grzyby.pl
red listGREJ
· Czerwona Lista — E–wymierający - krytycznie zagrożony

Phellinus nigrolimitatus (Romell) Bourdot & Galzin

czyreń czarnoliniowy, czyreń czarnoznaczony
Phellinus Phellinus Phellinus PhellinusPhellinusczyreń bukowy (Phellinus nigricans)czyreń śliwowy (Phellinus pomaceus)
Phellinus nigrolimitatus (czyreń czarnoliniowy)
25.09.2006, Puszcza Białowieska; copyright © by Marek Snowarski
Phellinus nigrolimitatus (czyreń czarnoliniowy)

cechy makroskopowe

Phellinus nigrolimitatus (czyreń czarnoliniowy)
Owocnik

space

Miąższ

space

cechy mikroskopowe

Zarodniki × µm.

space

wartość

występowanie

Statusy czerwonej listy. [125]: E–wymierający - krytycznie zagrożony

uwagi

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060925.4.06 - Phellinus nigrolimitatus (czyreń czarnoliniowy); Puszcza Białowieska
060925-4
/Puszcza Białowieska/ #15