jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Calicium subparoicum Nyl.

pałecznik piaszczarek