grzyby.pl

Steccherinum bourdotii Saliba et A. David

porokolczak kulistozarodnikowy
Irpex bourdotii (Saliba et A. David) Kotir. et Saaren. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Steccherinum bourdotii (porokolczak kulistozarodnikowy)
Steccherinum bourdotii (porokolczak kulistozarodnikowy)

cechy makroskopowe

Steccherinum bourdotii (porokolczak kulistozarodnikowy)
Owocnik

space

Barwa wysypu zarodników

cechy mikroskopowe

Zarodniki × µm.

space

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na korze i na silnie rozłożonym drewnie drzew liściastych, na pniach i gałęziach.

wybrane okazy · selected collections

#7
06 09 26 - 20
/Puszcza Białowieska/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Steccherinum bourdotii na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-35 350220 AB-51 340118 AB-76 366748 AB-84 125285 112335 AB-93 130188 AB-94 130365 139138 123361 AC-12 340609 AC-48 130375 BC-89 209063 CA-34 311315 CC-15 278169 CC-73 195022 CE-16 328386 CE-28 328385 DA-80 211284 DA-82 366292 DE-45 367264 194813 357451 DE-46 229160 252242 DE-54 271157 336247 252235 227413 DE-55 212898 144938 143022 125398 256241 231579 211953 DE-56 361061 311098 367116 DE-65 313657 DE-66 274626 ED-35 252076 FB-96 265004 GC-11 230684

 ID112335  Irpex bourdotii; Puszcza Bukowa, ok. 1,5 km na SE od skrzyżowania rzeki Ploni z autostradą, gm. i pow. Szczecin, zachodniopomorskie, AB-84; 2007.12.18; nadrzeczny łęg olszowy; na gałązkach olszy rozpostarto - odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/18.10.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Porokolczak kulistozarodnikowy
fot. 196635 fot. 196636

Opisany w watku https://www.bio-forum.pl/messages/33/141519.html

ID123361 Irpex bourdotii; 0,8 km na SE od przecięcia rzeki Płoni z drogą krajową Nr 10, gm. i pow. Szczecin, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.11.06; buczyna porastająca wschodnią skarpę nad rzeką Płonią; na bukowej kłodzie w grupie, kilkadziesiąt częściowo pozrastanych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, potw. Darek Karasiński; eksykat: TAK (pojedzie do Kustosza Bazy), tak, notatka: tak
uwagi: Ząbkowiec kulistozarodnikowy
fot. 222440.jpg

fot. 222441.jpg

fot. 222442.jpg

omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/214848.html

 ID125285  Irpex bourdotii; Puszcza Bukowa, 50m na S od wiaduktu autostrady w rejonie ul. Seledynowej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-84; 2009.02.10; buczyna pomorska z domieszką pojedynczych dębów i osik; na gałęzi osiki owocniki rozpostarto-odgięte i rozpostarte; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/GD/19.04.09, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Porokolczak kulistozarodnikowy
fot. 226783 fot. 226784

 ID125398  Steccherinum bourdotii; 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.09.09; skraj lasu-olcha,sosna,osika; na drewnie liściastym kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/19.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 227100 fot. 227101 fot. 227102

ID130188 Irpex bourdotii; Puszcza Bukowa, 0,7 km na SE od wiaduktu autostrady nad przedłużeniem ul. Macznej, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2009.04.01; Buczyna na skraju źródliska; na leżącym na ziemi konarze bukowym rozpostarto-odgięte; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; , tak, notatka: tak
uwagi: Porokolczak kulistozarodnikowy
fot. 237821 fot. 237822 fot. 237823

ID130365 Irpex bourdotii; 1,2 km na W od Starego Czarnowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.04.13; zadrzewienie przy śródpolnym oczku wodnym (Ol, Brz, Wb, Db); na gałęziach olchy rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: porokolczak kulistozarodnikowy
fot. 238278 fot. 238279

ID130375 Irpex bourdotii; 5,5 km na E od Rybakowa, gm. Klodawa, pow. gorzowski, woj. lubuskie, AC-48; 2009.04.20; buczyna z domieszką grabow i olch (na brzegu rzeki Przyłężek); na bukowej gałęzi rozpostarto-odgięty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Porokolczak kulistozarodnikowy
fot. 238315 fot. 238316 fot. 238317

ID139138 Irpex bourdotii; Puszcza Bukowa, 2,4 km na SE od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2009.07.12; łęg źródliskowy; na gałęziach olszy rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: TAK (pojedzie do Ani), tak, notatka: tak
uwagi: Porokolczak kulistozarodnikowy
fot. 258936 fot. 258937 fot. 258938

 ID143022  Steccherinum bourdotii; 2 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.08.12; wilgotny las mieszany-sosna,brzoza,olcha,leszczyna,kruszyna,świerk; na pniu krzewu liściastego,tuż nad ziemią, kilkanaście owocników,częściowo zrośniętych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/28.12.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 268582 fot. 268583

 ID144938  Steccherinum bourdotii; 1 km NW,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.09.13; skraj niewielkiego lasu-gł.olcha,sosna,osika; na powalonym drzewie lisciastym kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: przy poprzednim zgłoszeniu, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Potwierdzenie stanowiska ze zgłoszenia ID125398.Tegoroczne owocniki wyrosły po drugiej stronie pnia.

fot. 273086 fot. 273087

 ID194813  Steccherinum bourdotii; 1,5 km NE od wsi Żaby, gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2011.08.30; las mieszany-gł.sosna, olcha, czeremcha; na gałęzi drzewa liściastego leżącej na ściółce owocniki rozpostarto-odgięte, pojedyncze i pozrastane ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 7/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 59,39" N ; 19st 25' 13,81" E

fot. 461756 fot. 461757

ID195022 Steccherinum bourdotii; Modliszewko, 2,7 km E, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie, CC-73; 2011.03.17; śródleśne mokradło towarzyszące niewielkiemu ciekowi; pień przewróconego młodego drzewka niezidentyfikowanego gatunku liściastego grupa kilkanastu rozpostarto-odgiętych owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, przekazany, mój numer 5/17.03.2011/CC-73, tak, notatka: nie
uwagi: nadleśnictwo Gniezno, leśnictwo Brody, oddział 133

siedlisko:
fot. 462957

owocniki:
fot. 462958 fot. 462959 fot. 462960

ID209063 Steccherinum bourdotii; Starczanowo (gmina Murowana Goślina), 1,2 k W, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-89; 2012.05.17; las mieszany, dąb, sosna, jesion; na kłodzie jesionowej kilkadziesiąt owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Barbara Kudławiec; eksykat: tak, zostanie przekazany kustoszowi GREJ, tak, notatka: nagranie + mapka
uwagi: N 52°36'33,41" E 16°56'09,94"
nadleśnictwo Łopuchówko, leśnictwo Uchorowo

fot. 537296 fot. 537297 fot. 537298

ID211284 Steccherinum bourdotii; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2013.02.27; ols; martwa olsza czarna kilka rozległych płatów; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Tadeusz Kowalski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/547456.html
uwagi: fot. 547848 fot. 547849 fot. 547850

ID211953 Steccherinum bourdotii; 1,3 km S od skrzyżowania dróg DK1 i DK42 w Stobiecku Miejskim ( Radomsko ), gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.10.10; las mieszany -sosny, brzozy, buki, osiki i inne; na gałęzi krzewu (?) liściastego leżącej na ziemi kilkadziesiąt owocników częściowo zrośniętych ze sobą; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 4' 6,8" N i 19st 22' 15" E

fot. 551893 fot. 551894 fot. 551895

 ID212898  Steccherinum bourdotii; 1 km NE od wsi Brodowe, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2013.04.29; śródleśny ols nad strumieniem; na ściętych pniach młodych olch dość licznie, na kilku drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: ZBŚRiL PAN, 16/JN/28.12.13, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 1,75" N i 19st 22' 23,7" E

fot. 556306 fot. 556307

siedlisko
fot. 556308

ID227413 Steccherinum bourdotii; 300 m E od zabudowań wsi Kruplin-Barbarówka, gm. Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2013.10.22; liściasty fragment lasu -olchy, leszczyny i inne; na leżącej w ściółce gałęzi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 45,44" N i 19st 14' 42" E

fot. 618547 fot. 618548 fot. 618549

ID229160 Steccherinum bourdotii; Radomsko, las pomiędzy linią kolejową a ul.Górnickiego; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2013.11.02; wilgotny las liściasty -olchy, osiki, brzozy, jesiony, kruszyny; na pniach obumierających drzew ( jesionów ? ) kilkadziesiąt owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 10" N i 19st 26' 21,5" E

fot. 627398 fot. 627399 fot. 627400 fot. 627401

 ID230684  Steccherinum bourdotii; około 1,5 km na S od Ogrodniczek, pow. Białystok, woj. podlaskie, GC-11; 2013.04.11; śródpolne zadrzewienie, drzewostan oraz charakter bardzo zróżnicowany; na martwych gałęziach czeremchy kilka owocników; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MG/130411/1001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 635836

- więcej zdjęć w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/553490.html

ID231579 Steccherinum bourdotii; 1,2 km NW od wsi Bobry, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.02.07; liściasty skraj lasu przechodzący w podmokłe łąki -graby, dęby i inne; na leżącej w ściółce grabowej gałęzi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 23,4" N i 19st 23' 39,2" E

fot. 649594 fot. 649595 fot. 649596

ID252076 Steccherinum bourdotii; Suchy Las, gm. Michałowice, pow. pruszkowski, woj. mazowieckie, ED-35; 2014.10.09; Pino-Quercetum; pień leszczyny masowo; leg. ala mikołaj; det. Jacek Nowicki, Marcin Piatek; eksykat: tak, zostanie wysłany, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/709894.html
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/709896.jpg
https://www.bio-forum.pl/messages/33/709951.jpg

ID252235 Steccherinum bourdotii; 600 m E od zabudowań wsi Kruplin-Barbarówka, gm.Nowa Brzeźnica, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-54; 2014.11.10; liściasta kępa zarośli (gł.krzaczaste wierzby i brzozy) w zagłębieniu terenu między lasami; na martwym pędzie wierzby kilkadziesiąt kapelusików; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 5' 48" N i 19st 14' 52,4" E

fot. 725218 fot. 725219 fot. 725220

ID252242 Steccherinum bourdotii; 0,5 km SW od wsi Fryszerka, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-46; 2014.11.23; liściaste zadrzewienia nad Widawką, przy dawnym zalewie -osiki, brzozy, dęby i inne; na gałęzi leżącej na ziemi owocniki rozpostarto-kapelusikowate; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 8' 17,85" N i 19st 29' 57,7" E

fot. 725237 fot. 725238 fot. 725239

ID256241 Steccherinum bourdotii; 2 km NE od wsi Łęg, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-55; 2015.01.17; las mieszany, liściasty pas nad rzeczką; na pniu złamanej olchy grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 39,1" N i 19st 19' 16" E

fot. 742584 fot. 742585 fot. 742586

ID265004 Irpex bourdotii; Biebrzański Park Narodowy-otulina Dobarz, pow. moniecki, woj. podlaskie, FB-96; 2015.07.26; olsza, leszczyna, brzoza; nadpalone drewno liściaste kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy AK, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 774731 fot. 774732

ID271157 Steccherinum bourdotii; 1,5 km SW od wsi Kijów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-54; 2015.10.30; fragment lasu z okresowym ciekiem wodnym -gł.olchy, graby; na pniu martwego drzewa liściastego, w towarzystwie błyskoporka promienistego kilkadziesiąt kapelusików; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 9,2" N i 19st 15' 10,7" E

fot. 800265 fot. 800266 fot. 800267 fot. 800268 fot. 800269

ID274626 Steccherinum bourdotii; 1,1 km NW od wsi Budy, gm.Gidle, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-66; 2015.12.24; śródleśny pas olsu w obniżeniu terenu; na konarach i gałęziach powalonej brzozy grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 4,7" N i 19st 29' 9" E

fot. 816667 fot. 816668 fot. 816669

ID278169 Steccherinum bourdotii; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2015.05.27; Ols, szuwary pałkowe.; Na powalonej, młodej osice. Kilkadziesiąt owocników rozpostartych i rozpostarto/odgiętych.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 829634 fot. 829635 fot. 829636
https://www.bio-forum.pl/messages/33/757849.html

ID311098 Steccherinum bourdotii; Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2017.12.03; ols; na martwym, wpółleżącym drzewie liściastym grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 3" N i 19st 26' 31,5" E

fot. 975614 fot. 975615 fot. 975616 fot. 975617

 ID311315  Steccherinum bourdotii; Stilo-Osetnik, otulina rezerwatu Choczewskie cisy, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-34; 2018.01.27; Sosna, świerk, brzoza, dąb, cis, osika; matrwa osika kilka; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF0004975, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 977253fot. 977254

ID313657 Steccherinum bourdotii; 1,5 km N od wsi Lgota Mała, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2018.04.08; mieszane zadrzewienia na skraju lasu, nad strugą -olchy, świerki, sosny i inne; na leżącej gałęzi liściastego grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 50st 59' 48,5" N i 19st 20' 18,9" E

fot. 992710 fot. 992711

ID328385 Steccherinum bourdotii; 700 m na E od Siedlisk, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2019.11.02; las liściasty; na leżącej na ziemi gałęzi liściastego płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Sokolniki, oddział 799.
fot. 1118278 fot. 1118279 fot. 1118280

ID328386 Steccherinum bourdotii; 300 m na N od Przytocznicy, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-16; 2019.11.19; las olchowy; na opadłej gałęzi olchy płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Pieczyska, oddział 343.
fot. 1118287 fot. 1118288 fot. 1118289 fot. 1118290 fot. 1118291

ID336247 Steccherinum bourdotii; 1,5 km SW od wsi Jankowice; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2020.08.30; bór sosnowy; mieszany pas lasu nad rzeczką Pijawką; na omszałej podstawie pnia drzewa liściastego grupa ponad 30 owocników/kapelusików; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 00" N i 19st 14' 44,3" E

fot. 1173195 fot. 1173196 fot. 1173197

ID340118 Steccherinum bourdotii; Puszcza Wkrzańska (prop. rez. Jezioro Myśliborskie Wielkie), 0,3 km na W od Myśliborza Wielkiego, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-51; 2020.11.05; ols; na kłodzie Alnus glutinosa rozpostarto-odgięty, kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1193752 fot. 1193753 fot. 1193754 fot. 1193755 fot. 1193756 fot. 1193757
sprzążki:
fot. 1193758
zarodniki: 4,0-4,9 µm x 3,5-4,6 µm (średnio: 4,4 x 4,0 µm), Q: 1,0-1,2 (średnio 1,1):
fot. 1193759

ID340609 Steccherinum bourdotii; Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 2,2 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-12; 2020.12.06; żyzna buczyna; kłoda Acer pseudoplatanus w grupie - kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1195748 fot. 1195749 fot. 1195750 fot. 1195751 fot. 1195752 fot. 1195753

ID350220 Steccherinum bourdotii; Bagna Rozwarowskie, 1,5 km na NW od Dobropola w gminie Wolin, pow. kamieński, woj. zachodniopomorskie, AB-35; 2021.09.15; ols bagienny; na gałęzi Alnus glutinosa rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1269001 fot. 1269002 fot. 1269003 fot. 1269004 fot. 1269005 fot. 1269006
zarodniki: 3,4-4,6 x 3-3,7 µm (średnio: 3,9 x 3,4 µm), Q: 1,1-1,3 (średnio 1,2):
fot. 1269007
sprzążki:
fot. 1269008

ID357451 Steccherinum bourdotii; 1,2 km NW od wsi Tomaszów; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.04.16; śródleśna brzezina; brzoza, trześnia, osika; na martwym, młodym drzewku grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 6' 54,3" N 19st 24' 25,2" E

fot. 1334907 fot. 1334908 fot. 1334909 fot. 1334910

ID361061 Steccherinum bourdotii; Radomsko, las pomiędzy ul. Górnickiego a linią kolejową; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2022.09.10; liściasta kępa drzew i krzewów -gł. osiki, brzozy; na murszejącym, leżącym pniu złamanej osiki licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,097408 19,447349

fot. 1371775 fot. 1371776 fot. 1371777 fot. 1371778 fot. 1371779 fot. 1371780

ID366292 Steccherinum bourdotii; Gdańsk-Świbno, Wyspa Sobieszewska, łęg wzdłuż Przekopu Wisły, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-82; 2023.02.19; łęg topolowo-wierzbowy; pień ściętej przez bobry osiki kilkadziesiąt rozpostartych owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1413218.html

fot. 1413682 fot. 1413683 fot. 1413684 fot. 1413685 fot. 1413686 fot. 1413687

ID366748 Steccherinum bourdotii; Swojcino 300m W, gm. Maszewo, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-76; 2023.03.17; skraj łęgu olszowego; kłoda Tilia sp. klikaset owocników na dłgości ok. 4m; leg. Marcin Lożek ; det. Marcin Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Porokolczak kulistozarodnikowy
Nadl. Kliniska, Leśn. Poczernin, odz. 559A
fot. 1418593fot. 1418594fot. 1418595fot. 1418596fot. 1418597fot. 1418598fot. 1418599fot. 1418600fot. 1418601fot. 1418602

ID367116 Steccherinum bourdotii; 1 km NW od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2023.03.18; bór sosnowy; fragment lasu z okresowym ciekiem wodnym; sosna, grab, olcha, buk i inne; na gałęzi powalonej olchy grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0344 19,4842

fot. 1421931 fot. 1421932 fot. 1421933 fot. 1421934

ID367264 Steccherinum bourdotii; 1 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2023.04.01; brzeg lasu sosnowo-bukowego; na pniu i konarach powalonej brzozy grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1100 19,3946

fot. 1423820 fot. 1423821 fot. 1423822 fot. 1423823 fot. 1423824

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji