Tx: 1619
grzyby.pl

Ptychogaster albus Corda

drobnoporek sproszkowany
Ceriomyces albus (Corda) Sacc. · Oligoporus ptychogaster (F. Ludw.) Falck et O. Falck [gł. w czekl.] · Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh. [🔉 pos·ti·a *] · Ptychogaster fuliginoides (Pers.) Donk · Tyromyces ptychogaster (F. Ludw.) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ptychogaster albus (drobnoporek sproszkowany)
Ptychogaster albus (drobnoporek sproszkowany)
pokrój
Ptychogaster albus (drobnoporek sproszkowany)

owocnik

Ptychogaster albus (drobnoporek sproszkowany)
Typowy owocnik w formie miękkich, kulistawych poduszeczek, do 100 mm szerokości, półkuliste, kuliste; białe, brązowiejące; powierzchnia kolczasto-włochata. Jest to forma niedoskonała produkująca chlamydospory. Wnętrze owocnika białe, nieregularnie koncentrycznie strefowane, zbudowane z promieniście ułożonych włókien i jamek wypełnionych chlamydosporami; miękkie i kruche, twardsze przy nasadzie, młode soczyste, w miarę dojrzewania brązowe i rozpadające się na jasnobrązowy proszek, tak jak purchawek.

space

Typical sporocarp in the form of soft, subspherical cushions, up to 100 mm across, hemispherical, spherical; white, becoming brown; surface echinate-hirsute. It is an imperfect form producing chlamydospores. Inside of the sporocarp white, irregularly concentrically zoned, built from radially laid out fibrils and cavities filled with chlamydospores; soft and fragile, harder at the base, young succulent, on maturing brown and turning into light brown powder, like in puffballs.

space

zarodniki

Ptychogaster albus (drobnoporek sproszkowany)
Zarodniki podstawkowe elipsoidalne, z jednej strony spłaszczone, z ukośnym dziobkiem, gładkie, hialinowe, zwykle z kroplą, 4-5.5 × 2.5-3.5 µm. Chlamydospory jajowato-elipsoidalne, grubościenne, gładkie, żółtawe, 4-7 × 3.4-4.5 µm.
Basidiospores ellipsoid, on one side compressed, pointed, smooth, hyaline, usually with drops, 4-5.5 × 2.5-3.5 µm. Chlamydospores ovoid-ellipsoid, thick-walled, smooth, yellowish, 4-7 × 3.4-4.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Nieczęsty. Na pniakach, korzeniach i pniach martwych drzew iglastych (zwykle sosny lub świerku), rzadko na drewnie drzew liściastych; wrzesień-listopad.
Not common. On stumps and roots of dead coniferous trees.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Owocniki formy niedoskonałej, ptychogasteroidalne występują też i u innych pokrewnych gatunków z rodzajów białak (Postia) i białak (Tyromyces), ale bardzo rzadko i nie są tak okazałe jak u drobnoporek sproszkowany (Ptychogaster albus).
Ptychogasteroid fruitbodies of the imperfect form appear also in other allied species such as the genera Postia, Tyromyces, but very sporadically and are not as conspicuous as in drobnoporek sproszkowany (Ptychogaster albus).

wybrane okazy · selected collections

#2
06 09 26 - 16
/Puszcza Białowieska/
#2
04 09 17 - 2
/Puszcza Białowieska/
#6
ww.041020-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Ptychogaster albus CordaCeriomyces albus (Corda) Sacc. · Oligoporus ptychogaster (F. Ludw.) Falck et O. Falck · Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh. [🔉 pos·ti·a *] · Ptychogaster fuliginoides (Pers.) Donk · Tyromyces ptychogaster (F. Ludw.) Donk(pl) drobnoporek sproszkowany
lbus, -a, -um (lat., adj.) — biały (raczej matowy/brudny niż lśniący/czysty); też jasnej barwy lub bezbarwny; !czysto lśniąco biały to candidus; przymiotnik często używany jako epitet gatunku wskazujący na jasną, srebrzystą barwę całej lub części rośliny, zazwyczaj spowodowaną gęstym owłosieniem lub owoszczeniem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Chachuła (2018)[1365]Chachuła (2018) Grzyby wielkoowocnkowe Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego - wstępne wyniki badań.[1365] (as: Postia ptychogaster), Domian et al. (2010)[1423]Domian et al. (2010) Rezerwaty przyrody.[1423], Flisińska (2000)[1450]Flisińska (2000) Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego.[1450], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). T. 1 & 2.[1452] (as: Oligoporus ptychogaster i Ptychogaster albus), Friedrich (2002)[1455]Friedrich (2002) Selected Ascomycota and Basidiomycota from Cedynia Landscape Park (NW Poland).[1455], Friedrich (2006)[1457]Friedrich (2006) Threatened and protected macromycetes in the Wkrzańska Forest.[1457], Gierczyk et al. (2013)[1502]Gierczyk et al. (2013) XVIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej.[1502] (as: Postia ptychogaster), Gierczyk et al. (2014)[1493]Gierczyk et al. (2014) Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1493] (as: Postia ptychogaster), Gierczyk et al. (2015)[1491]Gierczyk et al. (2015) XX Jubileuszowa Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1491] (as: Postia ptychogaster), Gierczyk et al. (2017)[1508]Gierczyk et al. (2017) XXII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1508] (as: Postia ptychogaster), Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501] (as: Postia ptychogaster), Gierczyk et al. (2018)[1509]Gierczyk et al. (2018) XXIII Wystawa Grzybów Puszczy Białowieskiej. Materiały do poznania mykobioty Puszczy Białowieskiej.[1509] (as: Postia ptychogaster), Grzesiak et al. (2017)[1528]Grzesiak et al. (2017) Macromycetes of Central European lichen Scots pine forests of the Cladonio-Pinetum Juraszek 1927 type in the "Bory Tucholskie" National Park (NW Poland).[1528] (as: Postia ptychogaster), Hoffeins et al. (2017)[1589]Hoffeins et al. (2017) Checklist of Macromycetes (Fungi) from the Wyskok village in Masurian Lakeland, NE Poland.[1589] (as: Ptychogaster albus), Karasiński (2016)[1641]Karasiński (2016) Grzyby afylloforoidalne Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Tom. 1. Charakterystyka Mykobioty.[1641], Karasiński & Wołkowycki (2015)[1648]Karasiński & Wołkowycki (2015) An annotated and illustrated catalogue of polypores (Agaricomycetes) of the Białowieża Forest (NE Poland).[1648], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kołodziejczak (2010)[1667]Kołodziejczak (2010) Chronione i zagrożone grzyby Pojezierza Kaszubskiego oraz przyległych okolic.[1667], Komorowska (2000)[1668]Komorowska (2000) Materiały do poznania macromycetes Borów Tucholskich i przyległych terenów. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 81-96[1668], Krotoski (2012)[1722]Krotoski (2012) Chronione i rzadkie gatunki grzybów wielkoowocnikowych rejonu projektowanego rezerwatu przyrody Głębokie Doły w Rybniku w latach 2006-2010.[1722], Kudławiec (2015)[1739]Kudławiec (2015) Materiały do bioty grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes Nadleśnictwa Polanów. W: Dominik J. (red.). Szóste Dni Różnorodności Biologicznej w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Lasy Środkowopomorskie. Polanów, Wyd. EKWITA, Słupsk: 13-35[1739], Kujawa (2005)[1750]Kujawa (2005) "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005.[1750], Kujawa (2008)[1751]Kujawa (2008) Badania nad różnorodnością gatunkową grzybów wielkoowocnikowych w krajobrazie rolniczym południowej Wielkopolski: wstępna charakterystyka macromycetes Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. W: Mułenko W. (red.) Mykologiczne badania terenowe. Przewodnik metodyczny. Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Lublin: 68-75[1751], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752] (as: Postia ptychogaster), Kujawa (2009a)[1753]Kujawa (2009a) Grzyby wielkoowocnikowe. W: Okołów C., Karaś M., Bołbot A. Białowieski Park Narodowy. Poznać - Zrozumieć - Zachować. Białowieski Park Narodowy, Białowieża: 87-110[1753], Kujawa & Gierczyk (2007)[1769]Kujawa & Gierczyk (2007) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Podsumowanie roku 2006.[1769], Kujawa & Gierczyk (2010)[1770]Kujawa & Gierczyk (2010) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007.[1770], Kujawa & Gierczyk (2011)[1771]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1771], Kujawa & Gierczyk (2011)[1772]Kujawa & Gierczyk (2011) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008.[1772], Kujawa & Gierczyk (2012)[1773]Kujawa & Gierczyk (2012) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010.[1773], Kujawa & Gierczyk (2013)[1774]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011.[1774], Kujawa & Gierczyk (2013)[1775]Kujawa & Gierczyk (2013) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012.[1775], Kujawa & Gierczyk (2016)[1776]Kujawa & Gierczyk (2016) Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IX. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2013.[1776], Kujawa et al. (2012)[1800]Kujawa et al. (2012) Preliminary studies of fungi in the Biebrza National Park (NE Poland). II. Macromycetes.[1800], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2023)[3757]Kujawa et al. (2023) Wystawy grzybów w Białowieskim Parku Narodowym 1993-2023.[3757], Łuszczyński (2000)[1883]Łuszczyński (2000) Grzyby wielkoowocnikowe.[1883], Łuszczyński (2002)[1888]Łuszczyński (2002) Preliminary red list of Basidiomycetes in the Góry Świętokrzyskie Mts (Poland).[1888], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Narkiewicz (2011)[1997]Narkiewicz (2011) Sprawozdanie z XXI wystawy świeżych grzybów w Jeleniej Górze.[1997] (as: Postia ptychogeaster), Narkiewicz (2019)[2000]Narkiewicz (2019) Materialien zur Kenntnis seltener und gefährdeter Pilze im polnischen Teil der Oberlausitz.[2000], Niemelä (2013)[2006]Niemelä (2013) Grzyby poliporoidalne Puszczy Białowieskiej. Klucz do oznaczania wraz z opisami gatunków.[2006] (as: Postia ptychogaster), Nowińska et al. (2009)[2020]Nowińska et al. (2009) Species diversity of plants and fungi on logs of fallen trees of different species in oak-hornbeam forests.[2020] (as: Postia ptychogaster), Stasińska (2000)[2220]Stasińska (2000) Rzadkie macromycetes Ińskiego Parku Krajobrazowego. W: Lisiewska M., Ławrynowicz M. (red.). Monitoring grzybów. PTB, Sekcja Mikologiczna. Poznań-Toruń: 97-107[2220], Stasińska & Sotek (2016)[2255]Stasińska & Sotek (2016) New data to the knowledge of macrofungi of Wolin National Park.[2255] (as: Postia ptychogaster), Stasińska & Sotek (2020)[2257]Stasińska & Sotek (2020) Fungi of the Wolin National Park – new data on macromycetes.[2257] (as: Postia ptychogaster), Szczepkowski & Byk (2010)[2325]Szczepkowski & Byk (2010) Nowe stanowiska podgrzybka tęgoskórowego Xerocomus parasiticus (Bull.: Fr.) Quel. w Polsce.[2325], Szczepkowski & Kubiak (2008)[2341]Szczepkowski & Kubiak (2008) Grzybolubka purchawkowata Asterophora lycoperdoides (Bull.) Ditmar w Polsce.[2341], Szczepkowski et al. (2008)[2347]Szczepkowski et al. (2008) Grzyby zgromadzone na XIV Wystawie Grzybów Puszczy Białowieskiej.[2347], Szczepkowski et al. (2022)[2339]Szczepkowski et al. (2022) Fungi occurring in norway spruce wood decayed by Heterobasidion parviporum in Puszcza Borecka stands (Northeastern Poland).[2339] (as: Postia ptychogaster), Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393] (as: Postia ptychogaster), Ślusarczyk (2021)[2400]Ślusarczyk (2021) Materiały do znajomości mykobioty pasma Krowiarek (Sudety Wschodnie).[2400] (as: Postia ptychogaster), Wilga & Ciechanowski (2007)[2470]Wilga & Ciechanowski (2007) Ostoja grzybów wielkoowocnikowych i śluzowców w Lasach Oliwskich (Trójmiejski Park Krajobrazowy).[2470], Wilga & Wantoch-Rekowski (2019)[2488]Wilga & Wantoch-Rekowski (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.[2488], Wojewoda et al. (2016)[2542]Wojewoda et al. (2016) Grzyby makroskopijne Gorców (Karpaty Zachodnie).[2542] (as: Postia ptychogaster), Wołkowycki (2022)[2545]Wołkowycki (2022) Grzyby poliporoidalne Białegostoku.[2545] (as: Postia ptychogaster)

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 08.05.2024 21:31 1 znaleziska Ptychogaster albus (drobnoporek sproszkowany) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

bez ATPOL 52839 306287 336676 348470 AB21 336378 AB54 352974 AB75 353109 365875 AB84 41539 AB85 340327 AB89 350963 AB93 46137 119785 130191 AB94 42054 44305 45353 45972 47107 111728 AC48 363846 BB01 47322 BB96 47538 BC64 83627 BC68 79330 BC79 150052 BD28 23560 BD58 81161 BE27 362580 BE28 362692 CA68 148437 CA98 193579 CA99 82123 CB48 191842 CC03 350474 CC80 50470 78960 CC92 149184 CE48 341345 CF29 50704 DA80 111991 117879 150100 DA82 374778 DA96 361902 372676 DB06 362708 DB08 374801 DD94 320353 DD95 305655 DE35 150089 DE45 102522 117046 DE46 363685 DE54 118021 147919 362611 DE55 145065 147319 350721 351343 362764 373531 DE56 117121 308086 327675 352031 362850 DE57 349271 DE63 80548 DE64 81320 144454 318098 DE67 145035 DE76 114017 119247 119339 146797 DE82 80199 83842 83862 DE86 80554 DF52 120912 DF62 120940 DF95 79481 DG38 150761 EC26 336418 EC37 337205 ED99 372199 EE00 79471 EG29 118365 EG34 118078 FD31 306152 FF92 337130 FG21 45858 GC02 144848 146696 GC11 146672 GC54 371544

ID 23 560 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: ok. 1,5 km na wschód od Mosiny, BD28; data zbioru: 19 paź 2005; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z dominacją sosny zwyczajnej (ponadto brzoza, dąb i czeremcha), na zagrzebanym pniu (lub korzeniu) sosny, pojedynczo; leg. Błażej Gierczyk, det. Anna Kujawa; eksykat: tak, herbarium autora; uwagi: fot.23024 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52;

23024

ID 41 539 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Szczecin, 1,5 km na SE od Szczecin-Kijewa, AB84; data zbioru: 5 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany (Św, Bk, Db, Wb), na murszejącym pniu świerka, w grupie 8 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/GD/22.07.07; uwagi: fot.52743 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

52743

ID 42 054 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1 km na N od Kołowa, AB94; data zbioru: 6 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: krawędź źródliska, na pniu przewróconego martwego świerka, pojedynczo 2 owocniki; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK (u Marzeny Łyczek); uwagi: fot.53376 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

53376

ID 44 305 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 2 km na W od Kołbacza, AB94; data zbioru: 20 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan modrzewiowy z domieszką brzóz i buków, na leżącym, murszejącym pniu modrzewia, w grupie 5 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/21.07.07; uwagi: fot.56723 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

56723

ID 45 353 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,8 km na NW od Dobropola, AB94; data zbioru: 26 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: drzewostan daglezjowo-modrzewiowo-świerkowy z domieszką gatunków liściastych, przy granicy z torfowiskiem porośniętym olszyną i brzeziną bagienną, na murszejącym pniaku iglastym, w grupie 6 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/GD/21.07.07; uwagi: fot.58446 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

58446

ID 45 858 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Ropianka, powiat jasielski, FG21; data zbioru: 21 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, głównie jodła, na zmurszałym pniu (prawdopodobnie jodłowym), 5 lub 6 owocników na jednym pniu, pojedynczo; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/AH/6.09.10; uwagi: fot.59173 fot.59174 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

59173
59174

ID 45 972 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 0,9 km na SW od Szczecin-Płoni, AB94; data zbioru: 30 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z pojedynczymi starymi pniakami po wyciętych drzewach iglastych, zmurszały odziomek iglastego drzewa, gromadnie, ok. 30 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grazyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/GD/21.07.07; uwagi: fot.59445 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59445

ID 46 137 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfino, 1,9 km na W od Binowa, AB93; data zbioru: 4 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna pomorska z domieszką dębów i pniaków po wyciętych sosnach, na silnie zmurszałym pniu sosny, w grupie 7 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Marzena Łyczek, Grażyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/GD/21.07.07; uwagi: fot.59691 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

59691

ID 47 107 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Puszcza Bukowa, pow. Gryfno, 1,7 km na E od Dobropola, AB94; data zbioru: 10 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska z domieszką pojedynczych sosen, na rozkładającej się kłodzie sosnowej, 21 owocników; leg. Grazyna Domian, det. Grażyna Domian, Marzena Łyczek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/GD/24.10.06; uwagi: fot.61365 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

61365

ID 47 322 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, Dygowo 4 km N, Las Kołobrzeski, BB01; data zbioru: 18 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowo-dębowy z domieszką świerka w sąsiedztwie olsu, u podstawy żywego świerka, na ziemi, 4 owocniki przy jednym drzewie; leg. Tadeusz Twardy, det. Waldemar Wesołowski; eksykat: Tak-wysłany do ZBŚRiL 24-10.06; uwagi: fot.61635 fot.61636 fot.61637 [notatka: nie] [fotografie: tak];

61635
61636
61637

ID 47 538 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: rez. Diabli Skok, BB96; data zbioru: 28 sie 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las porastający źródliska, na sosnowym pieńku, kilkanaście owocników; leg. det. Robert Puciata; eksykat: u zgłaszającego E121; uwagi: fot.62057 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

62057

ID 50 470 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: park krajobrazowy Puszcza Zielonka, ok. 500 m na E od miejscowości Łopuchówko, CC80; data zbioru: 14 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą sosny, na opadłych gałązkach, pojedynczy owocnik; leg. det. Błażej Gierczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/BG/14.01.07; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70;

ID 50 704 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: las za Byciną, koło Pyskowic, pow.Gliwice, CF29; data zbioru: 16 wrz 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany: dąb, sosna, brzoza, na mocno zmurszałym pniaku niewiadomego drzewa, pojedynczo; leg. det. Jolanta Kozak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JK/26.05.08; uwagi: fot.68157 fot.68158 fot.68159 [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

68157
68158
68159

ID 52 839 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Sopot,ul.Reja górna jej część; data zbioru: 15 paź 2006; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: stara buczyna,przeplatana dorodnymi okazami sosen, stary pieniek sosnowy, 3-4 okazy; leg. Waldemar Półtorak, det. Anna Kujawa?,nie mogłem znależc wątku w archiwum; eksykat: tak,wysyłane będą do bazy; uwagi: fot.72788 fot.72789 [notatka: tak] [fotografie: tak];

72788
72789

ID 78 960 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, przy szosie Murowana Goślina-Głęboczek, pow. poznański, CC80; data zbioru: 27 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Młody las mieszany, Na kawałku gałęzi z niezidentyfikowanego drzewa, Grupa kilku owocników; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/1.07.08; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 79 330 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Puszcza Notecka, część wschodnia, ok. 4 km w lini prostej na zachód od przystanku PKS Lipa N/Ż, pow. obornicki, woj. wielkopolskie, BC68; data zbioru: 30 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Monokultura sosny zwyczajnej, Na murszejącym pniaku, 2 egzemplarze w różnych stadiach rozwoju; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/MW/1.07.08; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 79 471 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Sługocice, EE00; data zbioru: 29 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z domieszką brzozy,dębu, na pniaku sosny, 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. Anna Kujawa (na żywo w lesie); eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/15.10.07; uwagi: fot.126177 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

126177

ID 79 481 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Zagórnik, Gmina Andrychów, małopolska, DF95; data zbioru: 30 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zarośla przydrożna (grab, brzoza, leszczyna), na korzeniach jakiegoś martwego drzewa zakopanego w ziemi, 7 owocników w grupkach po dwa, trzy; leg. det. Piotr Chachuła; eksykat: tak (pojedzie do kustosza bazy); uwagi: N 49st50'29,3"; E 19st23'25,5"; H - 449m n.p.m.; fot.126211 fot.126212 fot.126213 [notatka: tak] [fotografie: tak];

126211
126212
126213

ID 80 199 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: 2 km W Blachownia, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE82; data zbioru: 1 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, świerk,sosna,dąb, buk, na zmurszałym pniu świerka, pojedynczo; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: tak, zostanie wysłany; uwagi: Dwa kolejne stanowiska po kilka osobników znalezniono w odl. ok. 500 m i ok.2 km.; fot.128029 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

128029

ID 80 548 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Nowa Wieś, woj. śląskie, DE63; data zbioru: 29 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza ,świerk, na korzeniach świewrka i na pniu świerka, kilkanaście sztuk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk, det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/KK/15.10.07; uwagi: fot.128683 fot.128684 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

128683
128684

ID 80 554 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Zalesice k. Przyrowa, PK Stawki, woj. śląskie, DE86; data zbioru: 6 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosna, dąb, brzoza, na pniu, kilka sztuk; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/KK/15.10.07; uwagi: fot.128697 fot.128698 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

128697
128698

ID 81 161 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: 2,5 km S/E Krzywiń, powiat Kościan, wielkopolskie, BD58; data zbioru: 29 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: skraj lasu dębowego z domieszką świerków, na ściętym pniu dębu, w grupie; leg. det. Marek Ryba; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MR/14.10.07; uwagi: [Snowarski: fotografia nieskutecznie załączona] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 81 320 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Wikłów 3km. W, woj. sląskie, DE64; data zbioru: 14 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Sosna, dąb, brzoza, świerk, na korzeniach, dwa owocniki; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/KK/27.04.08; uwagi: fot.130356 fot.130357 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

130356
130357

ID 82 123 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: 3 kilometry od Jodłowna, CA99; data zbioru: 16 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las bukowy z domieszką starych świerków i sosen, Na starym pniu świerkowym, pojedynczy egzemplarz; leg. det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/WM/10.11.10; uwagi: zdjęcia:; fot.131649 fot.131650 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

131649
131650

ID 83 627 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Puszcza Notecka, okolice osady Rzecin, oddz. leśny nr 154, pow. szamotulski, woj. wielkopolskie, BC64; data zbioru: 28 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: monokultura świerka, na nartwym kawałku drewna, dwa egzemplarze; leg. det. Michał Wójtowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MW/8.02.12; uwagi: [notatka: nie] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VIII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2012. Przegląd Przyrodniczy 24(4): 10-41;

ID 83 842 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: ok. 1 km S Cisie, gm. Blachownia, pow. częstochowski, woj.śląskie, DE82; data zbioru: 1 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, świerk, dąb, sosna,buk, na zmurszałych pniach, na jednym pniu 4 osobniki, na drugim 1; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/TN/16.12.07; uwagi: Zgłoszenia dotyczy grzybów znalezionych na dwóch pniach w odl. ok. 300 metrów od siebie. [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 83 862 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Blachownia-Trzepizury, pow.częstochowski,woj. śląskie, DE82; data zbioru: 20 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kilkudziesięcioletnia monokultura modrzewiowa, na próchniejącym pniaku prawdopodobnie modrzewiowym, pojedynczo; leg. det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TN/16.12.07; uwagi: [notatka: tak] [fotografie: nie]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53;

ID 102 522 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: 1km N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE45; data zbioru: 24 wrz 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany,nad strumykiem, na silnie zmurszałym,leżącym pniu drzewa, w grupie,ok. tuzina owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy zgłoszeniu powtórnym - ID 117046; uwagi: fot.174938 fot.174939 fot.174940 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

174938
174939
174940

ID 111 728 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 2,1 km na NW od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB94; data zbioru: 21 paź 2007; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna pomorska ze starymi pniakami po wyciętych drzewach iglastych, murszejąca kłoda sosnowa, 9 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/GD/26.09.08; uwagi: drobnoporek sproszkowany; fot.195275 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

195275

ID 111 991 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Gdańsk Lasy Oliwskie Leśnictwo Matemblewo Złota karczma, DA80; data zbioru: 30 sie 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (Lasy Oliwskie) buk,sosna,modrzew,świerk, na pniu ściętego świerka?sosny?, Kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy; uwagi: fot.195931 fot.195932 [notatka: tak] [fotografie: tak];

195931
195932

ID 114 017 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Garnek, woj. śląskie, DE76; data zbioru: 8 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą iglastych, na pniu sosny, pojedynczo; leg. det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/KK/11.11.08; uwagi: .; fot.200817 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

200817

ID 117 046 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce, DE45; data zbioru: 5 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza i in, na murszejącym,leżącym pniu drzewa liściastego, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/31.10.08; uwagi: potwierdzenie stanowiska z ubiegłego roku ID102522! [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

ID 117 121 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: 1 km NE,Grzebień,gm.Radomsko, DE56; data zbioru: 6 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany, na zmurszałych pniakach, na powierzchni ok.1 hektara znalazłem 4 stanowiska (grupy od kilkunastu do ok.40 owocników); leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/15.10.08; uwagi: 1! fot.207152; -- fot.207153; 2! fot.207154; 3! fot.207155; 4! fot.207156 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

207152
207153
207154
207155
207156

ID 117 879 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Gdańsk Złota Karczma, DA80; data zbioru: 9 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany-buk,modrzew,sosna,świerk,brzoza,dąb, na pniu nieokreślonego drzewa, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/10.11.10; uwagi: fot.208895 fot.208896 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

208895
208896

ID 118 021 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: 2 km SW,Kijów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE54; data zbioru: 14 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na pozostawionym przez drwali fragmencie pnia sosnowego,na poboczu dróżki, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/31.10.08; uwagi: 51 1'23,89"N 19 14'59,04"E; fot.209325 fot.209326 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

209325
209326

ID 118 078 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Beskid Sądecki - Pasmo Radziejowej, ok. 11 km na SW od Rytra, pow. nowosądecki, woj. małopolskie, EG34; data zbioru wadliwa: ; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sąsiedztwo młodnika świerkowo-jodłowego, na resztkach murszejącego pniaka iglastego, w grupie 7 oddzielonych owocników; leg. Grażyna Domian, Kamil Kędra, det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: Drobnoporek sproszkowany; fot.209506 fot.209507 [notatka: tak] [fotografie: tak];

209506
209507

ID 118 365 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Beskid Niski - Magura Małastowska, ok. 2,4 km na NE od Gładyszowa, pow. gorlicki, woj. małopolskie, EG29; data zbioru: 3 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna karpacka z domieszką jodły i swierka, na murszejącej kłodzie drzewa iglastego sp., 7 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: nie; uwagi: Drobnoporek sproszkowany; fot.210089 fot.210090 fot.210091 [notatka: tak] [fotografie: tak];

210089
210090
210091

ID 119 247 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: 2 km SW,Michałopol,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE76; data zbioru: 21 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowo-sosnowy, na murszejących fragmentach sosen pozostałych po wycince, kilka grup z kilkoma i jedna grupa z kilkunastoma owocnikami; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/13.12.08; uwagi: fot.212076 fot.212077 fot.212078 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

212076
212077
212078

ID 119 339 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: 0,5 km SW,Graby,gm.Gidle, DE76; data zbioru: 21 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, na murszejącym pniaku sosnowym, kilkanaście owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/13.12.08; uwagi: fot.212333 fot.212334 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

212333
212334

ID 119 785 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Puszcza Bukowa, ok. 2,4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB93; data zbioru: 26 paź 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: kwaśna buczyna z domieszką Db i Md, podstawa zmurszałego pniaka iglastego, w grupie 5 owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/GD/29.12.08; uwagi: Drobnoporek sproszkowany; fot.213676 fot.213677 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

213676
213677

ID 120 912 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Tychy Czułów, pow.tyski, woj.śląskie, DF52; data zbioru: 15 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany z przewagą dębu, topoli, klonu, brzozy, świerka i sosny, u podstawy sosnowej karpy, cztery owocniki; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JG/29.11.08; uwagi: fot.216377 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216377

ID 120 940 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: ok 6 km WS Tychy, pow.tyski, woj.śląskie, DF62; data zbioru: 29 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: , las sosnowy, na kilku karpach sosnowych po dwa do czterech owocników; leg. det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/JG/29.11.08; uwagi: fot.216487 fot.216488 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83;

216487
216488

ID 130 191 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Puszcza Bukowa, 0,6 km na S od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Mącznej, AB93; data zbioru: 1 kwi 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: na skraju podgórskiego łęgu jesionowego, na klocku odcietym od kłody świerkowej przewróconej w poprzek szlaku, 9 rozsypujących się owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/GD/9.09.10; uwagi: Drobnoporek sproszkowany; fot.237834 fot.237835 fot.237836 fot.237837 [notatka: tak] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

237834
237835
237836
237837

ID 144 454 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: 2,5 km N,Nowy Broniszew,pow.częstochowski, DE64; data zbioru: 8 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty-dąbrowa,podrost-robinia,świerk, na zmurszałym,leżącym pniu małego świerka, grupa 19 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/31.08.10; uwagi: fot.272082 fot.272083 fot.272084 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

272082
272083
272084

ID 144 848 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, Trasa Supraśl- Krynki. Około 1 km. na zachód od przystanku PKS Czółnowo, GC02; data zbioru: 4 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Stary las puszczański, mieszany., Pień świerka, Kilka owocników tuż obok siebie.; leg. Mirosław Gryc, det. Paweł Paulus; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/MG/30.12.11; uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku;; [bf:270018] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44; związane wątki bio-forum.pl: 270018 ;

ID 145 035 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: 2,5 km W,Świerczyny,pow.radomszczański, DE67; data zbioru: 11 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowo-sosnowy, na szczątkach zmurszałego pniaka, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/31.08.10; uwagi: fot.273472 fot.273473 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

273472
273473

ID 145 065 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: 1,5 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE55; data zbioru: 10 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, na bardzo zmurszałym pniaku, grupa 6 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/31.08.10; uwagi: fot.273607 fot.273608 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

273607
273608

ID 146 672 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Południowy brzeg jez. Komosa, położonego niepodal Ogrodniczek, GC11; data zbioru: 23 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Młode nasadzenie lasu sosnowego, Stary pień sosnowy, Cztery owocniki na jednym pniu; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MG/18.10.09; uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku;; [bf:276261] [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 276261 ;

ID 146 696 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Puszcza Knyszyńska, około 2.5 km na północ od trasy Supraśl- Krynki, na wysokości przystanku PKS Czółnowo, GC02; data zbioru: 11 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi w młodym lesie mieszanym, ogrodzenie od mrowiska, pewnie wykonane ze świerka, kilka owocników na dolnych belkach leżących na ziemi; leg. det. Mirosław Gryc; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MG/18.10.09; uwagi: fot.277817 fot.277818 fot.277819 fot.277820 fot.277821 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

277817
277818
277819
277820
277821

ID 146 797 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: 2 km SW,Michałopol,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE76; data zbioru: 19 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowo-świerkowy, na leżącym w mchu,murszejącym pniu młodej sosny, 16 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu; uwagi: potwierdzenie ubiegłorocznego stanowiska ze zgłoszenia id119247; fot.278219 fot.278220 fot.278221 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

278219
278220
278221

ID 147 319 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: 2 km S,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE55; data zbioru: 26 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z niewielką domieszką brzóz, na leżącym w mchu,murszejącym pniu młodej sosny, grupa 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/15.10.09; uwagi: fot.279956 fot.279957 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

279956
279957

ID 147 919 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: 2 km SE,Prusicko,gm,Nowa Brzeźnica,pow.pajęczański, DE54; data zbioru: 3 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy ze świerkowym podrostem, na pniaku świerka, grupa 7 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/15.10.09; uwagi: fot.281282 fot.281283 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

281282
281283

ID 148 437 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Nowy Dwór Wejherowski, CA68; data zbioru: 4 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany brzoza,buk,sosna,świerk,dąb, na zmurszałym drewnie iglastym, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MWR/8.11.10; uwagi: fot.282429 fot.282430 fot.282431 fot.282432; N 54*33,316'; E 018*16,136'; 153 m.npm [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

282429
282430
282431
282432

ID 149 184 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadleśnictwo Czerniejewo, leśnictwo Linery, oddział 113, ok. 2,7 km na pn.zach. od Czerniejewa, CC92; data zbioru: 27 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: przewaga świerka, sosna, domieszka liściastych - brzoza, dąb, pniak świerkowy, około 15 owocników w różnym wieku; leg. det. Barbara Kudławiec; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/BK/10.11.09; uwagi: N 52°26'49,97" E 17°26'42,14; stanowisko:; fot.284184; żywicielski pniak świerkowy w tym fragment kory!:; fot.284185 fot.284186 fot.284187; owocniki:; fot.284188 fot.284189 fot.284190 [notatka: nagranie na dyktafon+mapka] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

284184
284185
284186
284187
284188
284189
284190

ID 150 052 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: województwo wielkopolskie, nadleśnictwo Łopuchówko, 0,8 km na zach. (nieco na pn.) od wioski Starczanowo k. Murowanej Gośliny [N 52°36'37,18" E 16°56'33,28"], BC79; data zbioru: 4 wrz 2008; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las w większości liściasty: brzoza, klon, grab, nieopodal jesion, dąb, modrzew, sądząc po obwodzie pni drzew jest to fragment raczej młodszego zadrzewienia, dwa pniaki, po ok. 10 owocników na każdym pniaku; leg. Barbara Kudławiec, det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/BK/10.11.09; uwagi: wcześniej musiała tu rosnąć także sosna, bo pozostały pniaki sosnowe, sądząc po korze niektórych z nich oraz zasiedleniu przez Sparassis crispa ID: 112940; zdjęcia: pniak pierwszy i drugi oraz owocniki na nich rosnące:; fot.286404 fot.286405 fot.286406 fot.286407; Wątek na bio-forum [bf:197317] [notatka: nie, mapka jak do ID: 112940] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68; związane wątki bio-forum.pl: 197317 ;

ID 150 089 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: 1,7 km NE,Borowa,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE35; data zbioru: 19 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany-sosna,brzoza,dąb,świerk ;podrost mieszany, na świerkowym,wykarczowanym pniaku, grupa 15 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/8.11.09; uwagi: 51st12'6,57"N 19st23'35,73"E; fot.286511 fot.286512 fot.286513 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

286511
286512
286513

ID 150 100 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo TPK, DA80; data zbioru: 21 paź 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: poręba świerkowa, na pniu zmurszałego świerka, kilkanaście owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/8.11.10; uwagi: fot.286562 fot.286563 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59;

286562
286563

ID 150 761 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: woj. Małopolskie, pow. Nowotarski, gm. Czarny Dunajec, Piekielnik, DG38; data zbioru: 13 wrz 2009; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las świerkowo-jodłowy, na silnie zmurszałym pieńku i korzeniach drzewa iglastego, 7 małych owocników; leg. det. Agata Piestrzyńska-Kajtoch; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/APK/1.12.09; uwagi: fot.288634 fot.288635 [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68;

288634
288635

ID 191 842 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Ocypel Bory Tucholskie, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB48; data zbioru: 24 wrz 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy, na pniu sosny, kilka owocników w rozproszeniu; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/24.11.11; uwagi: fot.446453 fot.446454 fot.446455; forma ochrony-Obszar szczególnej ochrony Bory Tucholskie [notatka: nie] [fotografie: tak]; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2013. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VII. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2011. Przegląd Przyrodniczy 24(2): 3-44;

446453
446454
446455

ID 193 579 oznaczenie: Oligoporus ptychogaster; lokalizacja: Babi Dół, pow. kartuski, woj. pomorskie, CA98; data zbioru: 6 lis 2011; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,leszczyna, pień sosny, kilka owocników; leg. det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: ZBŚRiL PAN, 9/MWR/21.03.12; uwagi: fot.454999 [notatka: tak,Spis grzybów Pomorza] [fotografie: tak];

454999

ID 305 655 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: Pawlikowice, 1 km na północny zachód od wsi, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD95; data zbioru wadliwa: 2017.09.22-23.; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany, jodła, dąb, sosna., zmurszały pień, kilkanaście owocników; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.948555; Grzyb omówiony w wątku:; [bf:948129] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 948129 ;

ID 306 152 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: 1.99km, SSE, Mienia, pow. miński, woj. mazowieckie, FD31; data zbioru: 30 wrz 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Drzewostan św, jd w wieku ok 40-50l, przy drodze leśnej., Na zmurszalym pniu, prawdopodobnie swierka., Licznie porastajacy boczą cześć pnia w towarzystwie wątrobowców i mchów.; leg. det. Kamil Parobczak; uwagi: Obrzeże rezerwatu Jedlina.; fot.950553 fot.950554 [fotografie: tak];

950553
950554

ID 306 287 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: Sowia Góra, pow. miedzychodzki, woj. wielkopolskie; data zbioru: 1 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: starodrzew sosnowy, na leżącym pniu sosnowym, grupa kilku owocników; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.951057 [notatka: nie] [fotografie: tak];

951057

ID 308 086 oznaczenie: Postia ptychogaster; • potwierdzenie ID117 121; lokalizacja: 1 km NE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 4" N i 19st 30' 38" E], DE56; data zbioru: 4 paź 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, brzozy, osiki, graby i inne, na murszejących pniakach, ponad 60 owocników na 5 pniakach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie; uwagi: fot.958836 fot.958837 fot.958838 fot.958839 fot.958840 [notatka: nie] [fotografie: tak];

958836
958837
958838
958839
958840

ID 318 098 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: 3 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [51st 0' 32" N i 19st 14' 25,4" E], DE64; data zbioru: 30 wrz 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, pozornie na ziemi, w starej koleinie po ciężkim sprzęcie, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, Stacja Badawcza ISRiL PAN 4/JN/16.05.2019; uwagi: fot.1023818 fot.1023819 fot.1023820 fot.1023821; siedlisko; fot.1023822 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1023818
1023819
1023820
1023821
1023822

ID 320 353 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: Chechło Drugie, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD94; data zbioru: 21 paź 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy z domieszkami, korzenie sosny, 1 owocnik; leg. det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG; uwagi: fot.1039571 fot.1039572 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1039571
1039572

ID 327 675 oznaczenie: Postia ptychogaster; • potwierdzenie ID117 121; lokalizacja: 1 km NE od wsi Grzebień, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [51st 2' 5" N i 19st 30' 34,7" E], DE56; data zbioru: 14 paź 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -jodły, dęby, buki, osiki, brzozy i inne, na omszałych resztkach pniaków, najprędzej jodłowych, kilkadziesiąt owocników na 6 pniakach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1112294 fot.1112295 fot.1112296 fot.1112297 fot.1112298 fot.1112299; siedlisko; fot.1112300 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1112294
1112295
1112296
1112297
1112298
1112299
1112300

ID 336 378 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: Świnoujście 1km na pd.zach od strzelnicy garnizonowej, pow. świnoujski, woj. zachodniopomorskie, AB21; data zbioru: 3 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: brzezina bagienna z sosną, kłody i pniaki sosnowe, kilkadziesiąt owocników w całym oddziale; leg. Marcin Sławomir Lożek, det. Grażyna Domian; eksykat: tak; uwagi: Drobnoporek sproszkowany fot.1174167 fot.1174168 fot.1174169 fot.1174170 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1174167
1174168
1174169
1174170

ID 336 418 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: ok. 1 km na E od miejscowości Klin, gm. Krasnosielc, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, EC26; data zbioru: 4 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór mieszany, pniak sosnowy, kilka owocników; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1174406 fot.1174407 fot.1174408 fot.1174409 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1174406
1174407
1174408
1174409

ID 336 676 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: Szczecin Wielgowo5km na pd. od ul.Wiślanej pow. szczeciński, woj. zachodniopomorskie; data zbioru: 7 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: AB85, zmurszały pniak sosnowy, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Drobnoporek sproszkowany fot.1176354 fot.1176355 fot.1176356 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1176354
1176355
1176356

ID 337 130 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: okolice Węglówki, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FF92; data zbioru: 4 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las głównie jodłowy z in. pojedynczymi drzewami, zmurszała jodłowa kłoda, kilka owocników w grupie; leg. det. Anna Hreczka; eksykat: Tak, zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1179087 fot.1179088 fot.1179089 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1179087
1179088
1179089

ID 337 205 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: ok.100m na S od południowo-wschodniego narożnika rezerwatu Zwierzyniec,gm.Krasnosielc, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, EC37; data zbioru: 16 paź 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór świerkowo-brzozowy, martwy świerk, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: fot.1179879 fot.1179880 fot.1179881 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1179879
1179880
1179881

ID 340 327 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: 4,2km na pnwsch od Szczecina Wielgowa w stronę Sowna,Nadl.Kliniska,Leśn.Sowno,odz.651gm.Kobylanka, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB85; data zbioru: 29 lis 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy ze świerkiem, kłoda świerkowa, kilka owocników, na 1mb; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Drobnoporek sproszkowany fot.1194528 fot.1194529 fot.1194530 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1194528
1194529
1194530

ID 341 345 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: 900 m na S od Dzietrzkowic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE48; data zbioru: 29 gru 2020; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las sosnowy, na leżącym , zmurszałym pniu sosny, kilka owocników; leg. det. Piotr Zawada; eksykat: tak; uwagi: Las prywatny, gmina Łubnice.; fot.1200363 fot.1200364 fot.1200365 fot.1200366 fot.1200367 fot.1200368 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1200363
1200364
1200365
1200366
1200367
1200368

ID 348 470 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: 3km WS Droszków, pow. Zielona Góra, woj. Lubuskie; data zbioru: 1 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las sosnowy z udziałem świerków i drzew liściastych, Opadłe gałęzie, W grupie, 2 osobniki; leg. det. Kamil perepeczo; uwagi: W pobliżu w poprzednich latach również widziany fot.1256385 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1256385

ID 349 271 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: 1 km S od wsi Ujazdówek; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE57; data zbioru: 10 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany świeży -dąb, jodła, grab, sosna i inne, na jodłowym (?) pniaczku, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 2' 6" N 19st 39' 22" E; fot.1262289 fot.1262290 fot.1262291 fot.1262292; druga grupka owocników ok. 300 m na zachód; fot.1262293 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1262289
1262290
1262291
1262292
1262293

ID 350 474 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: Słupówko, pow. nakielski, woj. kujawsko-pomorskie, CC03; data zbioru: 24 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (sosna, dąb, buk), Gałąź, pniak - sosna, Kilka owocników; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: fot.1270592 fot.1270593 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1270592
1270593

ID 350 721 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: 1 km S od leśn. Stobiecko ( Radomsko ); gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 11 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na korzeniach murszejącego sosnowego pniaka, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 3' 49,5 " N 19st 22' 57,8" E; fot.1272518 fot.1272519 fot.1272520 fot.1272521 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1272518
1272519
1272520
1272521

ID 350 963 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: Pojezierze Ińskie (prop. rez. Torfowisko Biała), 1,9 km na E od miejscowości Biała, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AB89; data zbioru: 8 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór świerkowy, na pniakach Picea abies, w grupie - kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1275528 fot.1275529 fot.1275530 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1275528
1275529
1275530

ID 351 343 oznaczenie: Postia ptychogaster; • potwierdzenie ID147 319; lokalizacja: 1 km S od cegielni we wsi Łęg; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE55; data zbioru: 16 paź 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -sosna, świerk, na zmurszałych resztkach pniaka, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 0' 52,5" N 19st 17' 19,5" E; fot.1279294 fot.1279295 fot.1279296 fot.1279297 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1279294
1279295
1279296
1279297

ID 352 031 oznaczenie: Postia ptychogaster; • potwierdzenie ID117 121; lokalizacja: 1 km NE od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 26 wrz 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielogatunkowy las mieszany -gł. jodły i dęby, na zmurszałych pniakach, ponad 30 owocników na kilku pniakach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: GPS: 51st 2' 3,5" N 19st 30' 35" E; fot.1286364 fot.1286365 fot.1286366 fot.1286367 fot.1286368 fot.1286369 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1286364
1286365
1286366
1286367
1286368
1286369

ID 352 974 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: Puszcza Goleniowska (prop. rez. Przełomowa Dolina Gowienicy), 2,5 km na NE od Krokorzyc, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB54; data zbioru: 14 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek boru świerkowego i łęgu, na omszałej kłodzie młodego Picea abies, w grupie - 3 owocniki; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1295176 fot.1295177 fot.1295178 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1295176
1295177
1295178

ID 353 109 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: Bącznik, 1,5km na zach. od Przemocza, Nadl.Kliniska, Leśn.Bącznik, odz.359, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB75; data zbioru: 28 lis 2021; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: buczyna z grupą świerków, pień świerka, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Drobnoporek sproszkowany fot.1296389 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1296389

ID 361 902 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: Pagórki, 900 m. E, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°15'19.5"N 19°32'01.5"E], DA96; data zbioru: 1 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las liściasty Bk-Brz-Gb, na drągach sosnowych (prawdopodobnie pozostałościach po dawnym ogrodzeniu), kilka owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: wątek: [bf:1377524] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1377524 ;

ID 362 580 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: Rościsławice, pow. Trzebnica, woj. Dolnośląskie, BE27; data zbioru: 1 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: w pobliżu rosły brzozy, dęby, świerki, 2 pniaki ściętych drzew, kilka owocników na pniu; leg. det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie; uwagi: [bf:1383065]; fot.1383898 fot.1383899 fot.1383900 fot.1383901 [notatka: nie - tylko to w zgłoszeniu] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1383065 ;

ID 362 611 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: 0,5 km S od wsi Kijów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie [GPS: 51,0236 19,2705], DE54; data zbioru: 16 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na zmurszałym pniaku i pniu padłego świerka, grupa kilkudziesięciu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1384083 fot.1384084 fot.1384085 fot.1384086 fot.1384087 fot.1384088 fot.1384089 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1384083
1384084
1384085
1384086
1384087
1384088
1384089

ID 362 692 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: za Obornikami Śląskimi okolice zjazdu na Jary (kierunek przeciwny), pow. Trzebnica, woj. dolnośląskie, BE28; data zbioru: 17 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: sosny, na i w pobliżu pieńka, kilka owocników; leg. det. Barbara Wrzesińska; eksykat: nie; uwagi: wcześniej rosły tu sosny, niedawno wiatr połamał drzewa - zostało kilka - a leśnicy sprzątają drewno, niedaleko rosną też brzozy przy młodniku sosnowym; wszystkie; fot.1384535 fot.1384536 fot.1384537 fot.1384538 fot.1384539 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1384535
1384536
1384537
1384538
1384539

ID 362 708 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: Jagodnik, 700 m. NW, pow. elbląski, woj. warmińsko-mazurskie [54°13'15.9"N 19°28'47.3"E], DB06; data zbioru: 16 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Buczyna, na spróchniałym pniaku iglastego, do 10 owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1384729 fot.1384730 fot.1384731 fot.1384732 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1384729
1384730
1384731
1384732

ID 362 764 oznaczenie: Postia ptychogaster; • potwierdzenie ID145 065; lokalizacja: 1,5 km W od zbiornika wodnego Wymysłówek; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0645 19,3755], DE55; data zbioru: 10 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy z domieszką świerków i dębów czerwonych, na murszejących pniach padłych sosny i świerka, kilkadziesiąt owocników w 2 grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1385302 fot.1385303 fot.1385304 fot.1385305 fot.1385306 fot.1385307 fot.1385308 fot.1385309; Ok. 200 na pn-zach kilka owocników na kikucie złamanego świerka; fot.1385310 fot.1385311 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1385302
1385303
1385304
1385305
1385306
1385307
1385308
1385309
1385310
1385311

ID 362 850 oznaczenie: Postia ptychogaster; • potwierdzenie ID117 121; lokalizacja: 1 km NE od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE56; data zbioru: 2 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wielowarstwowy las mieszany -jodła, dąb, brzoza, grab i inne, na zmurszałych pniakach, kilkadziesiąt owocników w 2 grupach; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu; uwagi: fot.1386229 fot.1386230 fot.1386231 fot.1386232 fot.1386233 fot.1386234 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1386229
1386230
1386231
1386232
1386233
1386234

ID 363 685 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: Żarki ( Borowiecko ); gm. Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,1373 19,4744], DE46; data zbioru: 30 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: ok. 30-letni las brzozowo-dębowy ( obecnie ), na murszejącej kłodzie sosnowej, grupa ok. 10 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie; uwagi: fot.1391812 fot.1391813 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1391812
1391813

ID 363 846 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: Równina Gorzowska (prop. rez. Lilie Wodne w Barlineckim PK), 3,4 km SE od Moczydła, pow. myśliborski, woj. zachodniopomorskie, AC48; data zbioru: 26 paź 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: okrajek dąbrowy i brzeziny bagiennej, na kłodzie Picea abies, kilka owocników; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: fot.1393262 fot.1393263 fot.1393264 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1393262
1393263
1393264

ID 365 875 oznaczenie: Ptychogaster albus; lokalizacja: Zabród, Nadl. Kliniska, Leśn. Zabrodzie, odz. 189, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB75; data zbioru: 15 sty 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Bór sosnowy i Db,Ol przy mokradle leśnym, kłoda Picea abies, kilka owocników; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: Drobnoporek sproszkowany; fot.1408791 fot.1408792 fot.1408793 [notatka: tak] [fotografie: tak];

1408791
1408792
1408793

ID 371 544 oznaczenie: Ptychogaster albus; lokalizacja: Puszcza Białowieska, pow. hajnowski, woj. podlaskie, GC54; data zbioru: 8 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Las mieszany (grab, świerk, dąb), Na pniaku świerkowym, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Robert Kozak; eksykat: Tak, zostanie wysłany do Błażej Gierczyk; uwagi: fot.1474277 fot.1474278 [fotografie: tak];

1474277
1474278

ID 372 199 oznaczenie: Ptychogaster albus; lokalizacja: ok 450 m na NW od parkingu w Przejezdzie, pow. kozienicki, woj. mazowieckie, ED99; data zbioru: 21 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las jodłowo-sosnowy, na pniaku sosny, 7 owocników na całym pniaku; leg. Robert Łyżczarz,Magdalena Mularczyk, det. Robert Łyżczarz; eksykat: tak,wyślę do kustosza bazy; uwagi: fot.1480315 fot.1480316 fot.1480317 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1480315
1480316
1480317

ID 372 676 oznaczenie: Ptychogaster albus; lokalizacja: Elbląg - Jelenia Dolina, 700 m. N od jez. Starego, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'45.9"N 19°29'39.4"E], DA96; data zbioru: 30 wrz 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: niewielka enklawa świerkowa w buczynie, na spróchniałym pniaku i drągu świerka, kilka owocników; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1485386 fot.1485387 fot.1485388 fot.1485389 fot.1485390 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1485386
1485387
1485388
1485389
1485390

ID 373 531 oznaczenie: Postia ptychogaster; lokalizacja: przysiółek Psia Górka; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0851 19,2876], DE55; data zbioru: 15 paź 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las mieszany -buk, sosna, brzoza, na murszejącej kłodzie sosnowej, grupa kilkunastu owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1494139 fot.1494140 fot.1494141 fot.1494142 fot.1494143 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1494139
1494140
1494141
1494142
1494143

ID 374 778 oznaczenie: Ptychogaster albus; lokalizacja: Gdańsk-Świbno, nad Przekopem Wisły, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA82; data zbioru: 19 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: nadmorski bór sosnowy z domieszką dębu, jaworu, kłoda sosnowa, kilkadziesiąt owocników; leg. det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza; uwagi: fot.1504974 fot.1504975 fot.1504976 fot.1504977 [fotografie: tak];

1504974
1504975
1504976
1504977

ID 374 801 oznaczenie: Ptychogaster albus; lokalizacja: Piórkowo 1 km. SE, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie [54°14'09.2"N 19°49'47.8"E], DB08; data zbioru: 18 lis 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: wilgotny bór świerkowy, na spróchniałym odziomku kłody świerka, pojedynczo; leg. det. Stanisław Kosiński; eksykat: tak; uwagi: fot.1505301 fot.1505302 fot.1505303 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1505301
1505302
1505303
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji