grzyby.pl

Pezicula carpinea (Pers.) Tul. ex Fuckel

autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Na opadłych gałązkach grabu (Carpineus).
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[813]
    Pezicula carpinea (Pers.) Tul. · publikacje: Szkodzik 2005, Chlebicki i Chmiel 2006, Wilga 2012, Karasiński i in. 2015, Chachuła i in. 2015, Kozłowska i in. 2019a, Kujawa i in. 2019, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Pezicula carpinea na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BB-09 160702 CA-89 138754 DA-80 200392 141413 DE-45 364613 DE-47 315538 287557 GC-01 292776

ID138754 Pezicula carpinea; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk Oliwa, CA-89; 2009.07.26; Grąd grab,sosna,brzoza; na leżącym grabie niemal cały pień zarośnięty; leg. Marcin S.Wilga; det. Piotr Perz; eksykat: tak u Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 257415 fot. 257416 fot. 257417
N 54*21,584'
E018*32,738'
96 m.npm
Kustrzebianka grabowa Pezicula carpinea (Pers.) Tul. ex Fuckel

syn. Scleroderis fagi, Dermatea fagi, Dermatella fagi , Pezicula fagi

Ascomycota > Ascomycetes > Helotiales > Dermateaceae

Na grabie i buku, wyrasta na własnej stromie.

Cecha rodzaju: Grzyby workowe tworzące jaskrawo zabarwione, miseczkowate owocniki wyrastające w stłoczonych skupieniach na drewnie i korze drzew liściastych i iglastych. Powierzchnia miseczki opruszona. Zarodniki duże z przegrodami. Worki 8-o lub 4-o zarodnikowe. Kilkanaście gatunków - wszystkie raczej rzadkie w Polsce (Karasiński D.).

ID141413 Pezicula carpinea; Gdańsk Oliwa Dolina Zielona TPK, DA-80; 2009.08.16; Grąd grab,sosna,dąb,brzoza; Na martwym grabie kilkaset owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Piotr Perz; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 264691

ID160702 Pezicula carpinea; S Biesowice, pow. słupski, woj. pomorskie, BB-09; 2009.08.22; las liściasty grabowy z domieszką brzozy; na czterech rosnących grabach owocniki w grupach porastały duże powierzchnie rocnących drzew; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, zostanie wysłany do Ani Kujawy, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 320907 fot. 320908 fot. 320909

ID200392 Pezicula carpinea; TPK Gdańsk Oliwa Dolina Samborowo, pow. gdański, woj. pomorskie, DA-80; 2012.07.05; Las mieszany,buk,sosna,brzoza,świerk,dąb,grab; powalony grab cały pień grabowy; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 495216 fot. 495217

ID287557 Pezicula carpinea; 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2016.07.17; las liściasty -gł.graby, również dęby, brzozy, osiki; w kupie chrustu, na gałęzi grabu pozostawionej po wycince b.licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 2" N i 19st 35' 28,6" E

fot. 862318 fot. 862319 fot. 862320

 ID292776  Pezicula carpinea; skraj Puszczy Knyszyńskiej, okolice Pólka, pow. białostocki, woj. podlaskie, GC-01; 2016.07.12; zadrzewienie liściaste; na leżącej na ziemi gałązce liściastego masowo; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Gryc; eksykat: BGF0005502, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 885122

ID315538 Pezicula carpinea; 1,5 km NE od wsi Wąglin, gm.Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2018.07.14; las liściasty -graby, brzozy, osiki, dęby, leszczyny; na grabowej gałęzi pozostawionej po wycince grupa kilkuset owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 9' 7,5" N i 19st 34' 57" E

fot. 1006681 fot. 1006682 fot. 1006683 fot. 1006684

ID364613 Pezicula carpinea; 1 km N od wsi Stobiecko Szlacheckie; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2022.09.10; las sosnowo-bukowy; na pniu i konarach złamanego buka bardzo licznie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Błażejowi Gierczykowi, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1123 19,3960

fot. 1400105 fot. 1400106 fot. 1400107 fot. 1400108 fot. 1400109

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji