grzyby.pl

skorowidz nazw grzybów na literę W

indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wac
wachlarzowiec olbrzymi - Meripilus giganteus (Pers.) P. Karst.
wai
Waitea circinata Warcup et P.H.B. Talbot - sklerotnica kukurydziana
waw
Wawelia regia Namysl.
weł
wełniczek - Byssocorticium
 — niebieskozielonawy - Byssocorticium atrovirens (Fr.) Bondartsev & Singer ex Singer E
 — odchodowy - Cristinia coprophila (Wakef.) Hjortstam
 — piękny - Byssocorticium pulchrum (S. Lundell) M.P. Christ. EX
wełniczka - Lachnellula
wełniczka - Lachnella
 — białofioletowa - Lachnella alboviolascens (Alb. et Schwein.) Fr.
 — kosmata - Lachnella villosa (Pers.) Gillet
 — pasożytnicza - Lachnellula willkommii (Hartig) Dennis
wełniczkowate - Byssocorticiaceae
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wid
widłoszczetka - Dichostereum
widłoszczetka - Vararia
 — północna - Dichostereum boreale (Pouzar) Ginns et M.N.L. Lefebvre
 — sprzążkowa - Vararia investiens (Schwein.) P. Karst.
 — twarda - Dichostereum durum (Bourdot et Galzin) Pilát
wie
wieloporek gwiaździsty - Myriostoma coliforme (Dicks.) Corda E
wielosporek - Acarospora
 — brunatny - Acarospora fuscata (Schrad.) Arnold
 — ciemnobrunatny - Acarospora badiofusca (Nyl.) Th. Fr.
 — galijski - Acarospora gallica H. Magn.
 — łuseczkowaty - Acarospora moenium (Vain.) Räsänen
 — nikły - Acarospora tongleti Hue
 — obrzeżony - Acarospora albomarginata (H. Magn.) Clauzade et Cl. Roux
 — opalony - Acarospora insolata H. Magn.
 — opylony - Acarospora umbilicata Bagl.
 — płowy - Acarospora cervina A. Massal.
 — pośredni - Acarospora complanata H. Magn.
 — pstry - Acarospora versicolor Bagl. et Carestia
 — ptasi - Acarospora nitrophila H. Magn.
 — rozsiany - Acarospora oligospora (Nyl.) Arnold
 — rumiany - Acarospora erythrocarpa (Malbr.) Hue
 — siwy - Acarospora glaucocarpa (Wahlenb.) Körb.
 — szorstki - Acarospora peliscypha Th. Fr.
 — weroaski - Acarospora veronensis A. Massal.
 — większy - Acarospora macrospora (Hepp) Bagl.
 — wytłoczony - Acarospora impressula Th. Fr.
 — żelazisty - Acarospora sinopica (Wahlenb.) Körb.
wielosporkowate - Acarosporaceae
wielozarodniczka - Sistotrema
 — czterozarodnikowa - Sistotrema sernanderi (Litsch.) Donk
 — gruzełkowata - Sistotrema brinkmannii (Bres.) J. Erikss.
 — kapeluszowa - Sistotrema confluens Pers. E
 — koronowa - Sistotrema coroniferum (Höhn. et Litsch.) D.P. Rogers et H.S. Jacks.
 — kremowożółta - Sistotrema alboluteum (Bourdot et Galzin) Bondartsev et Singer E
 — mchowa - Sistotrema muscicola (Pers.) S. Lundell
 — ośmiozarodnikowa - Sistotrema octosporum (J. Schröt. ex Höhn. et Litsch.) Hallenb.
 — wydłużonozarodnikowa - Sistotrema oblongisporum M.P. Christ. et Hauerslev
wielozarodnikowcowate - Sistotremastraceae
wielozarodnikowiec białokremowy - Sertulicium niveocremeum (Höhn. et Litsch.) Spirin et K.H. Larss.
wielozarodnikowiec szwedzki - Sistotremastrum suecicum Litsch. ex J. Erikss.
wieruszka - Entoloma
 — jedwabista - Entoloma sericeum Quél.
 — pogięta - Entoloma rhodopolium (Fr.) P. Kumm.
 — tarczowata - Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm.
 — wiosenna - Entoloma vernum S. Lundell
 — zatokowata - Entoloma sinuatum (Bull. ex Pers.) P. Kumm. I
wieruszkowate - Entolomataceae
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wil
Wilcoxina
 — mikolae (Chin S. Yang et H.E. Wilcox) Chin S. Yang et Korf
 — rehmii Chin S. Yang et Korf
wilgotnica - Hygrocybe
 — ceglasta - Hygrophorus perplexus A.H. Sm. et Hesler E
 — cytrynowa - Hygrocybe citrina (Rea) J.E. Lange
 — cytrynowozielonawa - Hygrocybe citrinovirens (J.E. Lange) Jul. Schäff.
 — czarnobrunatna - Hygrocybe spadicea (Scop.) P. Karst. EX
 — czepeczkowata - Porpolomopsis calyptriformis (Berk.) Bresinsky V
 — czerniejąca - Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.
 — czerwieniejąca - Hygrocybe ovina (Bull.) Kühner E
 — czerwona - Hygrocybe coccineocrenata (P.D. Orton) M.M. Moser V
 — drobna - Hygrocybe insipida (J.E. Lange ex S. Lundell) M.M. Moser E
 — jasna - Gliophorus laetus (Pers.) Herink V
 — karminowa - Hygrocybe punicea (Fr.) P. Kumm. R
 — kosmkowata - Hygrocybe turunda (Fr.) P. Karst.
 — kulistozarodnikowa - Hygrocybe subglobispora (P.D. Orton) M.M. Moser
 — kwaskowata - Hygrocybe nitrata (Pers.) Wünsche V
 — lakmusowa - Hygrocybe lacmus (Schumach.) P.D. Orton et Watling V
 — lejkowata - Hygrocybe cantharellus (Schwein.) Murrill V
 — lepka - Hygrocybe chlorophana (Fr.) Wünsche R
 — łąkowa - Cuphophyllus pratensis (Schaeff.) Bon R
 — mała - Hygrocybe parvula (Peck) Pegler E
 — miła - Hygrocybe leporina (Fr.) P.D. Orton et Watling
 — nielepka - Hygrocybe intermedia (Pass.) Fayod E
 — okazała - Hygrocybe splendidissima (P.D. Orton) M.M. Moser
 — ostrostożkowata - Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer R
 — ozdobna - Hygrocybe aurantiosplendens R. Haller Aar. E
 — papuzia - Gliophorus psittacinus (Schaeff.) Herink R
 — piaskowa - Hygrocybe substrangulata (Peck) P.D. Orton et Watling
 — pomarańczowożółta - Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer R
 — przewężona - Hygrocybe miniata (Fr.) P. Kumm.
 — purpurowa - Hygrocybe miniata (Fr.) P. Kumm.
 — sklepiona - Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer
 — stożkowata - Hygrocybe conica (Schaeff.) P. Kumm.
 — szara - Gliophorus irrigatus (Pers.) A.M. Ainsw. et P.M. Kirk V
 — szerokoblaszkowa - Hygrocybe mucronella (Fr.) P. Karst. E
 — szkarłatna - Hygrocybe coccinea (Schaeff.) P. Kumm. R
 — śnieżna - Cuphophyllus virgineus (Wulfen) Kovalenko
 — torfowiskowa - Hygrocybe helobia (Arnolds) Bon
 — trwała - Hygrocybe acutoconica (Clem.) Singer R
 — włoska - Hygrocybe reidii Kühner E
 — woskowa - Hygrocybe ceracea (Wulfen) P. Kumm. EX
 — wypukła - Hygrocybe quieta (Kühner) Singer R
 — zasadowa - Hygrocybe ingrata J.L. Jensen et F.H. Moller E
 — żółknąca - Hygrocybe chlorophana (Fr.) Wünsche R
 — żółta - Gloioxanthomyces vitellinus (Fr.) Lodge, Vizzini, Ercole et Boertm. E
wilgotniczka - Gliophorus
 — jasna - Gliophorus laetus (Pers.) Herink V
 — papuzia - Gliophorus psittacinus (Schaeff.) Herink R
 — szara - Gliophorus irrigatus (Pers.) A.M. Ainsw. et P.M. Kirk V
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wło
włochatek koński - Lasiobolus papillatus (Pers.) Sacc.
włochatka - Coriolopsis
 — ciemna - Coriolopsis gallica (Fr.) Ryvarden R
 — jasna - Coriolopsis trogii (Berk.) Domański
włosak korowy - Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden R
włosak zwodniczy - Irpex latemarginatus (Durieu et Mont.) C.C. Chen et Sheng H. Wu
włosogwiazd czarnogłowy - Trichaster melanocephalus Czern. E
włosojęzyk - Trichoglossum
 — krótkozarodnikowy - Trichoglossum walteri (Berk.) E.J. Durand
 — szorstki - Trichoglossum hirsutum (Pers.) Boud. E
 — zmienny - Trichoglossum variabile (E.J. Durand) Nannf.
włososkórka - Piloderma
 — dwubarwna - Piloderma fallax (Lib.) Stalpers
 — włóknista - Piloderma byssinum (P. Karst.) Jülich
włosóweczka - Flagelloscypha
 —  grubowłoskowa - Cyphella kavinae Pilát
 — malutka - Flagelloscypha minutissima (Burt) Donk
 — nadrzewna - Vibrissea truncorum (Alb. et Schwein.) Fr. R
 — robaczkowata - Flagelloscypha eruciformis (Batsch) Singer
włosóweczkowate - Vibrisseaceae
włostka - Bryoria
 — brązowa - Bryoria fuscescens (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.
 — ciemniejsza - Bryoria subcana (Nyl. ex Stizenb.) Brodo et D. Hawksw.
 — cieniutka - Bryoria capillaris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.
 — dwubarwna - Bryoria bicolor (Ehrh.) Brodo et D. Hawksw.
 — gniazdowa - Bryoria furcellata (Fr.) Brodo et D. Hawksw.
 — jodłowa - Bryoria abietina (Bystrek) Bystrek
 — Kümmerlego - Bryoria kuemmerleana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.
 — Motyki - Bryoria motykana (Bystrek) Bystrek
 — Nádvornika - Bryoria nadvornikiana (Gyeln.) Brodo et D. Hawksw.
 — pogięta - Bryoria flexuosa (Motyka) Bystrek
 — poplątana - Bryoria intricans (Vain.) Brodo et D. Hawksw.
 — prosta - Bryoria simplicior (Vain.) Brodo et D. Hawksw.
 — Smitha - Bryoria smithii (Du Rietz) Brodo et D. Hawksw.
 — spleciona - Bryoria implexa (Hoffm.) Brodo et D. Hawksw.
 — Tatarkiewicza - Bryoria tatarkiewiczii (Bystrek) Bystrek
 — tatrzaaska - Bryoria tatrica (Motyka) Bystrek
 — turniowa - Bryoria chalybeiformis (L.) Brodo et D. Hawksw.
 — wełnista - Bryoria lanestris (Ach.) Brodo et D. Hawksw.
 — Zofii - Bryoria sophiae (Motyka) Bystrek
włośniak - Mallocybe
 — filcowaty - Mallocybe myriadophylla (Vauras et E. Larss.) Matheny et Esteve-Rav.
 — francuski - Mallocybe malenconii (R. Heim) Matheny et Esteve-Rav.
 — nagi - Mallocybe gymnocarpa (Kühner) Matheny et Esteve-Rav.
 — skórkowatopierścieniowy - Mallocybe terrigena (Fr.) Matheny, Vizzini et Esteve-Rav.
 — srebrzystoosłonowy - Mallocybe leucoblema (Kühner) Matheny et Esteve-Rav.
 — upierścieniony - Mallocybe agardhii (N. Lund) Matheny et Esteve-Rav.
 — włosistopierścieniowy - Mallocybe heimii (Bon) Matheny et Esteve-Rav.
włośnianka - Hebeloma
 — bagienna - Hebeloma helodes J. Favre
 — białobrzega - Hebeloma discomorbidum (Peck) Peck
 — białołuskowata - Hebeloma claviceps (Fr.) Quél.
 — brunatna - Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél.
 — ciemnobrązowa - Hebeloma vaccinum Romagn.
 — cylindrycznozarodnikowa - Hebeloma cylindrosporum Romagn.
 — długotrzonowa - Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quel.
 — długotrzonowa - Hebeloma longicaudum (Pers.) P. Kumm. ss. J.E. Lange
 — drobniutka - Hebeloma pumilum J.E. Lange R
 — duńska - Hebeloma danicum Gröger
 — gorzkawa - Hebeloma sordescens Vesterh.
 — jasnoblaszkowa - Hebeloma versipelle (Fr.) Gillet
 — kakaowa - Rhodocybe truncata (Schaeff.) Singer
 — korzeniasta - Hebeloma radicosum (Bull.) Ricken I
 — kropkowana - Hebeloma punctatum (Fr.) P. Kumm.
 — malutka - Hebeloma pusillum J.E. Lange R
 — mlecznokawowa - Hebeloma magnimamma (Fr.) Sacc.
 — musztardowa - Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet
 — mydlanorzodkiewkowa - Hebeloma syrjense (P. Karst.) P. Karst.
 — odrażająca - Hebeloma fastibile (Pers.) P. Kumm.
 — piaskowa - Hebeloma velatum (Peck) Peck
 — późnojesienna - Hebeloma hiemale Bres.
 — rosista - Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quel.
 — różowoblaszkowa - Hebeloma sarcophyllum (Peck) Sacc.
 — słodkowonna - Hebeloma sacchariolens Quél.
 — subalpejska - Hebeloma stenocystis J. Favre ex Quadr.
 — topolowa - Hebeloma populinum Romagn.
 — wapieniolubna - Hebeloma circinans (Quél.) Sacc.
 — węglolubna - Hebeloma anthracophilum Maire
 — wężykowata - Hebeloma sinuosum (Fr.) Quél.
 — wrzecionowatozarodnikowa - Hebeloma laterinum (Batsch) Vesterh.
włośniczka - Scutellinia
 — nawozowa - Cheilymenia stercorea (F.H. Wigg.) Boud.
 — skąpowłosa - Lachnea oligochaeta Theodor.
 — szorstkozarodnikowa - Scutellinia trechispora (Berk. et Broome) Lambotte
 — tarczowata - Scutellinia scutellata (L.) Lambotte
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
włó
włókniak - Inosperma
 — bodziszkowy - Inosperma geraniodorum (J. Favre) Mathen et Esteve-Rav.
 — ceglasty - Inosperma erubescens (A. Blytt) Matheny et Esteve-Rav.
 — cuchnący - Inosperma quietiodor (Bon) Matheny et Esteve-Rav.
 — czerwonowinny - Inosperma adaequatum (Britzelm.) Matheny et Esteve-Rav. R
 — geraniolowy - Inosperma pisciodorum (Donadini et Riousset) Matheny et Esteve-Rav.
 — owłosiony - Inosperma calamistratum (Fr.) Matheny et Esteve-Rav. V
 — plamisty - Inosperma maculatum (Boud.) Matheny et Esteve-Rav.
 — płowy - Inosperma cervicolor (Pers.) Matheny et Esteve-Rav.
 — słomkowożółty - Inosperma cookei (Bres.) Matheny et Esteve-Rav.
 — stęchły - Inosperma bongardii (Weinm.) Matheny et Esteve-Rav.
 — stęchły odmiana geraniolowa - Inosperma pisciodorum (Donadini et Riousset) Matheny et Esteve-Rav.
włóknica sznurowana - Fibroporia vaillantii (DC.) Parmasto
włókniczek skórkowaty - Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto
włókniczek skórzasty - Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto
włóknoporka naziemna - Byssoporia terrestris (DC.) M.J. Larsen et Zak
włóknouszek - Inonotus
włóknouszek - Onnia
 — cynamonowy - Inocutis rheades (Pers.) Fiasson et Niemelä V
 — dębowy - Inocutis dryophila (Berk.) Fiasson et Niemelä V
 — guzkowaty - Mensularia nodulosa (Fr.) T. Wagner et M. Fisch.
