grzyby.pl

skorowidz nazw grzybów na literę Ż

indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ża  · że  · ży żył
żag
żagiew - Polyporus
 — ciemnonoga - Picipes melanopus (Pers.) Zmitr. et Kovalenko E
 — czarnotrzonowa - Picipes badius (Pers.) Zmitr. et Kovalenko
 — guzowata - Polyporus tuberaster (Jacq. ex Pers.) Fr. R
 — kasztanowa - Picipes badius (Pers.) Zmitr. et Kovalenko
 — korzonkowa - Picipes rhizophilus (Pat.) J.L. Zhou et B.K. Cui E
 — łuskowata - Cerioporus squamosus (Huds.) Quél.
 — morwowa - Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome et T. Hatt. E
 — okółkowa - Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. V
 — orzęsiona - Lentinus substrictus (Bolton) Zmitr. et Kovalenko
 — wielkopora - Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome et T. Hatt. E
 — wielogłowa - Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. V
 — włosistobrzega - Lentinus arcularius (Batsch) Zmitr.
 — zimowa - Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr.
 — zmienna - Cerioporus varius (Pers.) Zmitr. et Kovalenko
żagiewka - Neofavolus
 — anyżkowa - Neofavolus suavissimus (Fr.) J.S. Seelan, Justo et Hibbett
 — wielkopora - Neofavolus alveolaris (DC.) Sotome et T. Hatt. E
żagiewnik - Osteina
 — kościsty - Osteina obducta (Berk.) Donk E
żagwiak - Cerioporus
 — drobnopory - Cerioporus stereoides (Fr.) Zmitr. et Kovalenko E
 — łuskowaty - Cerioporus squamosus (Huds.) Quél.
 — wielkopory - Podofomes mollis (Sommerf.) Gorjón
 — zmienny - Cerioporus varius (Pers.) Zmitr. et Kovalenko
żagwica listkowata - Grifola frondosa (Dicks.) Gray V
żagwiowate - Polyporales
żagwiowate - Polyporaceae
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ża  · że  · ży żył
żeł
żełuczka - Xanthoparmelia
 —  wąskolistna - Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Heugel
 — ciemna - Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O. Blanco et al.
 — Delisa - Xanthoparmelia delisei (Duby) O. Blanco et al.
 — drobna - Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco et al.
 — izydiowa - Xanthoparmelia conspersa (Ehrh. ex Ach.) Hale
 — Mougeota - Xanthoparmelia mougeotii (Schaer.) Hale
 — Plitta - Xanthoparmelia plittii (Gyeln.) Hale
 — smukła - Xanthoparmelia angustiphylla (Gyeln.) Hale
żół
żółciak siarkowy - Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murr.
żółtlica chropowata - Flavoparmelia caperata (L.) Hale
żółtoporek tropikalny - Flaviporus brownii (Humb.) Donk
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ża  · że  · ży żył
żyl
żylaczka - Aphanobasidium
żylaczka - Xenasmatella
żylaczka - Xenasma
żylaczka - Phlebiella
 — drobnozarodnikowa - Xenasmatella subflavidogrisea (Litsch.) Oberw. ex Jülich
 — grubościennozarodnikowa - Aphanobasidium pseudotsugae (Burt) Boidin et Gilles
 — serdelkowozarodnikowa - Amyloxenasma allantosporum (Oberw.) Hjortstam et Ryvarden
 — śluzowoszczkowata - Xenasma tulasnelloideum (Höhn. et Litsch.) Donk
 — wrzecionowatozarodnikowa - Aphanobasidium gaspesicum (Liberta) Jülich
 — żółtobrązowa - Xenasmatella vaga (Fr.) Stalpers
żylak - Phlebia
żylak - Mycoacia
żylak - Cytidiella
 — białawy - Cytidiella albida (H. Post) C.C. Chen et Sheng H. Wu EX
 — czerniejący - Mycoacia fuscoatra (Fr.) Donk E
 — czerwonawy - Phlebia rufa (Pers.) M.P. Christ. R
 — czerwonobrązowy - Phlebia subochracea (Bres.) J. Erikss. et Ryvarden EX
 — iglasty - Mycoacia aurea (Fr.) J. Erikss. et Ryvarden E
 — kolczasty - Mycoacia uda (Fr.) Donk V
 — kremowobrązowy - Phlebia subserialis (Bourdot et Galzin) Donk E
 — kremowoochrowy - Phlebia cremeoochracea (Bourdot et Galzin) Parmasto
 — liliowy - Phlebia lilascens (Bourdot) J. Erikss. et Hjortstam E
 — podlaski - Phlebia bresadolae Parmasto EX
 — promienisty - Phlebia radiata Fr.
 — sinawy - Mycoacia livida (Pers.) Zmitr. E
 — trzęsakowaty - Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone et Burds.
 — wielobarwny - Hermanssonia centrifuga (P. Karst.) Zmitr. E
 — zmienny - Phlebia serialis (Fr.) Donk E
 — żółtobrązowy - Crustodontia chrysocreas (Berk. et M.A. Curtis) Hjortstam et Ryvarden E
indeks ·   · A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · Ł · M · N · O · P · Q · R · S · Ś · T · U · V · W · X · Y · Z · Ż
ża  · że  · ży żył
żył
żyłecznik - Alectoria
 — halny - Alectoria ochroleuca (Hoffm.) A. Massal.
 — zwisający - Alectoria sarmentosa (Ach.) Ach.
żyłkoblaszka - Delicatula
 — szpiczastokapeluszowa - Delicatula cuspidata (Quél.) Cejp: 85 (1929) [MB#583353]
 — wklęsłokapeluszowa - Delicatula integrella (Pers.) Fayod
żyłkowiec różowawy - Rhodotus palmatus (Bull.) Maire E
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji