grzyby.pl

Phellodon tomentosus (L.) Banker

korkoząb kieliszkowaty
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phellodon Phellodon Phellodon PhellodonPhellodonkorkoząb czarniawy (Phellodon niger)korkoząb ciemny (Phellodon connatus)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
16.07.2008, Zubrzyca Górna, pow. nowotarski; copyright © by Joanna Gądek
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)
Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach iglastych i mieszanych, na ziemi i ściółce iglastej, często wśród Vaccinium myrtillus.W lasach iglastych i mieszanych, na ziemi i ściółce iglastej, często wśród Vaccinium myrtillus.
Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20080716.111525.jgadek - Phellodon tomentosus (korkoząb kieliszkowaty); Zubrzyca Górna, pow. nowotarski
080716-111525
leg. Joanna Gądek
/Zubrzyca Górna, pow. nowotarski/ #7