grzyby.pl
jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Peltigera ponojensis Gyeln.

pawężnica węgierska
Peltigera Peltigera Peltigera PeltigeraPeltigerapawężnica palczasta (Peltigera polydactylon)pawężnica łuseczkowata (Peltigera praetextata)