grzyby.pl

Fuscoporia ferruginosa (Schrad.) Murrill

rdzawoporka drobnopora, czyreń rdzawy
Phellinus ferruginosus (Schrad.) Pat. [gł. w czekl.]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Fuscoporia ferruginosa (rdzawoporka drobnopora)
hymenofor
Fuscoporia ferruginosa (rdzawoporka drobnopora)
pokrój
Fuscoporia ferruginosa (rdzawoporka drobnopora)
hymenofor

opis

Fuscoporia ferruginosa (rdzawoporka drobnopora)
Owocnik wyłącznie rozpostarty, bez skłonności do tworzenia odstających kapelusików; Tworzy powłoki nieregularne o znacznej długości w zależności od ograniczeń stwarzanych przez podłoże i grubości 1-5(8) mm; powierzchnia na pionowych podłożach z nieregularnymi guzkami o średnicy 1-2 mm, poza tym gładka, pokryta porami; płonna strefa brzeżna za młodu szersza, u starszych egzemplarzy 1 mm szerokości, gdy młoda filcowato owłosiona, rdzawobrązowa, u starych egzemplarzy silnie odcinająca się żółtobrązowa.

space

Miąższ (łożysko) cienki, do 1 mm grubości, wilgotny o korkowatej konsystencji, suchy twardy i kruchy. Puste przestrzenie w podłożu bywają przerośnięte brązową grzybnią z długimi brązowymi szczecinkami.

Sporocarp exclusively resupinate, without tendency to form projecting pileoli; Develops irregular patches of considerable length depending on the type of the substrate, 1-5(8) mm thick; surface on perpendicular substrates with irregular tubercles 1-2 mm in diameter, otherwise smooth, covered with pores; sterile marginal zone in young specimens wider, in mature 1 mm across, when young tomentose, rusty-brown, in mature specimens distinctly bounded yellow-brown.

space

Flesh (subiculum) thin, up to 1 mm thick, when wet with corky consistency, tough and fragile when dry. Cavities in the substrate may be permeated with brown mycelium with long brown setal hyphae.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Dość częsty. Owocniki zwykle jednoroczne, wyrastają na przestrzeni całego roku, na korze i drewnie leżących gałęzi i kłód (zwykle na ich spodniej i bocznej stronie) drzew liściastych, rzadziej na stojącym drewnie; czasem na drewnie konstrukcyjnym w budynkach. Zwykle na buku, leszczynie, olszy i wierzbie, rzadko na drewnie iglastym.
Quite widespread. Sporocarps usually annual, found throughout the year on the bark and wood of branches and logs of hardwood trees lying on the ground (usually on the side and underside), sporadically on standing substrate. Usually on beech, hazel-tree, alder and willow.

znaczenie gospodarcze

Causes white soft-rots.
Jest kilka podobnych resupinatowych czyreni tworzących owocniki na drewnie liściastym. Z nich rdzawoporka gąbczasta (Fuscoporia contigua) ma znacznie większe pory (2-3 na mm),

space

guzoczyrka rozpostarta (Fomitiporia punctata) tworzy owocniki wieloletnie z rurkami ułożonymi w kilku warstwach,

space

There are several similar resupinate Phellinus forming fruitbodies on hardwood. Among them rdzawoporka gąbczasta (Fuscoporia contigua) has considerably larger pores (2-3 per mm), rdzawoporka żelazista (Fuscoporia ferrea) has more elongated, narrower, cylindrical spores and lacks setal hyphae in subiculum and growing margin; guzoczyrka rozpostarta (Fomitiporia punctata) forms perennial fruitbodies with tubes in several layers; czyreń ciemnordzawy (Phellinidium ferrugineofuscum) and Phellinus pouzarii grows on conifers.

wybrane okazy · selected collections

#8
04 06 19 - 6
/luzni les, Svaty Jur, Słowacja/
#17
06 10 22 - 4
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/
#11
06 08 14 - 8
/dolina Odry-Oławy/
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Domański S., 1965 — Flora Polska. Grzyby (Fungi). Tom II. Żagwiowate I (Polyporaceae I), Szczeciniakowate I (Mucronoporaceae I). p.223 [71]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1986 — Fungi of Switzerland 2 - Non gilled fungi p.313 [26II]
  • Hagara, L., Antonin, V., Baier, J., 1999 — Houby. p.104 [49]
  • Gilbertson, R.L., L. Ryvarden, 1986 — North American Polypores. Volume 1 & 2 p.448 [91]
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[3805]
    Phellinus ferruginosus (Schrad.) Pat. · synonimy: Fuscoporia ferruginosa (Schrad.) Murrill, Ochroporus ferruginosus (Schrad.) J. Schrot.
    publikacje: Flisińska 2004, Lisiewska 2006, Zieliński i in. 2007, Bujakiewicz 2001, Wojewoda 2002, Ławrynowicz 2001, Gierczyk i in. 2009, Bujakiewicz i Springer 2009, Winnicki i Zemanek 2003 (as: P. ferrugineus), Bujakiewicz i Kujawa 2010, Halama i Romański 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Niemelä 2013, Rutkowski i in. 2014, Karasiński i in. 2015 (as: Fuscoporia ferruginosa), Chachuła i in. 2015 , Karasiński i Wołkowycki 2015 (as: Fuscoporia ferruginosa), Stasińska i Sotek 2016, Karasiński 2016 (as: Fuscoporia ferruginosa), Szczepkowski 2017, Stasińska i Sotek 2017, Kwiatkowska 2017 (as: Fuscopoia ferruginosa), Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018b, Gierczyk i in. 2019a, Kujawa i in. 2019, Brzeg i Lisiewska 2018, Stasińska i Sotek 2020 (as: Fuscoporia ferruginosa), Chachuła 2020d (as: Fuscoporia ferruginosa), Gierczyk i Kujawa 2020, Chachuła i in. 2021 (as: Fuscoporia ferruginosa), Gierczyk i in. 2020, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019, Wołkowycki 2022

znaleziska Fuscoporia ferruginosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

AB-27 349505 AB-94 112520 AC-12 351974 AD-18 156381

 ID112520  Phellinus ferruginosus; Puszcza Bukowa, 1,7 km na W od Kołbacza, gm. Stare Czarnowo, pow. Gryfino, zachodniopomorskie, AB-94; 2008.01.13; Buczyna pomorska; na sterczącym nad ziemią konarze liściastym (99%Bk) rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Darek Karasiński; eksykat: TAK (u Darka Karasińskiego), tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: czyreń rdzawy
fot. 197113 fot. 197114

omówiony w wątku https://www.bio-forum.pl/messages/33/145473.html

fot. 197115

 ID156381  Phellinus ferruginosus; 2 km na S od Przełaz, pow. Świebodzin, woj. lubuskie, AD-18; 2006.08.09; łęg olchowo-jesionowy; na leżącej kłodzie gromadnie, zlewające się; leg. Tomasz Ślusarczyk; det. Tomasz Ślusarczyk; eksykat: tak nr. 446 w zielniku autora, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 307048

ID349505 Phellinus ferruginosus; Równina Gryficka (prop. rez. Rybokarty), 0,5 km na NW od pałacu w Rybokartach, pow. gryficki, woj. zachodniopomorskie, AB-27; 2021.08.24; łęg olszowy; na gałęziach Alnus glutinosa rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1263373 fot. 1263374 fot. 1263375 fot. 1263376 fot. 1263377 fot. 1263378 fot. 1263379 fot. 1263380

ID351974 Phellinus ferruginosus; Dolina Dolnej Odry (prop. rez. Widuchowskie Górki), 2,3 km na SW od Dębogóry, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-12; 2021.10.28; grąd; na gałęzi drzewa liściastego rozpostarty; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1285958 fot. 1285959 fot. 1285960 fot. 1285961 fot. 1285962 fot. 1285963

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji