grzyby.pl

Mycoacia fuscoatra (Fr.) Donk

woszczyneczka czerniejąca, żylak czerniejący
Phlebia fuscoatra (Fr.) Nakasone [główna w czekliście]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Mycoacia Mycoacia Mycoacia MycoaciaMycoaciawoszczyneczka iglasta (Mycoacia aurea)woszczyneczka kolczasta (Mycoacia uda)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach na gałęziach takich np. drzew i krzewów jak: brzoza, leszczyna, sosna; maj-sierpień.W lasach na gałęziach takich np. drzew i krzewów jak: brzoza, leszczyna, sosna; maj-sierpień.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony