Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych i mieszanych, na ziemi i ściółce iglastej, często wśród Vaccinium myrtillus.
Czerwona Lista[125] — E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

#7
jgadek.080716-111525
leg. Joanna Gądek
/Zubrzyca Górna, pow. nowotarski/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3827]
    Phellodon tomentosus (L.) Banker · synonimy: P. cyathiformis (Schaeff.) P. Karst., Calodon cyathiforme (Schaeff.) Quél., Hydnellum cyathiforme (Schaeff.) P. Karst., Phaeodon tomentosus (L.) Schrad.
    publikacje: Flisińska 2004, Friedrich 2006, Bujakiewicz 2004, Kujawa 2005, Łuszczyński 2002, Kujawa i Gierczyk 2007, Wojewoda 2008, Kujawa i Gierczyk 2011, Fiedorowicz 2011, Kozłowska i in. 2015 , Grzesiak i in. 2017a, Ślusarczyk. 2016, Wojewoda i in. 2016, Bujakiewicz 2018, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Kujawa i in. 2019

znaleziska Phellodon tomentosus na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-09 193026 AD-27 44505 BD-11 21957 BE-16 204812 CA-34 267044 206593 CA-36 204855 223106 CB-14 80563 CB-24 111689 170561 80562 CB-44 80049 DA-81 205520 236491 DA-82 362774 265072 205538 DE-55 327165 251173 177513 175119 340382 362759 351767 DG-26 170382 138877 DG-27 138914 111525 179989 FG-33 331280 GC-11 146671

 ID21957  Phellodon tomentosus; 2 km SW od Rogozińca, pow Świebodzin, lubuskie, BD-11; 2005.08.24; Leucobryo - Pinetum; wśród mchów i ściółki gromadnie pozrastane kapeluszami, ok. 15 sztuk; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: H. 220, herb. autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa 2005. "Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych" - nowa forma gromadzenia danych mikologicznych pochodzących od amatorów. Podsumowanie roku 2005. Przegl. Przyr. 16 (3-4): 17-52
uwagi:

 ID44505  Phellodon tomentosus; 1 km na N od Gryżyny, pow. Krosno Odrz., woj. lubuskie, AD-27; 2006.09.06; Bór sosnowy (Leucobryo - Pinetum); wśród mchów i ściólki Grupowo , zrastające się skupienia; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak w zielniku własnym, H. 505, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57103

 ID80049  Phellodon tomentosus; Męcikał - Bory Tucholskie, CB-44; 2007.10.03; Las sosnowy; rósł przy starej próchniejącej gałęzi dwa owocniki; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: BGF/BF/WM/071003/0500, tak, notatka: tak
uwagi: zdjęcia:
fot. 127502 fot. 127503 fot. 127504 fot. 127505 fot. 127506

 ID80562  Phellodon tomentosus; Kalisz Kaszubski, CB-24; 2007.10.07; Las sosnowy piaszczysty; W ziemi kilka zrośniętych owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/071007/0500, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 128713

 ID80563  Phellodon tomentosus; Tuszkowy, CB-14; 2007.10.07; Granica boru sosnowego i młodnika; W ziemi Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/071007/0501, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 128717

 ID111525  Phellodon tomentosus; 3,5 km W Zubrzyca Gorna, gmina Jabłonka, pow.nowotarski, woj.małopolskie, DG-27; 2008.07.16; las świerkowo-jodłowy; na ziemi nad brzegiem górskiego potoku kilkadziesiąt owocników pojedynczych i pozrastanych ze sobą; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JG/2.03.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 194774 fot. 194775 fot. 194776

 ID111689  Phellodon tomentosus; Kalisz Kaszubski, CB-24; 2008.08.28; Las sosnowy piaszczysty; W ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/080828/0502, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 195137

 ID138877  Phellodon tomentosus; Lipnica Wielka, zbocza Babiej Góry, gmina Lipnica Wielka, pow.nowotarski, woj.małopolskie, DG-26; 2009.07.06; las iglasty świerkowo-jodłowy; na ziemi wśród igieł gromadnie, owocniki pojedyncze i zrośnięte ze sobą; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: BGF/BF/JG/090706/0500, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 257860 fot. 257861

 ID138914  Phellodon tomentosus; lasy NW Lipnica Mała, zbocza Babiej Góry, gmina Jabłonka, pow.nowotarski, woj.małopolskie, DG-27; 2009.07.07; górski las świerkowo-jodłowy; na ziemi wśród igieł, w pobliżu potoków wiele skupisk po kilkanaście, kilkadziesiąt owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: BGF/BF/JG/090707/0500, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 258079

 ID146671  Phellodon tomentosus; Las iglasty na południowym brzegu jez Komosa, niopodal miejscowości Ogrodniczki, GC-11; 2009.09.22; Las iglasty (sosna, świerk); Na ziemi Kilka owocników w kole o średnicy 2 m; leg. Mirosław Gryc; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MG/090922/0500, tak, notatka: nie
uwagi: Dodatkowe informacje i zdjęcia w wątku;
https://www.bio-forum.pl/messages/33/275816.html

 ID170382  Phellodon tomentosus; Lipnica Wielka (od strony Przywarówki), pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-26; 2010.08.14; las iglasty, jodłowo-świerkowy,; w igliwiu w wiązce pozrastane, kilkadziesiąt owocników; leg. Waldemar Czerniawski; det. Waldemar Czerniawski; eksykat: BGF/BF/WCz/100814/0500, tak, notatka: nie
uwagi: korkozęby te posiadały delikatny zapach przyprawy maggi
fot. 360522

 ID170561  Phellodon tomentosus; Kalisz kaszubski, pow. kościerski, woj. pomorskie, CB-24; 2010.08.14; Piaszczysty las sosnowy; w ziemi,igliwiu kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 360861 fot. 360862

 ID175119  Phellodon tomentosus; 1 km NW,Dąbrówka,gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.20; las sosnowy na glebach piaszczystych; w (na) ściółce i mchu dwie grupy oddalone od siebie o jakieś 300m w linii prostej;po kilkadziesiąt owocników w grupie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100920/0500, tak, notatka: nie
uwagi: gr1
fot. 374991 fot. 374992 fot. 374993

gr2
fot. 374994 fot. 374995

siedlisko
fot. 374996

 ID177513  Phellodon tomentosus; 1,3 km W,Brodowe,gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2010.09.17; las sosnowy na glebach piaszczystych; w ściółce i mchu gromadnie,owocniki w większości pozrastane kapeluszami;ok.100 owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: BGF/BF/JN/100917/0201, BGF/BF/JN/100903/0200, tak, notatka: nie
uwagi: gr.1-3.09.2010
fot. 382075 fot. 382076

gr.1 -17.09.2010
fot. 382077 fot. 382078 fot. 382079 fot. 382080

gr.2 -ok.430 m na pn od gr.1;10.10.2010;namiary gr.2 -51st3'18,17"N 19st20'27,86"E
fot. 382081 fot. 382082

 ID179989  Phellodon tomentosus; W Zubrzyca Górna, pow. nowotarski, woj. małopolskie, DG-27; 2010.07.22; górski las iglasty świerkowo - jodłowy; na ziemi nad brzegiem górskiego potoku kilkadziesiąt owocników pojedynczych i pozrastanych ze sobą; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: eksykat przy zgłoszeniu ID: 111525, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 390270 fot. 390271 fot. 390272

 ID193026  Phellodon tomentosus; Dźwirzyno, 1 km E od hotelu Senator, pow. kołobrzeski, woj. Zachodniopomorskie, AB-09; 2011.09.21; nadmorski bór sosnowy; na ziemi kilkanaście skupisk pozrastanych owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. tadeusz kowalski; eksykat: BGF/BF/TT/110921/0100, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 452263 fot. 452264 fot. 452265

 ID204812  Phellodon tomentosus; Rezerwat Uroczysko Wrzosy, pow. wołowski, woj. dolnośląskie, BE-16; 2012.09.11; Las mieszany,sosna,brzoza,dąb,grab,olsza; ziemia kilka owocników; leg. Michał Jezierski; det. B. Gierczyk; eksykat: BGF/BF/MWR/120911/0500, nie, notatka: nie
uwagi: .

 ID204855  Phellodon tomentosus; Rezerwat Białogóra, pow. pucki, woj. pomorskie, CA-36; 2012.09.02; Las sosnowy,bagienny; ziemia kilka kępek; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/120902/0500, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 515578

 ID205520  Phellodon tomentosus; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 2012.09.13; bór sosnowy nadmorski; na ziemi w grupach pozrastane kapeluszami i pojedynczo; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: BGF/BF/GN/120913/0500, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 519330 fot. 519331 fot. 519332 fot. 519333 fot. 519334

 ID205538  Phellodon tomentosus; Świbno, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-82; 2012.10.01; bór sosnowy nadmorski; na ziemi jedna grupa, pozrastane kapeluszami, 1 owocnik osobno; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Grzegorz & Kajetan Neubauer; eksykat: BGF/BF/GN/121001/0500, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 519378 fot. 519379 fot. 519380

 ID206593  Phellodon tomentosus; Stilo-Osetnik, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-34; 2012.10.14; Las sosnowy,piaszczysty,wydma; ziemia kilka kępek; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: BGF/BF/MWR/120914/0500, tak, notatka: nie
uwagi:  

ID223106 (potwierdzenie 204855) Phellodon tomentosus; Białogóra, pow. Puck, woj. pomorskie, CA-36; 2013.09.21; las sosnowy,piaszczysty; ziemia kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza bazy B.G, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 600431

 ID236491  Phellodon tomentosus; Gdańsk Górki Wschodnie, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-81; 2013.09.28; bór sosnowy nadmorski; ściółka grupa kilku zrośniętych owocników; leg. Grzegorz & Kajetan Neubauer; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF/BF/GN/130928/0001, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 666904 fot. 666905 fot. 666906 fot. 666907

ID251173 (potwierdzenie 175119) Phellodon tomentosus; 1,3 km N od wsi Dąbrówka, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2014.10.17; bór sosnowy na glebach piaszczystych; na ziemi, na ( w ) ściółce i mchu kilkadziesiąt owocników w dwóch grupach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy B. Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 2' 36" N i 19st 22' 35" E

fot. 720687 fot. 720688 fot. 720689 fot. 720690

ID265072 Phellodon tomentosus; Mikoszewo, pow. nowodworski, woj. pomorskie, DA-82; 2015.08.02; Las sosnowy, nadmorski, wydma; ziemia kilkaset owocników w czarcim kręgu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza Bazy BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 775088 fot. 775089 fot. 775090

ID267044 Phellodon tomentosus; Stilo-Osetnik, pow. wejherowski, woj. pomorskie, CA-34; 2015.09.11; las sosnowy, piaszczysty, nadmorski; ziemia kilka stanowisk po kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak, zostanie wysłany do Kustosza bazy A.K., tak, notatka: nie
uwagi: fot. 783638

ID327165 (potwierdzenie 175119) Phellodon tomentosus; 1 km NW od wsi Dąbrówka; gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.10.05; bór sosnowy; na ściółce i mchu dwie grupy; ponad 40 owocników w jednej i kilka w drugiej; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1108440 fot. 1108441 fot. 1108442 fot. 1108443 fot. 1108444
gr. 2
fot. 1108445

 ID331280  Phellodon tomentosus; okolice Woli Niżnej, pow. krośnieński, woj. podkarpackie, FG-33; 2014.08.10; las głównie jodłowo bukowy z domieszkami; na ziemi 3 zrośnięte owocniki; leg. Anna Hreczka; det. Błażej Gierczyk; eksykat: BGF0005096, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1137573
Wątek Phellodon tomentosus

 ID340382  (potwierdzenie 175119) Phellodon tomentosus; 1,3 km N od wsi Dąbrówka; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.10.31; bór sosnowy; na ziemi/ściółce grupa ponad 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1194737 fot. 1194738 fot. 1194739 fot. 1194740

 ID351767  (potwierdzenie 175119) Phellodon tomentosus; 1,3 km N od wsi Dąbrówka; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2021.10.29; bór sosnowy na glebach piaszczystych; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, przy pierwotnym zgłoszeniu, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1283574 fot. 1283575 fot. 1283576 fot. 1283577 fot. 1283578 fot. 1283579

ID362759 (potwierdzenie 175119) Phellodon tomentosus; 1,3 km N od wsi Dąbrówka; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2022.10.10; bór sosnowy; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 2' 36" N i 19st 22' 35" E

fot. 1385175 fot. 1385176 fot. 1385177 fot. 1385178 fot. 1385179 fot. 1385180

ID362774 Phellodon tomentosus; Gdańsk-Orlinki, Wyspa Sobieszewska, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-82; 2022.10.08; nadmorski bór sosnowy; we mchu masowo; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: fot. 1385419fot. 1385420fot. 1385421
na tym samym stanowisku masowo 31.10.2020
fot. 1385422fot. 1385423

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji