grzyby.pl
niejadalny

Phlebia tremellosa (Schrad.) Nakasone & Burds.

żylak trzęsakowaty, strocznik trzęsakowaty
Merulius tremellosus Schrad., Spicil. Fl. Germ. 1: 139 (1794)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Phlebia Phlebia Phlebia PhlebiaPhlebiażylak czerwonawy (Phlebia rufa)żylak wielobarwny (Phlebia mellea)
Phlebia tremellosa (żylak trzęsakowaty)
20.10.2002, okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy; copyright © by Marek Snowarski
Phlebia tremellosa (żylak trzęsakowaty)
Phlebia tremellosa (żylak trzęsakowaty)
Phlebia tremellosa (żylak trzęsakowaty)
Phlebia tremellosa (żylak trzęsakowaty)

owocnik

Phlebia tremellosa (żylak trzęsakowaty)
Phlebia tremellosa (żylak trzęsakowaty)
W zależności od położenia na podłożu owocniki rozpostarte lub rozpostarto odgięte, zwykle pozrastane tworząc szeregi i pokrywające znaczną przestrzeń; kapelusiki odstają na 20 – 40 mm; górna powierzchnia owłosiona, biało filcowata, żółtawa z różowym odcieniem, pofalowana; brzeg podwinięty, nieco prześwitujący.

space

Miąższ miękki, elastyczny, żelatynowaty, wysuszony twardy, konsystencji rogu; do 5 mm grubości. Zapach i smak nie wyróżniają się.

Depending on the localisation on the substrate sporocarps resupinate or effuso-reflexed, usually fused into many rows and covering large areas; pileoli projecting 20 – 40 mm; upper surface hirsute, white tomentose, yellowish with a pink tint, undulating; margin inrolled, somewhat translucent.

space

Flesh soft, elastic, gelatinous, corneous and tough when dry; up to 5 mm thick. Smell and taste indistinct.

występowanie

Pospolity. Jesienią na zmurszałym drewnie drzew liściastych i iglastych, na pniakach, kłodach, opadłych gałęziach.

Common. Autumn on mildewed wood of broadleaf and coniferous trees, on stumps, logs, fallen branches.

uwagi

Grzyb o bardzo charakterystycznych cechach, trudny do pomylenia z innymi.

Fungus with very characteristic features, difficult to mistake.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20021020.1.02 - Phlebia tremellosa (żylak trzęsakowaty); okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy
021020-1
leg. Marek Snowarski
/okolice Wrocławia, dolina Odry-Oławy/ #7
znalezisko 20041103.4.04 - Phlebia tremellosa (żylak trzęsakowaty); dolina Odry-Oławy
041103-4
/dolina Odry-Oławy/ #7