grzyby.pl

Phlegmacium cyanites (Fr.) M.M. Moser

zasłonak oliwkowobłękitny
Cortinarius cyanites Fr. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