jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg

orzast kolisty