jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Arthonia muscigena Th. Fr.

plamica mchowa