grzyby.pl

Phlegmacium eucaeruleum (Rob. Henry) Niskanen et Liimat.

Cortinarius eucaerulescens Rob. Henry [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariuszasłonak różowotrzonowy (Cortinarius erythrinus)zasłonak brązowordzawy (Cortinarius eufulmineus)

występowanie

Nie ujęty w czeklistach.[105][140]