 — lejkowaty - Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst. V
 — płaczący - Pseudoinonotus dryadeus (Pers.) T. Wagner et M. Fisch. V
 — promienisty - Xanthoporia radiata (Sowerby) Ţura, Zmitr., Wasser
 — skórzasty - Inonotus cuticularis (Bull.) P. Karst. R
 — szczotkowaty - Inonotus hispidus (Bull.) P. Karst. R
 — ukośny - Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát R
 — wielokształtny - Inonotus hastifer Pouzar I
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wnę
wnętrzniaczek podziemny - Gastrosporium simplex Mattir. E
wnętrznica cebulowata - Gautieria graveolens Vittad.
wnętrznica smardzowata - Gautieria morchelliformis Vittad. EX
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wod
wodnicha - Hygrophorus
 — atramentowa niebieskoczarna - Hygrophorus atramentosus (Alb. et Schwein.) H. Haas et R. Haller Aar. ex Bon
 — biała - Hygrophorus eburneus (Bull.) Fr.
 — biaława - Hygrophorus subviscifer (P. Karst.) Harmaja
 — brunatnobiała - Hygrophorus latitabundus Britzelm.
 — brzozowa - Hygrophorus melizeus Fr.
 — flamingowa - Hygrophorus persicolor Ricek
 — gajowa - Hygrophorus nemoreus (Pers.) Fr.
 — gładka - Hygrophorus penarius Fr.
 — gołąbkowa - Hygrophorus russula (Schaeff.) Kauffman R
 — grabowa - Hygrophorus lindtneri M.M.Moser
 — grubopierścieniowa - Hygrophorus ligatus (Fr.) Fr. V
 — hiacyntowa - Hygrophorus hyacinthinus Quél. E
 — jasnożółta - Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. I
 — jesienna - Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr.
 — kozia - Hygrophorus capreolarius (Kalchbr.) Sacc.
 — kropkowana - Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr.
 — leszczynowa - Hygrophorus lindtneri M.M.Moser
 — łuseczkowata - Hygrophorus queletii Bres.
 — marcowa - Hygrophorus marzuolus (Fr.) Bres.
 — miła - Hygrocybe leporina (Fr.) P.D. Orton et Watling
 — modrzewiowa - Hygrophorus lucorum Kalchbr.
 — odymiona - Hygrophorus camarophyllus (Alb. et Schwein.) Dumée, Grandjean et Maire
 — oliwkowobiała - Hygrophorus olivaceoalbus (Fr.) Fr.
 — oliwkowobrązowa - Hygrophorus persoonii Arnolds
 — ozdobna - Hygrophorus speciosus Peck
 — pachnąca - Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.
 — pomarańczowa - Hygrophorus pudorinus (Fr.) Fr. R
 — pomarańczowopłowa - Hygrophorus unicolor Gröger
 — późna - Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. I
 — punktowana - Hygrophorus pustulatus (Pers.) Fr.
 — różowoblaszkowa - Hygrophorus calophyllus P. Karst.
 — różowozłota - Hygrophorus poetarum R. Heim R
 — świerkowa - Hygrophorus piceae Kühner
 — tarczowata - Hygrophorus discoideus (Pers.) Fr. R
 — wonna - Hygrophorus cossus (Sowerby) Fr.
 — zaróżowiona - Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr.
 — złocista - Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr.
wodnichowate - Hygrophoraceae
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wol
Woldmaria filicina (Peck) Knudsen - dronomiska pióropusznikowa
won
wonnoborowik kruchy - Lanmaoa fragrans (Vittad.) Vizzini, Gelardi et Simonini
wonnoporka białobrązowa - Anthoporia albobrunnea (Romell) Karasiński et Niemelä E
wor
workotrzęsak galaretowaty - Ascotremella faginea (Peck) Seaver V
workowce - Ascomycota
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wos
woskobłonka - Gloeocystidiellum
woskobłonka - Boidinia
woskobłonka - Conferticium
woskobłonka - Megalocystidium
 — białoochrowa - Megalocystidium leucoxanthum (Bres.) Jülich E
 — białożółtawa - Megalocystidium luridum (Bres.) Jülich E
 — inkrustowanozarodnikowa - Gloeocystidiellum convolvens (P. Karst.) Donk E
 — kulistozarodnikowa - Boidinia furfuracea (Bres.) Stalpers et Hjortstam E
 — ochrowa - Conferticium ochraceum (Fr.) Hallenb. R
 — różnozarodnikowa - Conferticium ravum (Burt) Ginns et G.W. Freeman E
woskowniczek - Ceraceomyces
 — jamkowaty - Crystallicutis serpens (Tode) El-Gharabawy, Leal-Dutra et G.W. Griff. E
 — podlaski - Metulodontia nivea (P. Karst.) Parmasto
 — północny - Ceraceomyces borealis (Romell) J. Erikss. et Ryvarden
woskownik - Radulomyces
 — kulistozarodnikowy - Radulomyces hiemalis (Laurila) Parmasto
 — niepewny - Radulomyces rickii (Bres.) M.P. Christ.
 — pozrastany - Radulomyces confluens (Fr.) M.P. Christ.
 — zębaty - Radulomyces molaris (Chaillet ex Fr.) M.P. Christ.
woskownikowate - Radulomycetaceae
woskóweczka włóknista - Oliveonia fibrillosa (Burt) Donk
woszczyneczka - Ceriporiopsis
woszczyneczka - Mycoacia
 — czerniejąca - Mycoacia fuscoatra (Fr.) Donk E
 — iglasta - Mycoacia aurea (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden E
 — kolczasta - Mycoacia uda (Fr.) Donk V
 — kremowopora - Raduliporus aneirinus (Sommerf.) Spirin et Zmitr. E
 — miękka - Ceriporiopsis mucida (Pers.) Gilb. et Ryvarden R
 — obrzeżona - Gelatoporia pannocincta (Romell) Niemelä E
 — postrzępiona - Anomoloma myceliosum (Peck) Niemelä et K.H. Larss.
 — sinawa - Mycoacia livida (Pers.) Zmitr. E
 — wielkopora - Ceriporiopsis subvermispora (Pilát) Gilb. et Ryvarden E
 — żółknąca - Mycoacia gilvescens (Bres.) Zmitr. E
 — żywiczna - Resiniporus resinascens (Romell) Zmitr. E
woszczynka - Ceriporia
 — Bresadoli - Ceriporia purpurea (Fr.) Donk E
 — piękna - Ceriporia excelsa (S. Lundell) Parmasto V
 — purpurowa - Ceriporia purpurea (Fr.) Donk E
 — różowawa - Ceriporia excelsa (S. Lundell) Parmasto V
 — siateczkowata - Ceriporia reticulata (Hoffm.) Domański R
 — zieleniejąca - Ceriporia viridans (Berk. & Broome) Donk R
 — zmienna - Riopa metamorphosa (Fuckel) Miettinen et Spirin
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
wa  · wi wil ·  włó · wn  · wo wol wos · wr 
wro
wrośniaczek - Diplomitoporus
 — skorupiasty - Diplomitoporus crustulinus (Bres.) Domański E
 — sosnowy - Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański R
 — żelatynowaty - Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jülich R
wrośniak - Trametes
 — anyżkowy - Trametes suaveolens (L.) Fr.
 — garbaty - Trametes gibbosa (Pers.) Fr.
 — Hoehnela - Antrodiella serpula (P. Karst.) Spirin & Niemelä R
 — miękkowłosy - Trametes pubescens (Schumach.) Pilát R
 — omszony - Trametes pubescens (Schumach.) Pilát R
 — pachnący - Trametes suaveolens (L.) Fr.
 — płowy - Trametopsis cervina (Schwein.) Tomšovský E
 — różnobarwny - Trametes versicolor (L.) Lloyd
 — strefowany - Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden
 — szorstki - Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát
wrz
wrzodek paprociowy - Herpobasidium filicinum (Rostr.) Lind
wst
wstępka - Baeomyces
 — grzybkowata - Baeomyces rufus (Huds.) Rebent.
wue
Wuestneia chrysostroma (Fr.) U. Braun et Bensch
wyn
Wynnella silvicola (Beck ex Sacc.) Nannf. - uchownica kasztanowata E
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji