Tx: 344
grzyby.pl

Pluteus cinereofuscus Lange

drobnołuszczak szarobrązowy, łuskowiec szarobrązowy
Pluteus godeyi ss. Lange · Pluteus olivaceus P.D.Orton · Pluteus thomsonii sensu Singer [TBMS 39 216 (1956)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pluteus cinereofuscus (drobnołuszczak szarobrązowy)
Pluteus cinereofuscus (drobnołuszczak szarobrązowy)

owocnik

Kapelusz oliwkowobrązowy do szarobrązowego, w centrum czasem ciemniejszy, hygrofaniczny; 15-30(40) mm średnicy, początkowo stożkowato-wypukły, potem wypukły do rozpostartego, w centrum z obłym garbem; powierzchnia gładka, matowa; brzeg czasem słabo prążkowany.

space

Trzon biały, z wiekiem jasnoszary, ze wzdłużnymi białymi włókienkami; 40-60 x 2-6 mm, równogruby, nieco rozszerzający się ku podstawie; z wiekiem pusty, kruchy.

space

Pileus olive-brown to grey-brown, sometimes centrally darker, hygrophanous; 15-30(40) mm in diameter, initially conic-convex, later convex to plane, centrally obtusely umbonate; surface smooth, dull; margin sometimes weakly striate.

space

Stipe white, with age light grey, longitudinally white fibrillose; 40-60 x 2-6 mm, equal, slightly enlarging towards the base; with age hollow, fragile.

space

zarodniki

Wysyp różowo-brązowawy. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 6-9 x 5-7 µm. Cheilocystydy i pleurocystydy bez haków, wydłużone, wrzecionowate.
Spore print pink-brownish. Spores broadly ellipsoid, smooth, 6-9 x 5-7 µm. cheilocystidia and pleurocystidia without apical horns, elongate, fusiform.

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Rzadki. Pojedynczo lub po kilka na rozłożonym drewnie liściastym, zwykle zagrzebanym w ziemi i na liściach buka; lipiec-wrzesień.
Rare. Summer-fall. Solitary or few together on rotten wood of broadleave trees, usually buried.

uwagi

Dość duża grupa podobnie zabarwionych łuskowców. Ten wyróżnia się oliwkowymi tonami w zabarwieniu kapelusza i licznymi pleurocystydami. Oznaczanie szeregu łuskowców bez korzystania z cech mikroskopowych jest trudne lub niemożliwe, zwłaszcza w odniesieniu do brązowo zabarwionych.
There is a large group of similarly coloured drobnołuszczak (Pluteus). This one is distinguished by olive tones in the cap and numerous pleurocystidia. Attempting to mark many of drobnołuszczak (Pluteus) without resorting to microscopical features proves difficult or even impossible, especially with the brown coloured.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • publikacje w bazie Projektu Bibliografii Grzybów Wielkoowocnikowych Polski (z adnotowanym wykazem taksonów):

    Flisińska (2000)[1450]Flisińska (2000) Uwagi o grzybach wielkoowocnikowych Chełmskiego Parku Krajobrazowego.[1450], Flisińska (2004)[1452]Flisińska (2004) Grzyby Lubelszczyzny. Wielkoowocnikowe podstawczaki (Basidiomycetes). 2. Lubelskie Towarzystwo Naukowe[1452], Friedrich (2010)[1460]Friedrich (2010) Mycological relationships in lowland acidophilous beech forest (Luzulo pilosae-Fagetum) in the Puszcza Wkrzańska forest (NW Poland).[1460], Friedrich (2020)[1466]Friedrich (2020) Grzyby wielkoowocnikowe Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Arboretum Przelewice, Wyd. Poligraf. [1466], Friedrich & Orzechowska (2002)[1468]Friedrich & Orzechowska (2002) Macromycetes w środowisku miejskim Szczecina.[1468], Gierczyk et al. (2018)[1501]Gierczyk et al. (2018) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Western Sudety Mountains and Western Sudety Foothills (SW Poland). Part 1.[1501], Gierczyk et al. (2018)[1503]Gierczyk et al. (2018) Grzyby projektowanego Turnickiego Parku Narodowego i jego otuliny – wstępne wyniki badań.[1503], Gierczyk et al. (2019)[1495]Gierczyk et al. (2019) Macrofungi of the Bieszczady Mountains.[1495], Gierczyk et al. (2020)[1497]Gierczyk et al. (2020) Contribution to the knowledge of mycobiota of the Wielkopolski National Park (W Poland), Part 2.[1497], Karasiński et al. (2015)[1643]Karasiński et al. (2015) Grzyby wielkoowocnikowe Kampinoskiego Parku Narodowego.[1643], Kujawa (2009)[1752]Kujawa (2009) Macrofungi of wooded patches in the agricultural landscape. I. Species diversity.[1752], Kujawa et al. (2019)[1779]Kujawa et al. (2019) Grzyby Puszczy Knyszyńskiej.[1779], Kujawa et al. (2020)[1783]Kujawa et al. (2020) Macromycetes of the Palace Park in Poznań-Radojewo (Wielkopolska Region, Poland).[1783], Kwiatkowska (2017)[1821]Kwiatkowska (2017) Macromycetes parku w Małkocinie (NW Polska).[1821], Łuszczyński (2007)[1896]Łuszczyński (2007) Diversity of Basidiomycetes in various ecosystems of the Góry Świętokrzyskie Mts.[1896], Łuszczyński (2008)[1898]Łuszczyński (2008) Basidiomycetes of the Góry Świętokrzyskie Mts. A checklist.[1898], Ślusarczyk (2012)[2389]Ślusarczyk (2012) Lasy robiniowe ostoją rzadkich i zagrożonych grzybów wielkoowocnikowych.[2389], Ślusarczyk (2019)[2393]Ślusarczyk (2019) Grzyby wielkoowocnikowe Gryżyńskiego Parku Krajobrazowego.[2393]

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na 01.04.2024 14:19 1 znaleziska Pluteus cinereofuscus (drobnołuszczak szarobrązowy) na terenie Polski

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB74 361092 369233 AC09 324371 CC15 301235 DB30 370997 DE54 365324 DE55 366533 DF78 208624 EC46 316051

ID 208 624 oznaczenie: Pluteus cinereofuscus; lokalizacja: Kraków (Tyniec), Las Tyniecki, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF78; data zbioru: 25 lip 2012; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: las liściasty (grąd), na zagrzebanych w ziemi gałązakch, kilka owocników; leg. Waldemar Czerniawski, det. Waldemar Czerniawski, Jakub Węcławski; eksykat: BGF/BF/WCz/120725/0001; uwagi: Zdjęcia w wątku:; [bf:500066]; W promieniu kilkudziesięciu metrów wyrastały owocniki kilku gatunków drobnołuszczaków. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 500066 ;

ID 301 235 oznaczenie: Pluteus cinereofuscus; lokalizacja: Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC15; data zbioru: 6 cze 2017; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Zarośla na skraju lasu i podmokłej łąki., Ziemia - pośród gałązek Alnus, Fraxinus, Pojedynczo.; leg. det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany.; uwagi: [bf:924226].; Eksykat nr II: 3 owocniki z dnia 14.06.2017 r. [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 924226 ;

ID 316 051 oznaczenie: Pluteus cinareofuscus; lokalizacja: Krasne,gm.Krasne (park), pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC46; data zbioru: 31 lip 2018; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: Park,aleja wielogatunkowa(buk,grab,jesion,miłorząb), ziemia, Pojedynczy owocnik; leg. det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy; uwagi: [bf:1009432] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1009432 ;

ID 324 371 oznaczenie: Pluteus cinereofuscus; lokalizacja: Dolina Iny, 2,2 km na S od Podłęcza w gm. Suchań, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC09; data zbioru: 9 lip 2019; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: pobocze drogi leśnej, na drewienku zagrzebanym w ziemi, pojedynczo; leg. det. Grazyna Domian; eksykat: tak; uwagi: gatunek omówiony w wątku [bf:1073074] [notatka: tak] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1073074 ;

ID 361 092 oznaczenie: Pluteus cinerofuscus; lokalizacja: Czarna Łąka 1km N, Lasek Mokrzenicki, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB74; data zbioru: 9 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zadrzewienie robinia, głóg, sosna, czeremcha, tawlina, leżące omszone gałęzie drzewa liściastego, jeden owocnik; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; rev. Błażej Gierczyk 5 sty 2024; eksykat: BGF0011627; uwagi: [bf:1369378] ; Drobnołuszczak szarobrązowy [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1369378 ;

ID 365 324 oznaczenie: Pluteus cinereofuscus; lokalizacja: 0,5 km W od wsi Janów Wolski ( Adamów ); gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie [GPS: 51,0908 19,2777], DE54; data zbioru: 23 wrz 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: bór sosnowy, na ziemi, raczej pozornie, grupa kilku owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: fot.1404353 fot.1404354 fot.1404355 fot.1404356 [notatka: nie] [fotografie: tak];

1404353
1404354
1404355
1404356

ID 366 533 oznaczenie: Pluteus cinereofuscus; lokalizacja: Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE55; data zbioru: 6 sie 2022; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: liściaste zarośla -topola, olcha, kruszyna, jesion i inne, na ziemi, grupa 8 owocników; leg. det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie; uwagi: GPS: 51st 2' 51" N 19st 25' 36" E; [bf:1411141] [notatka: nie] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 1411141 ;

ID 369 233 oznaczenie: Pluteus cinereofuscus; lokalizacja: Lubczyna, park, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB74; data zbioru: 20 cze 2023; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: zarastający park ze starodrzewem, przy podstawie pniaka drzewa liściastego, trzy owocniki; leg. det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak; uwagi: [bf:1443459]; Drobnołuszczak szarobrazowy [notatka: tak] [fotografie: tak, wątek]; związane wątki bio-forum.pl: 1443459 ;

ID 370 997 oznaczenie: Pluteus cinereofuscus; lokalizacja: Pelplin, pow. tczewski, woj. pomorskie, DB30; data zbioru: 23 cze 2016; sielisko, podłoże, sposób wzrostu: plantacja topoli, drewno, kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski, det. B. Gierczyk; eksykat: BGF0011050; uwagi: fot.1467813 [notatka: [bf:854367]] [fotografie: tak]; związane wątki bio-forum.pl: 854367 ;

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji