grzyby.pl

Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański

wrośniaczek sosnowy, podskórnik płowiejący
Antrodia flavescens (Bres.) Ryvarden · Coriolellus flavescens (Bres.) Bondartsev et Singer · Daedalea flavescens (Bres.) Aoshima · Fabisporus flavescens (Bres.) Zmitr. · Trametes flavescens Bres.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)

wybrane okazy · selected collections

#3
mirki2.041212-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#4
mirki2.050406-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#2
mirki2.060503-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#2
mirki2.060520-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#1
mirki2.060608-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#2
mirki2.060610-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#4
mirki2.060624-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#1
mirki2.060629-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#3
mirki2.060701-2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/Jezioro Ostrzyckie/
#1
mirki2.060715-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#4
mirki2.060805-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#1
mirki2.060810-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#6
mirki2.060817-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#1
mirki2.060831-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#2
mirki2.060907-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#2
mirki2.060921-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#3
mirki2.060923-2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#3
mirki2.060928-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#1
mirki2.061005-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#7
mirki2.061022-2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#1
mirki2.061028-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski

występowanie

Jest w czekliście. [105]
Na pniakach i martwych, leżących pniach i gałęziach sosny; maj-grudzień. Saprotrof; wywołuje białą zgniliznę drewna.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
znaleziska Diplomitoporus flavescens na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

360146 86177 341922 AB-52 333157 AB-54 343603 CA-35 45252 CA-36 47806 47798 47802 83590 47810 47808 119567 83593 CB-14 75604 86952 114835 CB-24 35807 70922 69812 77015 45236 37566 37565 CB-34 102429 CD-98 341900 CE-07 341902 341901 CE-08 341903 341912 CE-17 341914 328400 328402 341913 328401 CE-18 341917 341915 341916 341921 CE-19 341925 341924 341923 CE-24 341927 341926 CE-28 341928 341929 CE-29 341930 CE-37 341931 CE-38 341935 341933 341936 341932 CE-45 341937 CE-48 341938 341941 341939 341940 CE-49 341942 341943 CE-59 341945 341944 DA-80 108168 117091 DA-81 366185 DE-07 330493 DE-08 365917 DE-10 341947 341946 DE-31 328399 341948 341949 DE-35 130272 130262 328291 138835 143366 DE-36 130256 130260 130265 DE-41 341951 341950 DE-45 122300 154321 120468 327801 130254 128647 102962 DE-46 127544 128213 131433 143031 139481 127536 DE-47 119485 130116 119343 130112 DE-53 131470 DE-54 131452 131492 131468 131483 131455 131491 DE-55 104938 120119 136890 122519 128710 141587 128721 107079 128110 102524 128061 107078 328150 119053 135280 126753 128108 340278 117846 119061 DE-56 117125 339591 323452 DE-65 102980 128055 126765 117196 137302 117347 128810 129579 117197 128059 DE-66 148245 126758 129573 DE-76 72961 DE-77 129576 DE-82 85312 DF-53 129779 DF-62 92094 138815 111480 DF-63 92275 EC-25 297708 EE-82 68117 EE-84 68434 GC-01 149152

 ID35807  Diplomitoporus flavescens; Droga leśna Dziemiany-Lipusz., CB-24; 2006.06.25; Las sosnowy z domieszką brzozy,buka.; Na ściętych gałęziach sosny. Kilka owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Marcin Piątek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/30.07.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 42360
Ostatnio znalazłem takiego grzybka w 2004 r. Oznaczony został przez M.Piątka.

 ID37565  Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy-Kalisz, CB-24; 2006.08.05; Młodnik sosnowy; Martwa sosna Dachówkowato dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/MWR/3.07.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 45956

ID37566 Diplomitoporus flavescens; Szklana huta, CB-24; 2006.08.05; Poręba; Na karpie sosny Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 45959
Stanowiska dzisiejszych wrośniaczków są oddalone od siebie o 1 km

ID45236 Diplomitoporus flavescens; Trawice-Lipusz, CB-24; 2006.09.23; Las sosnowo-brzozowy; Na gałęziach sosnowych. Kilka owocników na gałęzi.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 58231

ID45252 Diplomitoporus flavescens; Osieki Lęborskie, CA-35; 2006.09.28; Las sosnowy; na martwej sosnie ok 10wocników na całej sosnie; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 58290 fot. 58291

ID47798 Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 2006.10.22; Las pasie nadmorskim.; Na karpie sosny Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 62543

 ID47802  Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 2006.10.22; Las w pasie nadmorskim.; na martwej sosnie Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/11.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62553

 ID47806  Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 2006.10.22; Las w pasie nadmorskim.; Na karpie sosny Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62568

 ID47808  Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 2006.10.22; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; na martwej sosnie Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62576

 ID47810  Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 2006.10.22; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; Na karpie sosny Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 62583

 ID68117  Diplomitoporus flavescens; Południowy brzeg lasku sosnowego znajdującego się ok. 200 m. od środkowej części północnego brzegu Zalewu Bolmińskiego, Wymysłów gm. Chęciny, świętokrzyskie, EE-82; 2007.06.07; ok. 10-cioletni gęsto rosnący młodnik sosnowy na podłożu piaszczystym; na młodej sośnie pospolitej (Pinus sylvestris) trzy owocniki, jeden nad drugim; leg. Marcin Fałdziński; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MF/21.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: Największy owocnik o wymiarach 5.5x5.0 cm rósł na sośnie o średnicy 5 cm, na wysokości ok. 1.5 m

fot. 99820 fot. 99821 fot. 99822
Wrośniaczek sosnowy - Diplomitoporus flavescens

 ID68434  Diplomitoporus flavescens; Sukowski Las - oddz. 140 - tzw. Łysa Górka, 0.5 km E od Bilcza ul. Źródlana, pow. kielecki, świętokrzyskie, EE-84; 2007.06.14; ok 25-letni drzewostan sosnowy; na Pinus sylvestris Dość częsty w tym lesie. Znalazłem ok. 10 owocników w trzech różnych miejscach oddalonych od siebie o kilkaset metrów; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MF/21.07.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 100442 fot. 100443

