grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Physcia tribacia (Ach.) Nyl.

obrost kędzierzawy