grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Paxillus obscurisporus C. Hahn [as 'obscurosporus'] in Hahn & Agerer

Paxillus Paxillus Paxillus PaxillusPaxilluskrowiak podwinięty (Paxillus involutus)Paxillus cuprinus