grzyby.pl
GREJ

Pluteus cinereofuscus Lange

drobnołuszczak szarobrązowy, łuskowiec szarobrązowy
Pluteus olivaceus P.D.Orton · Pluteus godeyi ss. Lange · Pluteus thomsonii sensu Singer [TBMS 39 216 (1956)] fide Checklist of Basidiomyc. of Gr.Br. and Ir. (2005)
Pluteus Pluteus Pluteus PluteusPluteusdrobnołuszczak białokremowy (Pluteus pellitus)drobnołuszczak ochrowobrązowy (Pluteus depauperatus)
Pluteus cinereofuscus (drobnołuszczak szarobrązowy)
Czechy; copyright © by Mírek Junek
Pluteus cinereofuscus (drobnołuszczak szarobrązowy)

owocnik

Kapelusz oliwkowobrązowy do szarobrązowego, w centrum czasem ciemniejszy, hygrofaniczny; 15 – 30 (40) mm średnicy, początkowo stożkowato-wypukły, potem wypukły do rozpostartego, w centrum z obłym garbem; powierzchnia gładka, matowa; brzeg czasem słabo prążkowany.

space

Trzon biały, z wiekiem jasnoszary, ze wzdłużnymi białymi włókienkami; 40 – 60 x 2 – 6 mm, równogruby, nieco rozszerzający się ku podstawie; z wiekiem pusty, kruchy.

space

Pileus olive-brown to grey-brown, sometimes centrally darker, hygrophanous; 15 – 30 (40) mm in diameter, initially conic-convex, later convex to plane, centrally obtusely umbonate; surface smooth, dull; margin sometimes weakly striate.

space

Stipe white, with age light grey, longitudinally white fibrillose; 40 – 60 x 2 – 6 mm, equal, slightly enlarging towards the base; with age hollow, fragile.

space

zarodniki

Wysyp różowo-brązowawy. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 6 – 9 x 5 – 7 µm. Cheilocystydy i pleurocystydy bez haków, wydłużone, wrzecionowate.

Spore print pink-brownish. Spores broadly ellipsoid, smooth, 6 – 9 x 5 – 7 µm. cheilocystidia and pleurocystidia without apical horns, elongate, fusiform.

występowanie

Rzadki. Od lata do jesieni. Pojedynczo lub po kilka na rozłożonym drewnie liściastym, zwykle zagrzebanym w ziemi.

Rare. Summer-fall. Solitary or few together on rotten wood of broadleave trees, usually buried.

wartość

Niejadalny.

Inedible.

uwagi

Dość duża grupa podobnie zabarwionych łuskowców. Ten wyróżnia się oliwkowymi tonami w zabarwieniu kapelusza i licznymi pleurocystydami. Oznaczanie szeregu łuskowców bez korzystania z cech mikroskopowych jest trudne lub niemożliwe, zwłaszcza w odniesieniu do brązowo zabarwionych.

There is a large group of similarly coloured drobnołuszczak (Pluteus). This one is distinguished by olive tones in the cap and numerous pleurocystidia. Attempting to mark many of drobnołuszczak (Pluteus) without resorting to microscopical features proves difficult or even impossible, especially with the brown coloured.