grzyby.pl

Pluteus cinereofuscus Lange

drobnołuszczak szarobrązowy, łuskowiec szarobrązowy
Pluteus godeyi ss. Lange · Pluteus olivaceus P.D.Orton · Pluteus thomsonii sensu Singer [TBMS 39 216 (1956)]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Pluteus cinereofuscus (drobnołuszczak szarobrązowy)
Pluteus cinereofuscus (drobnołuszczak szarobrązowy)

owocnik

Kapelusz oliwkowobrązowy do szarobrązowego, w centrum czasem ciemniejszy, hygrofaniczny; 15-30(40) mm średnicy, początkowo stożkowato-wypukły, potem wypukły do rozpostartego, w centrum z obłym garbem; powierzchnia gładka, matowa; brzeg czasem słabo prążkowany.

space

Trzon biały, z wiekiem jasnoszary, ze wzdłużnymi białymi włókienkami; 40-60 x 2-6 mm, równogruby, nieco rozszerzający się ku podstawie; z wiekiem pusty, kruchy.

space

Pileus olive-brown to grey-brown, sometimes centrally darker, hygrophanous; 15-30(40) mm in diameter, initially conic-convex, later convex to plane, centrally obtusely umbonate; surface smooth, dull; margin sometimes weakly striate.

space

Stipe white, with age light grey, longitudinally white fibrillose; 40-60 x 2-6 mm, equal, slightly enlarging towards the base; with age hollow, fragile.

space

zarodniki

Wysyp różowo-brązowawy. Zarodniki szerokoelipsoidalne, gładkie, 6-9 x 5-7 µm. Cheilocystydy i pleurocystydy bez haków, wydłużone, wrzecionowate.
Spore print pink-brownish. Spores broadly ellipsoid, smooth, 6-9 x 5-7 µm. cheilocystidia and pleurocystidia without apical horns, elongate, fusiform.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Rzadki. Pojedynczo lub po kilka na rozłożonym drewnie liściastym, zwykle zagrzebanym w ziemi i na liściach buka; lipiec-wrzesień.
Rare. Summer-fall. Solitary or few together on rotten wood of broadleave trees, usually buried.

uwagi

Dość duża grupa podobnie zabarwionych łuskowców. Ten wyróżnia się oliwkowymi tonami w zabarwieniu kapelusza i licznymi pleurocystydami. Oznaczanie szeregu łuskowców bez korzystania z cech mikroskopowych jest trudne lub niemożliwe, zwłaszcza w odniesieniu do brązowo zabarwionych.
There is a large group of similarly coloured drobnołuszczak (Pluteus). This one is distinguished by olive tones in the cap and numerous pleurocystidia. Attempting to mark many of drobnołuszczak (Pluteus) without resorting to microscopical features proves difficult or even impossible, especially with the brown coloured.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1995 — Fungi of Switzerland 4 - Agarics 2nd part p.105 [26IV]
  • Skirgiełło A., 1999 — Flora Polska. Grzyby. Tom XXVII. Łuskowcowate (Pluteaceae). p.49 [57]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3931]
    Pluteus cinereofuscus J.E. Lange · synonimy: P. olivaceus P.D. Orton
    publikacje: Flisińska 2004, Friedrich i Orzechowska 2002, Łuszczyński 2007, Flisińska 2000b, Łuszczyński 2008, Kujawa 2009, Friedrich 2010, Ślusarczyk 2012 , Karasiński i in. 2015 , Kwiatkowska 2017, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018b, Gierczyk i in. 2019a, Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019, Kujawa i in. 2020, Friedrich 2020, Gierczyk i in. 2020

znaleziska Pluteus cinereofuscus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-74 361092 AC-09 324371 CC-15 301235 DE-54 365324 DE-55 366533 DF-78 208624 EC-46 316051

 ID208624  Pluteus cinereofuscus; Kraków (Tyniec), Las Tyniecki, pow. krakowski, woj. małopolskie, DF-78; 2012.07.25; las liściasty (grąd); na zagrzebanych w ziemi gałązakch kilka owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski, Jakub Węcławski; eksykat: BGF/BF/WCz/120725/0001, tak, notatka: nie
uwagi: Zdjęcia w wątku:
https://www.bio-forum.pl/messages/33/500066.html
W promieniu kilkudziesięciu metrów wyrastały owocniki kilku gatunków drobnołuszczaków.

ID301235 Pluteus cinereofuscus; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.06.06; Zarośla na skraju lasu i podmokłej łąki.; Ziemia - pośród gałązek Alnus, Fraxinus Pojedynczo.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. Przemysław Drzewiecki; eksykat: Tak - zostanie przesłany., tak, notatka: nie
uwagi: Bio-forum.
Eksykat nr II: 3 owocniki z dnia 14.06.2017 r.

ID316051 Pluteus cinareofuscus; Krasne,gm.Krasne (park), pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-46; 2018.07.31; Park,aleja wielogatunkowa(buk,grab,jesion,miłorząb); ziemia Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1009432.html

ID324371 Pluteus cinereofuscus; Dolina Iny, 2,2 km na S od Podłęcza w gm. Suchań, pow. stargardzki, woj. zachodniopomorskie, AC-09; 2019.07.09; pobocze drogi leśnej; na drewienku zagrzebanym w ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1073074.html

ID361092 Pluteus cinerofuscus; Czarna Łąka 1km N, Lasek Mokrzenicki, gm.Goleniów, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-74; 2022.09.09; zadrzewienie robinia, głóg, sosna, czeremcha, tawlina; leżące omszone gałęzie drzewa liściastego jeden owocnik; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, wątek, notatka: tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1369378.html
Drobnołuszczak szarobrązowy

ID365324 Pluteus cinereofuscus; 0,5 km W od wsi Janów Wolski ( Adamów ); gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-54; 2022.09.23; bór sosnowy; na ziemi, raczej pozornie grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,0908 19,2777

fot. 1404353 fot. 1404354 fot. 1404355 fot. 1404356

ID366533 Pluteus cinereofuscus; Radomsko, okolice oczyszczalni ścieków; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.08.06; liściaste zarośla -topola, olcha, kruszyna, jesion i inne; na ziemi grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 51" N 19st 25' 36" E

https://www.bio-forum.pl/messages/33/1411141.html

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji