grzyby.pl

Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domański

wrośniaczek sosnowy, podskórnik płowiejący
Antrodia flavescens (Bres.) Ryvarden · Coriolellus flavescens (Bres.) Bondartsev et Singer · Daedalea flavescens (Bres.) Aoshima · Fabisporus flavescens (Bres.) Zmitr. · Trametes flavescens Bres.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
13.12.2005, Kotlina Sandomierska; copyright © by Witold Wójciak
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20041212.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
041212-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #3
znalezisko 20050406.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
050406-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #4
znalezisko 20060503.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
060503-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #2
znalezisko 20060520.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
060520-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #2
znalezisko 20060608.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
060608-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #1
znalezisko 20060610.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
060610-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #2
znalezisko 20060624.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
060624-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #4
znalezisko 20060629.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
060629-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #1
znalezisko 20060701.2.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy); Jezioro Ostrzyckie
060701-2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
/Jezioro Ostrzyckie/ #3
znalezisko 20060715.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
060715-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #1
znalezisko 20060805.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
060805-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #4
znalezisko 20060810.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
060810-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #1
znalezisko 20060817.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
060817-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #6
znalezisko 20060831.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
060831-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #1
znalezisko 20060907.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
060907-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #2
znalezisko 20060921.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
060921-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #2
znalezisko 20060923.2.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
060923-2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #3
znalezisko 20060928.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
060928-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #3
znalezisko 20061005.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
061005-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #1
znalezisko 20061022.2.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
061022-2
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #7
znalezisko 20061028.1.mirki2 - Diplomitoporus flavescens (wrośniaczek sosnowy)
061028-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #1

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Na pniakach i martwych, leżących pniach i gałęziach sosny; maj-grudzień. Saprotrof; wywołuje białą zgniliznę drewna.Na pniakach i martwych, leżących pniach i gałęziach sosny; maj-grudzień. Saprotrof; wywołuje białą zgniliznę drewna.
Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem