grzyby.pl

Rhodocollybia

monetnica, pieniążek  
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Omphalotaceae Omphalotaceae Omphalotaceae OmphalotaceaeOmphalotaceaetwardziaczek (Marasmiellus)kielichowiec pomarańczowy (Omphalotus olearius)
Wiele gatunków niejadalnych lub słabo trujących. Są też jadalne ale mało wartościowe.Wiele gatunków niejadalnych lub słabo trujących. Są też jadalne ale mało wartościowe.
Saprotrofy. Owocniki pojawiają się od lata do późnej jesieni, zwykle w grupach, na ściółce w lasach.Saprotrofy. Owocniki pojawiają się od lata do późnej jesieni, zwykle w grupach, na ściółce w lasach.