grzyby.pl

Stropharia coronilla (Bull.) Quél.

pierścieniak murawowy, łysiczka murawowa, pierścieniak wieńczony
Psilocybe coronilla (Bull.) Noordel. [główna w czekliście] · Stropharia coronilla (Bull.) W. Saunders et W.G. Sm.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Stropharia coronilla (pierścieniak murawowy)
kapelusz; 16.09.2001, Wrocław; copyright © by Marek Snowarski
Stropharia coronilla (pierścieniak murawowy)
pokrój
Stropharia coronilla (pierścieniak murawowy)
blaszki i trzon

opis

Stropharia coronilla (pierścieniak murawowy)
Kapelusz jasnoochrowy do jasnożółtego; 20-50 mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły do rozpostartego; powierzchnia równa, wilgotna nieco lepka, sucha matowa, zamszowato-łuseczkowata; brzeg długo podwinięty, mogą na nim pozostawać białawe resztki osłony.

Blaszki początkowo bladoszaroliliowe, z wiekiem niebieskofioletowe do brązowopurpurowych; szerokie, gęste; wykrojone i wąsko przyrośnięte, ostrze biało oprószone.

Trzon biały; 35-60 x 5-8 mm, równogruby, podstawa czasami nieco rozszerzona i często z ryzomorfami; pełny, z wiekiem z kanałem; sztywny, kruchy; z błoniastym pierścieniem, górna powierzchnia pierścienia prążkowana; powierzchnia trzonu powyżej pierścienia gładka do drobno włókienkowatej, matowa, poniżej także gładka z wiekiem może żółknąć i brązowieć.

Miąższ białawy; zapach nieznaczny, rzodkwi; smak łagodny, niewyczuwalny.Kapelusz jasnoochrowy do jasnożółtego; 20-50 mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem wypukły do rozpostartego; powierzchnia równa, wilgotna nieco lepka, sucha matowa, zamszowato-łuseczkowata; brzeg długo podwinięty, mogą na nim pozostawać białawe resztki osłony.

space

Trzon biały; 35-60 x 5-8 mm, równogruby, podstawa czasami nieco rozszerzona i często z ryzomorfami; pełny, z wiekiem z kanałem; sztywny, kruchy; z błoniastym pierścieniem, górna powierzchnia pierścienia prążkowana; powierzchnia trzonu powyżej pierścienia gładka do drobno włókienkowatej, matowa, poniżej także gładka z wiekiem może żółknąć i brązowieć.

space

Pileus light ochre to light-yellow; 20-50 mm in diameter, initially hemispherical, with age convex to plane; surface even, slightly viscid when moist, dry dull, suedelike-squamulose; margin incurved for a long time, at the margin can be found whitish veil remains.

Lamellae initially pale grey-lilac, with age blue-violet to brown-purple; broad, close; adnexed, edges white pruinose.

Stipe white; 35-60 x 5-8 mm, equal, base sometimes somewhat wider and often with rhizomorphs; solid, with age channelled; erect, fragile; with a membranous ring, upper surface of the ring striate; surface of the stipe above the ring smooth to finely fibrillose, dull, below also smooth, with age can grow yellow and brown.

Flesh whitish; smell faint, raphanoid; taste mild, undetectable.

Pileus light ochre to light-yellow; 20-50 mm in diameter, initially hemispherical, with age convex to plane; surface even, slightly viscid when moist, dry dull, suedelike-squamulose; margin incurved for a long time, at the margin can be found whitish veil remains.

space

Stipe white; 35-60 x 5-8 mm, equal, base sometimes somewhat wider and often with rhizomorphs; solid, with age channelled; erect, fragile; with a membranous ring, upper surface of the ring striate; surface of the stipe above the ring smooth to finely fibrillose, dull, below also smooth, with age can grow yellow and brown.

space

cechy mikroskopowe

Stropharia coronilla (pierścieniak murawowy)
Wysyp zarodników purpurowobrązowy. Zarodniki gładkie, elipsoidalne, grubościenne, bez wyraźnej pory rostkowej, 7-8.5 x 4-5 µm.Wysyp zarodników purpurowobrązowy. Zarodniki gładkie, elipsoidalne, grubościenne, bez wyraźnej pory rostkowej, 7-8.5 x 4-5 µm.
Spore print purple-brown. Spores smooth, ellipsoid, thick-walled, lacking distinct germ pore, 7-8.5 x 4-5 µm.
Spore print purple-brown. Spores smooth, ellipsoid, thick-walled, lacking distinct germ pore, 7-8.5 x 4-5 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, w lasach i poza nimi, w trawie, często na trawnikach, w miejscach nagromadzenia resztek roślinnych; maj-październik.Częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, w lasach i poza nimi, w trawie, często na trawnikach, w miejscach nagromadzenia resztek roślinnych; maj-październik.
Common. Summer-fall, solitary or gregarious, in and outside forests, in grass, among herbs on plant remains.
Common. Summer-fall, solitary or gregarious, in and outside forests, in grass, among herbs on plant remains.

jadalne czy trujące? 🔴

Lekko trujący. Zawiera niewielkie ilości psylocybiny i psylocyny.[134]Lekko trujący. Zawiera niewielkie ilości psylocybiny i psylocyny.[134]
Podobną polówkę wczesną (Agrocybe praecox) i drobne pieczarki (Agaricus) można wyeliminować biorąc pod uwagę barwę wysypu zarodników a mikroskopowo liczne cystidia na blaszkach.

Podobne pierścieniaki pierścieniak białawy (Stropharia albonitens) i pierścieniak czarnozarodnikowy (Stropharia melanosperma) mają jasne, białawe kapelusze.Podobną polówkę wczesną (Agrocybe praecox) i drobne pieczarki (Agaricus) można wyeliminować biorąc pod uwagę barwę wysypu zarodników a mikroskopowo liczne cystidia na blaszkach.

space

Similar and modestly-sized pieczarka (Agaricus) can be eliminated by taking into consideration the colour of spore print and microscopically numerous cystidia on the gills. Similar Stropharia pierścieniak białawy (Stropharia albonitens) and pierścieniak czarnozarodnikowy (Stropharia melanosperma) have light-coloured, whitish pilei.
Similar and modestly-sized pieczarka (Agaricus) can be eliminated by taking into consideration the colour of spore print and microscopically numerous cystidia on the gills. Similar Stropharia pierścieniak białawy (Stropharia albonitens) and pierścieniak czarnozarodnikowy (Stropharia melanosperma) have light-coloured, whitish pilei.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20040714.14.04 - Stropharia coronilla (pierścieniak murawowy); Wrocław
040714-14
/Wrocław/ #3
znalezisko 20010916.1.01 - Stropharia coronilla (pierścieniak murawowy); Wrocław
010916-1
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #19
znalezisko 20001111.12.00 - Stropharia coronilla (pierścieniak murawowy); Dolny Śląsk, okolice Oławy
001111-12
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, okolice Oławy/ #20
znalezisko 20011007.22.01 - Stropharia coronilla (pierścieniak murawowy); Wrocław
011007-22
leg. Marek Snowarski
/Wrocław/ #1