grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Chrysomphalina strombodes (Berk. et Mont.) Clémençon

Gerronema strombodes (Berk. et Mont.) Singer
GREJ: ID184733 (© autora fot.); copyright © by GREJ
GREJ: ID184733 (© autora fot.)
GREJ: ID184733 (© autora fot.)
GREJ: ID35311 (© autora fot.)