot. 1020797 fot. 1020798 fot. 1020799
.
20.09.2018
fot. 1020800 fot. 1020801 fot. 1020802 fot. 1020803
w tym dniu natrafiłem na grupę tych podgrzybków rosnących na tęgoskórach zasiedlających wyschnięty dół torfowiskowy; ok. 15 metrów od tych z drogi
fot. 1020804 fot. 1020805 fot. 1020806 fot. 1020807

 ID318082  Xerocomus parasiticus; Puszcza Bukowa (rez. Osetno), 2 km na W od Kołbacza, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2018.09.16; buczyna przy mokradle źródliskowym; na owocnikach Scleroderma w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1023668 fot. 1023669 fot. 1023670

 ID319377  (potwierdzenie 299173) Xerocomus parasiticus; 1,5 km na SW od Pawłowa (gmina Czerniejewo), pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-92; 2017.09.26; las liściasty, w okolicy także sosna; owocniki tęgoskóra kilka owocników (zdjęcia); leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: nie (gatunek chroniony), tak, z 26.09.2017, 01.10.2017 i 16.10.2017, notatka: nie
uwagi: nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 82/83
owocniki w dniu 26.09.2017
fot. 1033049 fot. 1033050
owocniki w dniu 16.10.2017
fot. 1033051

 ID325172  Xerocomus parasiticus; 2km na pn.zach od Reptowa, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorske, AB-85; 2019.08.20; sucha grobla,zarastającego torfowiska z sosnami,brzozami,wrzosami; owocnik tęgoskóra z jego podstawy; leg. Marcin Lożek; det. Marcin Lożek; , tak, notatka: tak
uwagi: dwa porażone tęgoskóryfot. 1087041fot. 1087042fot. 1087043fot. 1087044fot. 1087045

 ID331504  Xerocomus parasiticus; Kraków (Las Tyniecki), pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-68; 2018.10.21; Las liściasty (brzozy, buki, robinie, leszczyna); na ziemi, pośród rozkładających się liści owocniki wyrastały na dwóch tęgoskórach; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1139453

ID348484 Pseudoboletus parasiticus; Elbląg, las Bażantarnia, 400 m. N od wzg. Belweder, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.08.29; Przy leśnej drodze (obok las mieszany Md, Bk i inne); z podstawy tęgoskóra rosnącego przy niezidentyfikowanym, zmurszałym pniaku 4 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'44.4"N 19°27'47.9"E.
Wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1255598.html
2 owocniki były wyrwane i uszkodzone, więc zabrałem na eksykat.

 ID350505  Pseudoboletus parasiticus; ZPK Torfowisko Reptowo,3km na wschód od Wielgowa, dz.724, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB-85; 2021.09.24; brzezina bagienna z sosną; tęgoskór cytrynowy kilka rozwiniętych owocników; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: nie, chroniony, tak, notatka: tak
uwagi: Borowikowiec tęgoskóryfot. 1270722fot. 1270723fot. 1270724

 ID353175  Pseudoboletus parasiticus; Rezerwat Przyrody Bażantarnia, pow. nowosolski, woj. lubuskie, BD-60; 2021.09.13.; Bór mieszany(buki,sosny,dęby i świerki).; na owocniku Scleroderma citrinum 6 owocników.; leg. Iwona Burzynska; det. Iwona Burzynska; eksykat: nie,ochrona, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1297171

 ID361556  Pseudoboletus parasiticus; Palowice, 200m SW od końca ulicy Szkolnej, pow. Rybnicki, woj. Śląski, DF-61; 2022.08.30; Trawiasta polana ze starymi dębami; Stare pnie po zrębach Grupa kilkunastu owocników na tęgoskórach; leg. bogdan mazur; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0010187, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1369782.html
https://www.inaturalist.org/observations/134569373

Po zachodniej stronie ścieżkifot. 1375660fot. 1375661

ID367183 Pseudoboletus parasiticus; Siwianka, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED-39; 2021.08.21; las sosnowy; na Scleroderma citrinum około dziesięć owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1422813

ID367184 Pseudoboletus parasiticus; Regut, pow. otwocki, woj. mazowieckie, ED-49; 2021.08.21; las sosnowy; na Scleroderma citrinum około 15 owocników; leg. Robert Łyżczarz Magdalena Mularczyk; det. Robert Łyżczarz; eksykat: nie,pod ochroną, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1422817fot. 1422818

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji