grzyby.pl

Peniophorella praetermissa (P. Karst.) K.H. Larss.

strzępkoskórka cienka
Gloeocystidium tenue ssp. praetermissum (P. Karst.) Bourdot et Galzin · Hyphoderma calyciferum (Litsch.) Malençon et Bertault (1973) [MB#315507] · Hyphoderma praetermissum (P. Karst.) J. Erikss. et Å. Strid [główna w czekliście] · Peniophorella torquata (G. Cunn.) Hjortstam et Ryvarden
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Peniophorella Peniophorella Peniophorella PeniophorellaPeniophorellastrzępkoskórka blada (Peniophorella pallida)strzępkoskórka kosmata (Peniophorella pubera)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Gatunek często spotykany. W lasach, w parkach, na pnikach i martwych pniach drzew liściastych i iglastych, także na drewnie konstrukcyjnym; kwiecień-grudzień.Gatunek często spotykany. W lasach, w parkach, na pnikach i martwych pniach drzew liściastych i iglastych, także na drewnie konstrukcyjnym; kwiecień-grudzień.