grzyby.pl

Ptychogaster albus Corda

drobnoporek sproszkowany
Ceriomyces albus (Corda) Sacc. · Oligoporus ptychogaster (F. Ludw.) Falck et O. Falck [główna w czekliście] · Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh. [🔉 pos·ti·a *] · Ptychogaster fuliginoides (Pers.) Donk · Tyromyces ptychogaster (F. Ludw.) Donk
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Ptychogaster albus (drobnoporek sproszkowany)
26.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Ptychogaster albus (drobnoporek sproszkowany)
pokrój
Ptychogaster albus (drobnoporek sproszkowany)

owocnik

Ptychogaster albus (drobnoporek sproszkowany)
Typowy owocnik w formie miękkich, kulistawych poduszeczek, do 100 mm szerokości, półkuliste, kuliste; białe, brązowiejące; powierzchnia kolczasto-włochata. Jest to forma niedoskonała produkująca chlamydospory. Wnętrze owocnika białe, nieregularnie koncentrycznie strefowane, zbudowane z promieniście ułożonych włókien i jamek wypełnionych chlamydosporami; miękkie i kruche, twardsze przy nasadzie, młode soczyste, w miarę dojrzewania brązowe i rozpadające się na jasnobrązowy proszek, tak jak purchawek.

Rzadko na starych rozkładających się owocnikach w ich dolnej części tworzą się też krótkie, nieregularne, porozrywane rurki, kruche i szybko rozpadające się; pory 0.2-1 mm średnicy.Typowy owocnik w formie miękkich, kulistawych poduszeczek, do 100 mm szerokości, półkuliste, kuliste; białe, brązowiejące; powierzchnia kolczasto-włochata. Jest to forma niedoskonała produkująca chlamydospory. Wnętrze owocnika białe, nieregularnie koncentrycznie strefowane, zbudowane z promieniście ułożonych włókien i jamek wypełnionych chlamydosporami; miękkie i kruche, twardsze przy nasadzie, młode soczyste, w miarę dojrzewania brązowe i rozpadające się na jasnobrązowy proszek, tak jak purchawek.

space

Typical sporocarp in the form of soft, subspherical cushions, up to 100 mm across, hemispherical, spherical; white, becoming brown; surface echinate-hirsute. It is an imperfect form producing chlamydospores. Inside of the sporocarp white, irregularly concentrically zoned, built from radially laid out fibrils and cavities filled with chlamydospores; soft and fragile, harder at the base, young succulent, on maturing brown and turning into light brown powder, like in puffballs.

Seldom on old decaying sporocarps in their lower part there are produced also short, irregular, dilacerated tubes, fragile and quickly disintegrating; pores 0.2-1 in diameter.

Typical sporocarp in the form of soft, subspherical cushions, up to 100 mm across, hemispherical, spherical; white, becoming brown; surface echinate-hirsute. It is an imperfect form producing chlamydospores. Inside of the sporocarp white, irregularly concentrically zoned, built from radially laid out fibrils and cavities filled with chlamydospores; soft and fragile, harder at the base, young succulent, on maturing brown and turning into light brown powder, like in puffballs.

space

zarodniki

Ptychogaster albus (drobnoporek sproszkowany)
Zarodniki podstawkowe elipsoidalne, z jednej strony spłaszczone, z ukośnym dziobkiem, gładkie, hialinowe, zwykle z kroplą, 4-5.5 × 2.5-3.5 µm. Chlamydospory jajowato-elipsoidalne, grubościenne, gładkie, żółtawe, 4-7 × 3.4-4.5 µm.Zarodniki podstawkowe elipsoidalne, z jednej strony spłaszczone, z ukośnym dziobkiem, gładkie, hialinowe, zwykle z kroplą, 4-5.5 × 2.5-3.5 µm. Chlamydospory jajowato-elipsoidalne, grubościenne, gładkie, żółtawe, 4-7 × 3.4-4.5 µm.
Basidiospores ellipsoid, on one side compressed, pointed, smooth, hyaline, usually with drops, 4-5.5 × 2.5-3.5 µm. Chlamydospores ovoid-ellipsoid, thick-walled, smooth, yellowish, 4-7 × 3.4-4.5 µm.
Basidiospores ellipsoid, on one side compressed, pointed, smooth, hyaline, usually with drops, 4-5.5 × 2.5-3.5 µm. Chlamydospores ovoid-ellipsoid, thick-walled, smooth, yellowish, 4-7 × 3.4-4.5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Nieczęsty. Na pniakach, korzeniach i pniach martwych drzew iglastych (zwykle sosny lub świerku), rzadko na drewnie drzew liściastych; wrzesień-listopad.Nieczęsty. Na pniakach, korzeniach i pniach martwych drzew iglastych (zwykle sosny lub świerku), rzadko na drewnie drzew liściastych; wrzesień-listopad.
Not common. On stumps and roots of dead coniferous trees.
Not common. On stumps and roots of dead coniferous trees.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

uwagi

Owocniki formy niedoskonałej, ptychogasteroidalne występują też i u innych pokrewnych gatunków z rodzajów białak (Postia) i białak (Tyromyces), ale bardzo rzadko i nie są tak okazałe jak u drobnoporek sproszkowany (Ptychogaster albus).Owocniki formy niedoskonałej, ptychogasteroidalne występują też i u innych pokrewnych gatunków z rodzajów białak (Postia) i białak (Tyromyces), ale bardzo rzadko i nie są tak okazałe jak u drobnoporek sproszkowany (Ptychogaster albus).
Ptychogasteroid fruitbodies of the imperfect form appear also in other allied species such as the genera Postia, Tyromyces, but very sporadically and are not as conspicuous as in drobnoporek sproszkowany (Ptychogaster albus).
Ptychogasteroid fruitbodies of the imperfect form appear also in other allied species such as the genera Postia, Tyromyces, but very sporadically and are not as conspicuous as in drobnoporek sproszkowany (Ptychogaster albus).

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060926.16.06 - Ptychogaster albus (drobnoporek sproszkowany); Puszcza Białowieska
060926-16
/Puszcza Białowieska/ #2
znalezisko 20040917.2.04 - Ptychogaster albus (drobnoporek sproszkowany); Puszcza Białowieska
040917-2
/Puszcza Białowieska/ #2
znalezisko 20041020.1.ww - Ptychogaster albus (drobnoporek sproszkowany); Kotlina Sandomierska
041020-1
leg. Witold Wójciak
/Kotlina Sandomierska/ #6

nomenklatura, etymologia ℹ️
poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie

Ptychogaster albus CordaCeriomyces albus (Corda) Sacc., Oligoporus ptychogaster (F. Ludw.) Falck et O. Falck, Postia ptychogaster (F. Ludw.) Vesterh. [🔉 pos·ti·a *], Ptychogaster fuliginoides (Pers.) Donk, Tyromyces ptychogaster (F. Ludw.) Donk(pl) drobnoporek sproszkowany
lbus, -a, -um (lat., adj.)
biały (raczej matowy/brudny niż lśniący/czysty); też jasnej barwy lub bezbarwny; !czysto lśniąco biały to candidus; przymiotnik często używany jako epitet gatunku wskazujący na jasną, srebrzystą barwę całej lub części rośliny, zazwyczaj spowodowaną gęstym owłosieniem lub owoszczeniem