 ID69812  Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy Kaszuby, CB-24; 2007.06.24; Las sosnowy; Na martwej sosence Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 103806

 ID70922  Diplomitoporus flavescens; Kalisz Kaszubski, CB-24; 2007.07.08; Las sosnowy; Na martwej sośnie 10 owocników na wys.2 m.; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 106245

 ID72961  Diplomitoporus flavescens; Garnek, pow.częstochowski, woj.śląskie, DE-76; 2007.06.10; młode sosny; sosna, złamana przez wiatr pojedynczo lub kilka na jednym drzewie; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/KK/25.09.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

fot. 110756 fot. 110757

 ID75604  Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy, CB-14; 2007.08.30; Młodnik sosnowy; na martwej sosnie Kilka owocników na pniu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/MWR/31.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 117242

 ID77015  Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy, CB-24; 2007.09.09; Młodnik sosnowy; na martwej sosnie Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/MWR/30.06.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 120394

ID83590 Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 2007.11.03; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; na martwej sosnie jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 134629

ID83593 Diplomitoporus flavescens; Białogóra, CA-36; 2007.11.03; Las sosnowy w pasie nadmorskim-wydmy; na gałęzi sosnowej jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 134640 fot. 134641

 ID85312  Diplomitoporus flavescens; niedaleko m.Cisie, gm.Blachownia,pow.częstochowski, DE-82; 2007.11.17; młodnik sosnowy; na sośnie ok.5 średnicy oznaczonej do wycinki 3 sztuki; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/TN/28.05.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 137592

ID86177 Diplomitoporus flavescens; przy S granicy gm.Wręczyca.pow.kłobucki,śląskie; 2007.12.01; monokultura sosnowa; na sośnie ok.20 cm średnicy 5 sztuk; leg. Tomasz Nowak; det. Tomasz Nowak; eksykat: tak,wyślę do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 139128

 ID86952  Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy, CB-14; 2007.12.09; Las sosnowy.; na martwej sosnie Kilkanaście owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 140341 fot. 140342

 ID92094  Diplomitoporus flavescens; 3 km N Kobiór, pow. tyski, woj. śląskie, DF-62; 2007.10.20; las sosnowy; na spróchniałym, pozbawionym częściowo kory, ściętym sosnowym pniaku kilkanaście centymetrów nad ziemią kilka owocników; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JG/25.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 150569

 ID92275  Diplomitoporus flavescens; 2 km SE Cielmice, pow. tyski, woj. śląskie, DF-63; 2008.02.04; las mieszany z przewagą sosen, brzóz i dębów, sosnowy zagajnik; na rosnącej sosna kilkanaście owocników rosnących na żywej sośnie ze wszystkich jej stron; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JG/25.05.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 151019

 ID102429  Diplomitoporus flavescens; Rezerwat Bór Chrobotkowy Lubnia, CB-34; 2008.05.31; Las sosnowy; na martwej sosnie na dwóch sosnach po kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/23.08.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 174809 fot. 174810

 ID102524  Diplomitoporus flavescens; 2km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2008.03.09; drągowina sosnowa; na martwej,młodej sośnie 3(4) owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 174955 fot. 174956 fot. 174957 fot. 174958

 ID102962  Diplomitoporus flavescens; 1km SE ,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2008.06.08; las sosnowy; na pniu półżywej sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 175958 fot. 175959 fot. 175960

 ID102980  Diplomitoporus flavescens; 2km S,Bobry,gm.Radomsko, DE-65; 2008.06.07; las mieszany z podrostem sosnowo-świerkowym; na martwej sosence 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/17.06.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 176001 fot. 176002 fot. 176003

 ID104938  Diplomitoporus flavescens; 2km NW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2008.06.28; młody las sosnowo-brzozowy; na martwej sośnie grupka 7 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/26.07.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 2' 38,5"N 19 17' 52,4"E

fot. 179795 fot. 179796 fot. 179797

 ID107078  Diplomitoporus flavescens; 1,5km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2008.07.21; drągowina sosnowa; na martwej,obecnie leżącej sośnie kilka owocników na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'21,94"N 19 23'23,12"E

fot. 184279 fot. 184280

 ID107079  Diplomitoporus flavescens; 1km SE,Dąbrówka,gm.Radomsko, DE-55; 2008.07.21; las sosnowy z domieszką brzozy; na pniach martwych sosen ok.tuzina owocników na trzech pniach (dwóch stojących i jednym leżącym; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/21.08.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 1'44,6"N 19 23'41,98"E

1)fot. 184285

2)fot. 184286

 ID108168  Diplomitoporus flavescens; Gdańsk Dolina Zielona, DA-80; 2008.07.31; Las mieszany (Lasy Oliwskie) TPK; Na składowisku drewna Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/MWR/9.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 186905

 ID111480  Diplomitoporus flavescens; Tychy, las przy osiedlu sosnowym, woj.śląskie, DF-62; 2008.07.03; las liściasty dębu czerwonego; na sosnowym palu, służącym jako podpora ambony myśliwskiej cztery owocniki; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JG/14.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 194656

 ID114835  Diplomitoporus flavescens; Tuszkowy-Kaszuby, CB-14; 2008.09.06; Las sosnowy; Na martwej sosence dwa owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MWR/9.11.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 202311

ID117091 Diplomitoporus flavescens; Rezerwat Dolina Strzyży Gdańsk, DA-80; 2008.10.04; Granica łęgu i lasu mieszanego; Na martwej sosence kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 207035 fot. 207036

 ID117125  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km SW,Sucha Wieś (Radomsko), DE-56; 2008.10.06; ols na granicy z borem sosnowym; na gałęzi sosnowej kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 207171

 ID117196  Diplomitoporus flavescens; 1 km NW,Karolinów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 2008.10.07; las sosnowy; na murszejącym fragmencie pnia sosny kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 50 59'49,03"N 19 20'24,95"E

fot. 207389

ID117197 Diplomitoporus flavescens; 2 km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 2008.10.07; las sosnowy; na martwej,leżącej młodej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,wyślę Ani, tak, notatka: nie
uwagi: 50 59'55,55"N 19 19'40,23"E

fot. 207395

 ID117347  Diplomitoporus flavescens; 2 km NW,Karolinów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 2008.10.07; las sosnowy; na martwych sosenkach dwie grupy po kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/15.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 0'19,73"N 19 19'50,09"E

fot. 207706 fot. 207707

 ID117846  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2008.10.10; las sosnowy; na martwych sosnach dwa stanowiska z jednym owocnikiem (to drugie ok.150m na pd) i jedno stanowisko z 11 owocnikami; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 3'22,38"N 19 19'13,55"E

fot. 208752 fot. 208753

 ID119053  Diplomitoporus flavescens; 1,2 km NW,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2008.10.18; las sosnowy; na martwych sosnach pojedynczo i w grupach (4 stanowiska w promieniu kilkudziesięciu metrów); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)fot. 211771

--fot. 211772

2)fot. 211773

--fot. 211774

 ID119061  Diplomitoporus flavescens; 1,8 km S,Radziechowice I,gm.Ładzice,pow.radomszczański, DE-55; 2008.10.18; las sosnowy; na martwych sosnach pojedynczo i po kilka ,kilka stanowisk na pow.kilku hektarów; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/29.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
1)fot. 211791

2)fot. 211792

3)fot. 211793

 ID119343  Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Zalesie Gosławickie,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-47; 2008.10.24; drągowina sosnowa; martwa sosna kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/13.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 7'26,79"N 19 34'45,4"E

fot. 212346

 ID119485  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km SE,Klizin,gm.Kodrąb, DE-47; 2008.10.24; las mieszany-sosna(obecnie resztki,większość obumarła),osika,brzoza; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/13.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 212803

 ID119567  Diplomitoporus flavescens; Rezerwat Białogóra, CA-36; 2008.10.19; Bór sosnowy; na gałęzi sosnowej 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/MWR/10.11.10, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: fot. 213024

 ID120119  Diplomitoporus flavescens; 1 km SW,Kudłatka,gm.Radomsko, DE-55; 2008.11.02; sosnowo-świerkowy fragment lasu; na martwej sośnie ok.tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/16.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 214389

fot. 214390

 ID120468  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km SE,Janów,gm.Dobryszyce, DE-45; 2008.11.07; drągowina sosnowa; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/17.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 10'17,87"N 19 22'30,14E

fot. 215278

 ID122300  Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2008.12.07; skraj lasu przy cieku wodnym-olcha,sosna,brzoza,wierzba; na obumarłej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/16.12.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 10'51,19"N 19 24'49,08"E

fot. 219880 fot. 219881

 ID122519  Diplomitoporus flavescens; 1 km NE,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2008.12.10; skraj lasu mieszanego; na leżącym na łące drągu sosnowym kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: 51 3'34,29"N 19 22'1,94"E

fot. 220409.jpg

fot. 220410.jpg

 ID126753  Diplomitoporus flavescens; Klekotowe,gm.Radomsko, DE-55; 2009.03.14; drągowina sosnowa; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st01'55,91"N
-------19st24'22,12"E

fot. 230601 fot. 230602 fot. 230603

 ID126758  Diplomitoporus flavescens; Cadówek, woj. łódzkie, DE-66; 2009.03.14; las mieszany, sosna, dąb, brzoza; na leżącej sośnie kilka stanowisk; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/KK/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: .
fot. 230624

 ID126765  Diplomitoporus flavescens; 2,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 2009.03.14; las sosnowy; na marwej,stojącej sośnie ok.tuzina owocników,większość zjedzona przez robaki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st00'03,60"N
-------19st23'18,78"E

fot. 230650 fot. 230651

 ID127536  Diplomitoporus flavescens; 2 kn E,Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 2009.03.28; las sosnowy; na martwych,leżących sosnach kilkanaście owocników na dwóch sosnach (w odległości kilku metrów od siebie); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st08'19,93"N
-------19st26'12,84"E

1)
fot. 232055

2)
fot. 232056 fot. 232057

 ID127544  Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Borowiecko,pow.radomszczański, DE-46; 2009.03.28; tyczkowina sosnowa; na martwej sośnie trzy owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/8.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st08'27,46"N
-------19st27'43,67"E

fot. 232092 fot. 232093

 ID128055  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 2009.04.05; las sosnowy; na martwych sosnach na dwóch sosnach (oddalonych od siebie ok3m),po kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'53,71"N 19st19'41,43"E

1)
fot. 233108 fot. 233109

2)
fot. 233110 fot. 233111

 ID128059  Diplomitoporus flavescens; 1km SW,Pieńki Szczepockie,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 2009.04.05; las sosnowy (tyczkowina); na martwych sosnach na dwóch sosnach oddalonych od siebie kilka metrów-na stojącej 3 owocniki i na leżącej 16 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'42,08"N 19st19'54,72"E

1)
fot. 233138 fot. 233139

2)
fot. 233140 fot. 233141 fot. 233142

 ID128061  Diplomitoporus flavescens; 0,7 km SW,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.04.05; las sosnowy (drągowina); na marwej sośnie dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'16,77"N 19st17'34,76"E

fot. 233145

 ID128108  Diplomitoporus flavescens; między Dąbrówką a Szczepocicami,gm.Radomsko, DE-55; 2009.04.05; mały las sosnowy; na martwej sośnie grupka 6 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'47,62"N 19st22'13,62"E

fot. 233241

 ID128110  Diplomitoporus flavescens; 1 km NE,Lipie,gm.Radomsko, DE-55; 2009.04.05; las sosnowy; na martwej sośnie ok.tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/30.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'43,09"N 19st24'36,67"E

fot. 233246 fot. 233247

 ID128213  Diplomitoporus flavescens; 2,7 km E,Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 2009.03.28; las sosnowy (tyczkowina) z domieszką brzóz; na martwych sosnach 8 owocników na dwóch sosnach (oddalonych kilka metrów od siebie); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/7.04.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st8'39,28"N 19st26'50,28"E

1)
fot. 233466

2)
fot. 233467

 ID128647  Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Żaby,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2009.04.11; las sosnowy z domieszką liściastych; na martwej sośnie 15 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st10'53,18"N 19st24'45,49"E

fot. 234575 fot. 234576

 ID128710  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km N,Łęg,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-55; 2009.04.13; las sosnowo-brzozowy (tyczkowina); na martwych sosnach 28 (16+8+4) owocników na trzech sosnach w promieniu ok.6m;pnie sosen nie przekraczały 15cm średnicy; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'36,91"N 19st17'50,52"E

1)
fot. 234711 fot. 234712

2)
fot. 234713

3)
fot. 234714

 ID128721  Diplomitoporus flavescens; 2 km SE,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE-55; 2009.04.13; las sosnowy; na martwych sosnach kilka na pniu; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: grupa 1) 51st3'14,1"N 19st19'56,87"E

fot. 234726 fot. 234727

grupa 2) 51st3'14,02"N 19st20'3,57"

fot. 234728 fot. 234729

 ID128810  Diplomitoporus flavescens; 2,5 km NE,Teklinów,pow.częstochowski, DE-65; 2009.04.16; las mieszany-sosna,świerk,brzoza i in; na powalonej sośnie,na fragmencie pnia pozbawionym kory cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/6.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'12,57"N 19st23'20,59"E

fot. 234951 fot. 234952

 ID129573  Diplomitoporus flavescens; 2 km SE,Włynice,gm.Gidle, DE-66; 2009.04.25; las sosnowy; na martwej,obecnie leżącej sośnie kilka starych owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st58'19,76"N 19st32'2,89"E

fot. 236362

 ID129576  Diplomitoporus flavescens; 2 km SW,Żytno,pow.radomszczański, DE-77; 2009.04.25; las sosnowy; na martwej,młodej sosence cztery owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st54'56,83"N 19st36'13,71"E

fot. 236376

 ID129579  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km SW,Gowarzów,gm.Gidle, DE-65; 2009.04.26; las sosnowy,fragment młodszego drzewostanu; na martwych sosnach w promieniu 30m kilkanaście owocników na trzech sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'5,04"N 19st25'4,8"E
w tym samym miejscu co Meruliopsis taxicola ze zgłoszenia ID129578

fot. 236392 fot. 236393

ID129779 Diplomitoporus flavescens; Katowice, woj. śląskie, DF-53; 2009.04.10; las mieszany; na leżącej sośnie kilka owocników; leg. Krzysztof Kołodziejczyk; det. Krzysztof Kołodziejczyk; eksykat: tak, wyślę, tak, notatka: nie
uwagi: .
fot. 236815

 ID130112  Diplomitoporus flavescens; 3 km NE,Kodrąb,pow.radomszczański, DE-47; 2009.04.30; młodnik sosnowy; na martwych sosnach trzy owocniki na dwóch ściętych drzewkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st7'7,01"N 19st39'6,6"E

fot. 237654

 ID130116  Diplomitoporus flavescens; 1km S,Huta Przerębska,gm.Masłowice, DE-47; 2009.04.30; las sosnowy; na martwych sosnach kilkanaście owocników na dwóch drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st7'0,64"N 19st42'16,15"E

fot. 237664 fot. 237665

 ID130254  Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Zalesiczki,gm.Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-45; 2009.05.03; las sosnowy; owocniki wyrosły na martwej ,stojącej sośnie;obecnie sosna leży na ziemi około tuzina owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 12/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st9'55,54"N 19st25'32,19"E

fot. 237996 fot. 237997

 ID130256  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km N Gałkowice Stare,gm.Kamieńsk, DE-36; 2009.05.03; las sosnowy; na martwej sośnie trzy młode owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st16'40,46"N 19st26'48,98"E

fot. 238006 fot. 238007

 ID130260  Diplomitoporus flavescens; 1 km S,Pawłów Górny,gm.Wola Krzysztoporska, DE-36; 2009.05.03; pas drągowiny sosnowej; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st16'45,15"N 19st28'18,88"E

fot. 238015

 ID130262  Diplomitoporus flavescens; 0,7 km SE Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 2009.05.03; las sosnowy z domieszką brzozy; na martwych sosnach dwie grupy po kilka owocników na dwóch sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st15'16,6"N 19st25'29,02"E

fot. 238025 fot. 238026 fot. 238027

 ID130265  Diplomitoporus flavescens; 1 km NE,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-36; 2009.05.03; las sosnowy; na martwych sosnach kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st15'39,14"N 19st25'56,45"E

siedlisko
fot. 238044

jeden z owocników
fot. 238045

 ID130272  Diplomitoporus flavescens; 2 km W,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 2009.05.03; las sosnowy; na martwych sosnach kilkanaście owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 17/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st15'35,44"N 19st23'34,21"E

siedlisko
fot. 238069

przykładowe owocniki
fot. 238070 fot. 238071

 ID131433  Diplomitoporus flavescens; okolice Fryszerki k.Radomska, DE-46; 2009.05.15; kilkudziesięcioletni las sosnowy z naturalnym podrostem sosnowym; na martwych sosenkach dwie grupy oddalone od siebie o kilkadziesiąt metrów:1 grupa kilkunastu owocników-na stojącej jeszcze sośnie,2 grupa kilku owocników-na zmurszałej,leżącej sośnie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 18/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st8"36,51"N 19st29'47,04"E

fot. 240690 fot. 240691 fot. 240692

 ID131452  Diplomitoporus flavescens; 1 km N,Prusicko,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.16; las sosnowy; na leżącej,murszejącej sośnie grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 19/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'26,06"N 19st10'49,15"E

fot. 240757 fot. 240758

 ID131455  Diplomitoporus flavescens; 1 km E,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.16; las sosnowy; na leżącej,zmurszałej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 20/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'39,59"N 19st9'39,38"E

fot. 240765 fot. 240766

 ID131468  Diplomitoporus flavescens; 1-2 km N,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.16; drągowina sosnowa (gr1) i las sosnowy; na martwych sosnach gr1-ok.tuzina owocników na jednej sośnie,gr2-dwa owocniki na dwóch sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 21/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: gr1 -51st3'0,42"N 19st9'2,49"E
-------gr2 -51st3'38,37"N 19st8'42,66"E

gr1
fot. 240809 fot. 240810

gr2
fot. 240811 fot. 240812

 ID131470  Diplomitoporus flavescens; 2,5 km NW,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-53; 2009.05.16; las sosnowy; leżąca,murszejąca sosna kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'42,98"N 19st7'50,73"E

fot. 240818 fot. 240819

 ID131483  Diplomitoporus flavescens; 2,4 km NE,Ważne Młyny,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.16; las sosnowy; na martwych sosnach kilka owocników na trzech sosnach na kilkuset m.kw.; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 23/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'15,61"N 19st10'36,01"E

siedlisko
fot. 240848

jeden z owocników
fot. 240849

 ID131491  Diplomitoporus flavescens; 2 km E,Prusicko,pow.pajęczański, DE-54; 2009.05.17; las sosnowy; na martwej sośnie grupa 9 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 24/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st1'50,34"N 19st13'13,38"E

fot. 240880 fot. 240881

 ID131492  Diplomitoporus flavescens; 2 km S,Zakrzówek Szlach.,pow.radomszczański, DE-54; 2009.05.17; skraj lasu sosnowego,nad starorzeczem Warty; na martwej,leżącej sośnie grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 25/JN/22.05.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'11,14"N 19st12'46,06"E

fot. 240886 fot. 240887

siedlisko
fot. 240888

 ID135280  Diplomitoporus flavescens; 2 km W,Bobry,gm.Radomsko, DE-55; 2009.06.20; tyczkowina sosnowa; na martwych sosnach dwie grupy:gr.1-11 owocników,gr.2-5 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: gr.2-51st1'13,07"N 19st22'50,49"E ;gr.1-ok.200-250 m na pnwsch od gr.2

gr.1
fot. 248656 fot. 248657 fot. 248658

gr.2
fot. 248659

 ID136890  Diplomitoporus flavescens; 2 km S,Łęg,pow.częstochowski, DE-55; 2009.07.05; las sosnowy; leżąca,murszejąca sosna kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'48,85"N 19st17'38,31"E

fot. 252226 fot. 252227

 ID137302  Diplomitoporus flavescens; 1,5 SW,Pieńki Szczepockie,pow.częstochowski, DE-65; 2009.07.12; las sosnowy; na martwych sosenkach trzy grupy owocników w promieniu 30m,dwie na stojących i jedna na leżącej sośnie (liczebność:3+13+3); leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st0'8,84"N 19st19'35,98"E

fot. 253356 fot. 253357

 ID138815  Diplomitoporus flavescens; ok 1,5 km SW Zameczek Myśliwski Promnice, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 2009.04.01; zagajnik sosnowy; na rosnącej sośnie jeden owocnik; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JG/8.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 257585

 ID138835  Diplomitoporus flavescens; 1 km W,Czyżów,pow.bełchatowski, DE-35; 2009.07.26; las sosnowy; na martwych sosnach po kilka (od 6 do 12 owocników na sosence) na 5 sosnach,w promieniu ok.15m; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st13'7,83"N 19st22'27,14"E

fot. 257684 fot. 257685 fot. 257686 fot. 257687

 ID139481  Diplomitoporus flavescens; 1 km E,Kuźnica,gm.Kodrąb,pow.radomszczański, DE-46; 2009.08.01; las sosnowy; na pniach martwych sosen grupa 20 owocników na jeszcze stojącej sosence i grupa kilku starych owocników na leżącej; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 22/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st7'13,59"N 19st34'16,02"E

fot. 260011 fot. 260012 fot. 260013

 ID141587  Diplomitoporus flavescens; 1 km NW,Brodowe,gm.Radomsko, DE-55; 2009.08.12; las sosnowy; na martwych sosnach ok.20 owocników na kilku sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st3'8,85"N 19st20'26,01"E i w pobliżu

przykładowe owocniki
fot. 265057 fot. 265058 fot. 265059 fot. 265060


w tym samym fragmencie lasu rosły również kisielnice karmelowate ID141586

 ID143031  Diplomitoporus flavescens; 1 km SW,Gertrudów,pow.radomszczański, DE-46; 2009.08.15; las sosnowy; na martwych sosnach na odcinku ok.200mb znalazłem 5 sosen z tymże grzybem,średnio po kilka owocników na sośnie; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: przykładowe owocniki
fot. 268634 fot. 268635 fot. 268636

 ID143366  Diplomitoporus flavescens; 2,5 km S,Kalisko,gm.Bełchatów, DE-35; 2009.08.31; las sosnowo-brzozowy; na martwej sośnie kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/18.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi:
fot. 269354 fot. 269355

 ID148245  Diplomitoporus flavescens; Wygoda,gm.Gidle,pow.radomszczański, DE-66; 2009.10.04; tyczkowina sosnowa; na martych sosnach kilkadziesiąt (35-40) owocników na pięciu sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/JN/15.10.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 281996 fot. 281997 fot. 281998 fot. 281999

 ID149152  Diplomitoporus flavescens; Około 300m na południe od miejscowości Ogrodniczki, GC-01; 2009.10.08; Młody las sosnowy; Pień uschniętej młodej sosenki kilka owocników tuż obok siebie; leg. Mirosław Gryc; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MG/23.11.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: Dodatkowe informacje w wątku;
https://www.bio-forum.pl/messages/33/281826.html

fot. 284004 fot. 284005

 ID154321  Diplomitoporus flavescens; 1,5 km W,Żaby,gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2009.11.28; drągowina sosnowa; na martwych sosnach ponad 35 owocników na 6 sosnach,na powierzchnii ok.1 hektara; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/JN/17.08.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st10'38,46"W 19st23'27,82"E

fot. 299911 fot. 299912 fot. 299913 fot. 299914 fot. 299915

ID297708 Diplomitoporus flavescens; ok.1,0km na NW od Osówca Szlacheckiego, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.03.11; las sosnowy z domieszką brzozy; Na drągach sosnowych pozostawionych po przecince grupa kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 910315 fot. 910316

ID323452 Diplomitoporus flavescens; 1,2 km E od osady Brylisko, gm.Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2016.05.24; młodnik sosnowy; na martwej sosence ( obecnie leżącej ) grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 1' 15,5" N i 19st 28' 31" E

fot. 1065956 fot. 1065957 fot. 1065958 fot. 1065959

ID327801 (potwierdzenie 120468) Diplomitoporus flavescens; 1,5 km S od wsi Borowa; gm.Dobryszyce, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2019.10.16; bór sosnowy; na martwej, padłej sosence grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 10' 35" N i 19st 23' 3" E

fot. 1113296 fot. 1113297 fot. 1113298

ID328150 (potwierdzenie 122519) Diplomitoporus flavescens; 0,8 km N od wsi Brodowe; gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2019.11.17; bór sosnowy -drągowina; na martwych sosnach kilkanaście owocników na trzech drzewkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 3' 30" N i 19st 21' 45,5" E

fot. 1116225 fot. 1116226 fot. 1116227

ID328291 Diplomitoporus flavescens; Góra Kamieńska, zach. zbocze; gm.Kamieńsk, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-35; 2019.11.11; młodnik sosnowy; na martwych sosnach co najmniej 15 owocników na trzech drzewkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 11' 55,5" N i 19st 24' 51" E

fot. 1117435 fot. 1117436 fot. 1117437 fot. 1117438 fot. 1117439

ID328399 Diplomitoporus flavescens; 850 m na SE od Mokre, pow. pajęczański, woj. łódzkie, DE-31; 2019.11.11; las sosnowy; na suchym, opadłym konarze sosnowym płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Teren prywatny, Gmina Siemkowice.
fot. 1118394 fot. 1118395 fot. 1118396 fot. 1118397 fot. 1118398

ID328400 Diplomitoporus flavescens; 150 m na N od Brzezin, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2019.11.15; zagajnik sosnowy; na leżącym konarze sosny 2 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Brzeziny, oddział 662.Gmina Galewice.
fot. 1118404 fot. 1118405 fot. 1118406 fot. 1118407

ID328401 Diplomitoporus flavescens; 1,4 km na W od Biadaszek, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2019.11.18; las sosnowy; na stojacej uschnietej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Nadleśnictwo Przedborów Leśnictwo Węglewice, oddział 670.
fot. 1118413 fot. 1118414 fot. 1118415

ID328402 Diplomitoporus flavescens; 700 E od Węglewic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2019.11.18; las sosnowy; na suchym, opadłym konarze sosnowym 5 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, prześlę, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny. Gmina Galewice.
fot. 1118421 fot. 1118422 fot. 1118423 fot. 1118424

ID330493 Diplomitoporus flavescens; 1 km N od wsi Wodzin Prywatny, gm. Tuszyn, pow. łódzki wschodni, woj. łódzkie, DE-07; 2020.03.20; bór sosnowy -tyczkowina; na złamanej, martwej sośnie grupa kilku owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, nie, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 32' 56,5" N i 19st 35' 2" E

ID333157 Diplomitoporus flavescens; Puszcza Wkrzańska, 2,9 km na NW od Karpina w gm. Nowe Warpno, pow. policki, woj. zachodniopomorskie, AB-52; 2020.07.14; bór bagienny; na cienkiej powalonej sośnie w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1150577 fot. 1150578 fot. 1150579 fot. 1150580

ID339591 (potwierdzenie 117125) Diplomitoporus flavescens; 1,5 km SW od wsi Grzebień; gm. Radomsko, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2020.11.11; bór sosnowy - tyczkowina; na martwych sosnach kilkanaście owocników na czterech drzewkach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 5" N 19st 29' 5,5" E

fot. 1190935 fot. 1190936 fot. 1190937 fot. 1190938

ID340278 (potwierdzenie 119053) Diplomitoporus flavescens; 1,2 km W od wsi Brodowe; gm. Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-55; 2020.10.15; bór sosnowy -tyczkowina; na martwych sosnach pona 20 owocników na czterech sosnach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 3' 2,5" N 19st 20' 36,5" E

fot. 1194262 fot. 1194263 fot. 1194264 fot. 1194265

ID341900 Diplomitoporus flavescens; 300 m na E od Kije, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CD-98; 2020.01.18; las sosnowy; na suchej, przewróconej sosnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 01, gmina Błaszki.
fot. 1203240 fot. 1203241 fot. 1203242

ID341901 Diplomitoporus flavescens; 500 m na N-E od Pustkowia (Głuszyna), pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-07; 2020.01.20; las sosnowy; Na stojącej, suchej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Kuźnica Grabowska oddział 497, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Kraszewice.
fot. 1203253 fot. 1203254 fot. 1203255

ID341902 Diplomitoporus flavescens; 300 m na N-W od Kociołka (Głuszyna), pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-07; 2020.01.20; las sosnowy; na leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 6, gmina Kraszewice.
fot. 1203265 fot. 1203266 fot. 1203267

ID341903 Diplomitoporus flavescens; 1,4 km na N-W od Głuszyny, pow. kaliski, woj. wielkopolskie, CE-08; 2020.01.20; las sosnowy; na leżącej kłodzie sosnowej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Wilcze Ługi oddział 425, Nadleśnictwo Kalisz, gmina Brzeziny.
fot. 1203278 fot. 1203279 fot. 1203280 fot. 1203281

ID341912 Diplomitoporus flavescens; 200 m na S od Kosmali, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-08; 2020.01.20; las sosnowy; Na stojącej, suchej sośnie kilka owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: n
uwagi: Las prywatny oddział 23, Gmina Czajków.
fot. 1203388 fot. 1203389 fot. 1203390 fot. 1203391 fot. 1203392

ID341913 Diplomitoporus flavescens; 400 m na N-E od Grądy, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2020.12.30; las sosnowy; na złamanej sośnie 5 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Węglewice oddział 675, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Galewice.
fot. 1203397 fot. 1203398 fot. 1203399

ID341914 Diplomitoporus flavescens; 900 m na W od Bociana, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-17; 2020.12.30; las sosnowy, z domieszką czeremchy, dęba, brzozy; na leżącej sośnie kilka owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Węglewice oddział 678, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Galewice.
fot. 1203404 fot. 1203405 fot. 1203406

ID341915 Diplomitoporus flavescens; 900 m na W od Piasków, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-18; 2021.01.03; las sosnowy; na suchej, połamanej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Szustry oddział 741, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Galewice.
fot. 1203412 fot. 1203413 fot. 1203414 fot. 1203415

ID341916 Diplomitoporus flavescens; 400 m na W od Przybyłowa, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-18; 2021.01.03; las sosnowy, z domieszką dębów; na stojących, suchych sosnach na dwóch sosnach płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Szustry oddział 746, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Galewice.
fot. 1203422 fot. 1203423 fot. 1203424 fot. 1203425 fot. 1203426

ID341917 Diplomitoporus flavescens; 400 m na E od Okonia, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-18; 2021.01.04; las sosnowy, z domieszką dębów, brzóz; na stojącej, suchej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 50, gmina Galewice.
fot. 1203431 fot. 1203432 fot. 1203433

ID341921 Diplomitoporus flavescens; 500 m na S od Żelaza, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-18; 2021.01.06; las sosnowy; na stojącej, suchej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Foluszczyki oddział 646, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Galewice.
fot. 1203438 fot. 1203439 fot. 1203440

ID341922 Diplomitoporus flavescens; 200 m na N-E od Bednarzy, pow. sieradzki, woj. łódzkie; 2020.01.20; las sosnowy; Na stojącej, suchej sośnie 1 owocnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo oddział 258, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Klonowa.
fot. 1203445 fot. 1203446 fot. 1203447

ID341923 Diplomitoporus flavescens; 600 m na S-E od Lipicz, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CE-19; 2021.01.04; las sosnowy; Na stojącej, suchej sośnie i na leżącej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 2, gmina Klonowa.
fot. 1203453 fot. 1203454 fot. 1203455 fot. 1203456

ID341924 Diplomitoporus flavescens; 700 m na S-E od Klonowej, pow. sieradzki, woj. łódzkie, CE-19; 2020.12.05; las sosnowy; na suchej, wiszącej sośnie 4 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Klonowa oddział 281, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Klonowa.
fot. 1203461 fot. 1203462 fot. 1203463

ID341925 Diplomitoporus flavescens; 800 m na S-E od Kopanin, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-19; 2020.12.05; las sosnowy; na suchej, leżącej sośnie 4 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 20, Gmina Lututów.
fot. 1203469 fot. 1203470 fot. 1203471 fot. 1203472

ID341926 Diplomitoporus flavescens; 900 m na S-W od Czermina, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-24; 2020.02.17; las mieszany, sosna, dęby, brzozy; na suchej, leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Czermin oddział 149, Nadleśnictwo Syców, gmina Kobyla Góra.
fot. 1203478 fot. 1203479 fot. 1203480 fot. 1203481

ID341927 Diplomitoporus flavescens; 1,2 km na N od Wygody Turkowskiej, pow. ostrzeszowski, woj. wielkopolskie, CE-24; 2020.02.17; las sosnowy; na suchej, leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Czermin oddział 178, Nadleśnictwo Syców, gmina Kobyla Góra.
fot. 1203486 fot. 1203487 fot. 1203488

ID341928 Diplomitoporus flavescens; 700 m na N-E od Łęk Dużych, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2020.03.08; las sosnowy; na suchej, leżącej sośnie 1 owocnik; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Sokolniki oddział 808, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Sokolniki.
fot. 1203493 fot. 1203494 fot. 1203495

ID341929 Diplomitoporus flavescens; 2,2 km na S-W od Zdzierczyzny, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-28; 2020.03.08; las sosnowy; Na stojącej, suchej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Szustry oddział 769, Nadleśnictwo Przedborów, gmina Galewice.
fot. 1203501 fot. 1203502 fot. 1203503 fot. 1203504

ID341930 Diplomitoporus flavescens; 700 m na E od Dobrosławia, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-29; 2020.12.05; las sosnowy; Na stojącej, suchej sośnie i na leżącej płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Czarnożyły oddział 300, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Lututów.
fot. 1203509 fot. 1203510 fot. 1203511

ID341931 Diplomitoporus flavescens; 300 m na S od Mieleszynka, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-37; 2020.11.24; las sosnowy; na suchej, leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 8, gmina Wieruszów.
fot. 1203516 fot. 1203517 fot. 1203518

ID341932 Diplomitoporus flavescens; 200 m na W od Maręży, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-38; 2020.01.04; las sosnowy; na suchej, stojącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 4, gmina Skomlin.
fot. 1203524 fot. 1203525 fot. 1203526 fot. 1203527

ID341933 Diplomitoporus flavescens; 1,3 km na E od Brzozówki, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-38; 2020.01.04; las sosnowy; Na stojącej, suchej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 6, gmina Biała.
fot. 1203533 fot. 1203534 fot. 1203535 fot. 1203536

ID341935 Diplomitoporus flavescens; 800 m na S-W od Pieniek, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-38; 2020.12.22; las sosnowy; Na stojącej, suchej sośnie 12 owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 02, gmina Biała.
fot. 1203542 fot. 1203543 fot. 1203544 fot. 1203545

ID341936 Diplomitoporus flavescens; 700 m na N od Brzezin, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-38; 2020.12.22; las sosnowy; na suchej, leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 03, gmina Skomlin.
fot. 1203551 fot. 1203552 fot. 1203553 fot. 1203554

ID341937 Diplomitoporus flavescens; 800 m na N-E od Wielkiego Buczka, pow. kępiński, woj. wielkopolskie, CE-45; 2020.11.19; las mieszany, sosna, buk, grab, brzoza; na kilku suchych, stojących sosnach płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Sadogóra oddział 189, Nadleśnictwo Syców, gmina Rychtal.
fot. 1203561 fot. 1203562 fot. 1203563 fot. 1203564 fot. 1203565

ID341938 Diplomitoporus flavescens; 1 m na S-E od Wróblewa, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-48; 2020.01.02; las mieszany, sosna, klon, dąb, brzoza, osika; na leżącej sośnie kilka owocników; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Ożarów oddział 194, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Skomlin.
fot. 1203570 fot. 1203571 fot. 1203572

ID341939 Diplomitoporus flavescens; 550 m na S-E od Wróblewa, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-48; 2020.01.02; las sosnowy; na suchej, leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 2, gmina Skomlin.
fot. 1203578 fot. 1203579 fot. 1203580 fot. 1203581

ID341940 Diplomitoporus flavescens; 350 m na E od Kika, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-48; 2020.01.04; las sosnowy, z domieszką brzozy; na suchej, leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Ożarów oddział 205, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Skomlin.
fot. 1203586 fot. 1203587 fot. 1203588

ID341941 Diplomitoporus flavescens; 900 m na S od Dzietrzkowic, pow. wieruszowski, woj. łódzkie, CE-48; 2020.12.29; las sosnowy; na stojącej, suchej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, gmina Łubnice.
fot. 1203593 fot. 1203594 fot. 1203595

ID341942 Diplomitoporus flavescens; 500 m na S od Poręb, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-49; 2020.01.04; las sosnowy; na suchej, leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 01, gmina Mokrsko.
fot. 1203600 fot. 1203601 fot. 1203602

ID341943 Diplomitoporus flavescens; 400 m na S od Smug, pow. wieluński, woj. łódzkie, CE-49; 2020.01.04; las sosnowy; na suchej, leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Ożarów oddział 191, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Mokrsko.
fot. 1203607 fot. 1203608 fot. 1203609

ID341944 Diplomitoporus flavescens; 250 m na N od Lachowskie, pow. oleski, woj. opolskie, CE-59; 2020.01.02; las mieszany, sosna, brzoza; na suchej, leżącej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Marki oddział 369, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Praszka.
fot. 1203615 fot. 1203616 fot. 1203617 fot. 1203618

ID341945 Diplomitoporus flavescens; 600 m na N-E od Kowali, pow. oleski, woj. opolskie, CE-59; 2020.12.29; las sosnowy; na suchym stojącym konarze płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny, gmina Praszka.
fot. 1203625 fot. 1203626 fot. 1203627 fot. 1203628

ID341946 Diplomitoporus flavescens; 800 m na S-E od Lesiak, pow. sieradzki, woj. łódzkie, DE-10; 2021.01.06; las sosnowy; Na stojącej, suchej sośnie 2 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 03, gmina Złoczew.
fot. 1203634 fot. 1203635 fot. 1203636 fot. 1203637

ID341947 Diplomitoporus flavescens; 1,3 km na N-W od Złoczewa, pow. sieradzki, woj. łódzkie, DE-10; 2020.12.01; las sosnowy; Na stojącej, suchej sośnie 4 osobniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Potok oddział 180, Nadleśnictwo Złoczew, gmina Złoczew.
fot. 1203641 fot. 1203642

ID341948 Diplomitoporus flavescens; 1,6 km na S od Kraszkowic, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-31; 2020.03.16; las sosnowy, z domieszką czeremchy; Na stojącej, suchej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Jodłowiec oddział 174, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.
fot. 1203648 fot. 1203649 fot. 1203650 fot. 1203651

ID341949 Diplomitoporus flavescens; 750 m na S od Raduszyc, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-31; 2020.02.16; las sosnowy; na suchej, stojącej sośnie 2 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Las prywatny oddział 4, gmina Osjaków.
fot. 1203657 fot. 1203658 fot. 1203659

ID341950 Diplomitoporus flavescens; 1,8 km na S-E od Niżankowic, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-41; 2020.03.16; las sosnowy; Na stojącej, suchej sośnie płatowo; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Niżankowice oddział 230, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.
fot. 1203665 fot. 1203666 fot. 1203667 fot. 1203668

ID341951 Diplomitoporus flavescens; 850 m na S od Krzeczowa, pow. wieluński, woj. łódzkie, DE-41; 2020.03.16; las sosnowy; na suchej, leżącej sośnie 3 owocniki; leg. Piotr Zawada; det. Piotr Zawada; eksykat: tak, tak, notatka: nie
uwagi: Leśnictwo Niżankowice oddział 131, Nadleśnictwo Wieluń, gmina Wierzchlas.
fot. 1203673 fot. 1203674

ID343603 Diplomitoporus flavescens; Puszcza Goleniowska (prop. rez. Przełomowa Dolina Gowienicy), 2 km na NE od Krokorzyc, pow. goleniowski, woj. zachodniopomorskie, AB-54; 2021.03.28; bór sosnowy; na pniu obumarłej Pinus sylvestris kilkanaście pozrastanych owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1215688 fot. 1215689 fot. 1215690
zarodniki: 6,4-9,1 x 2,5-3,4 µm (średnio: 7,6 x 3,0 µm), Q: 2,1-2,9 (średnio 2,6)
fot. 1215691

ID360146 Diplomitoporus flavescens; 50.571390,23.180327, pow. zamojski, woj. lubelskie; 2022.08.09; las iglasty, sosny modrzewie; stara obumarła sosna kilka na jednym drzewie; leg. Ryszard Janiczek; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: fot. 1363561 fot. 1363562 fot. 1363563

ID365917 Diplomitoporus flavescens; las przy węźle drogowym Wolbórz; gm. Wolbórz, pow. piotrkowski, woj. łódzkie, DE-08; 2023.01.26; bór sosnowy, tyczkowina; na martwych sosnach ponad 25 owocników na trzech drzewach; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, nie, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,4910 19,8334

ID366185 Diplomitoporus flavescens; Gdańsk-Sobieszewo, Wyspa Sobieszewska, przy ścieżce na plażę nr 14, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-81; 2023.02.15; nadmorski bór sosnowy; sosna kilkanaście owocników; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK zostanie wysłany do kustosza, tak
uwagi: fot. 1412457 fot. 1412458 fot. 1412459 fot. 1412460

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji