grzyby.pl

Disciseda

przewrotka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈

cechy makroskopowe

Wyróżnia się wśród innych przedstawicieli rodziny purchawkowatych (Lycoperdaceae) obróceniem "do góry nogami" owocnika podczas dojrzewania. Mechanizm jest następujący: owocniki tworzą się tuż pod powierzchnią gleby, w miarę dojrzewania zaczynają wystawać ponad powierzchnię gleby. Dolna połowa osłony zewnętrznej (egzoperydium) owocnika jest cieńsza i podczas dojrzewania pęka i odwarstwia się od owocnika. Ten nie jest już przytrzymywany do podłoża, swobodnie leży na ziemi. Wtedy górna połowa egzoperydium - która jest gruba, przylegająca, pozlepiana z cząstkami podłoża i tworzy ciężką skorupę (krustę) przeważa owocnik tak, że ten przewraca się o 180 stopni. Tak jak w mechanizmie "wańki-wstańki", w przewróceniu może pomóc impuls w rodzaju powiewu wiatru, potem owocnik leży już stabilnie "do góry nogami". Miejsce przyrostu sznura grzybni jest wtedy ustawione ku górze i w tym miejscu tworzy się nieregularny otwór przez który uwalniają się zarodniki.

Gleba za młodu jest drobno komorowata, z wiekiem podział na komory zanika. Podglebia brak.Wyróżnia się wśród innych przedstawicieli rodziny purchawkowatych (Lycoperdaceae) obróceniem "do góry nogami" owocnika podczas dojrzewania. Mechanizm jest następujący: owocniki tworzą się tuż pod powierzchnią gleby, w miarę dojrzewania zaczynają wystawać ponad powierzchnię gleby. Dolna połowa osłony zewnętrznej (egzoperydium) owocnika jest cieńsza i podczas dojrzewania pęka i odwarstwia się od owocnika. Ten nie jest już przytrzymywany do podłoża, swobodnie leży na ziemi. Wtedy górna połowa egzoperydium - która jest gruba, przylegająca, pozlepiana z cząstkami podłoża i tworzy ciężką skorupę (krustę) przeważa owocnik tak, że ten przewraca się o 180 stopni. Tak jak w mechanizmie "wańki-wstańki", w przewróceniu może pomóc impuls w rodzaju powiewu wiatru, potem owocnik leży już stabilnie "do góry nogami". Miejsce przyrostu sznura grzybni jest wtedy ustawione ku górze i w tym miejscu tworzy się nieregularny otwór przez który uwalniają się zarodniki.

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki kuliste, mniej lub bardziej wyraźnie brodawkowane, czasem ze sterygmą. Cechy zarodników - ich wielkość, rozmiar brodawek, obecność sterygmy - pozwalają określić gatunek.

Włośnia jasnożółtawa, prawie nierozgałęziona, skąpo septowana, łamliwa, bez jamek.Zarodniki kuliste, mniej lub bardziej wyraźnie brodawkowane, czasem ze sterygmą. Cechy zarodników - ich wielkość, rozmiar brodawek, obecność sterygmy - pozwalają określić gatunek.

space

występowanie

Na ciepłych piaszczystych stanowiskach, poza lasami.Na ciepłych piaszczystych stanowiskach, poza lasami.