grzyby.pl
trującyniejadalnyGREJ

Inocybe perlata (Cooke) Sacc. (1887)

strzępiak perłowy
Unidentified-Inocybe
charakterystyczna brązowa strefa w środkowej częsci trzonu;b. liczna grupa pod grabami na brzegu starorzecza; 16.07.1999, Dolny Śląsk, dolina Odry; copyright © by Marek Snowarski
Unidentified-Inocybe
młode owocniki z charakterystycznie zagiętym brzegiem kapelusza; b. liczna grupa pod grabami na brzegu starorzecza
Unidentified-Inocybe
dojrzałe owocniki; b. liczna grupa pod grabami na brzegu starorzecza
Inocybe sp.
stary owocnik, w grupie na poboczu drogi leśnej; dąb, grab
Inocybe sp.
blaszki i trzon starego owocnika, w grupie na poboczu drogi leśnej; dąb, grab
Inocybe perlata (strzępiak perłowy)
licznie pod dębami/grabami

owocnik

Unidentified-Inocybe
Unidentified-Inocybe
Duży i dość masywny grzyb. Kapelusz od barwy włókienek jasno- lub ciemnordzawy, czerwonobrązowy, kasztanowobrązowy, tło brudnobiaławe; 30 – 80 (100) mm średnicy; stożkowato wypukły z charakterystycznie, kolankowato zagiętym cienkim brzegiem kapelusza, czasem z resztkami osłony, z wiekiem rozpostarty z wyraźnym garbkiem; powierzchnia sucha, jedwabisto-włókienkowata, z wiekiem promieniście spękana, bez łuseczek.

space

Trzon biały, w połowie zabarwiony kasztanowo, u podstawy biały, z lub bez bulwki; cylindryczny, 40 – 100 x 4 – 10 (15) mm, mięsisty, gładki, jedwabisty, u szczytu delikatnie oszroniony.

space

Large and quite massy fungus. Pileus due to the colour of fibrils light or dark rusty, red-brown, chestnut-brown, sordid whitish background; 30 – 80 (100) mm in diameter; conic-convex with a characteristical, folded thin pileal margin, sometimes with veil remains, with age plane with an acute umbo; surface dry, silky fibrillose, with age radially cracked, without squamules.

space

Stipe white, in the middle chestnut coloured, at the base white, with or without a bulb; cylindrical, 40 – 100 x 4 – 10 (15) mm, succulent, smooth, silky, at the apex slightly powdered.

space

występowanie

Pospolity. Owocniki wyrastają w grupach lub pojedynczo na poboczach dróg, w lasach liściastych i mieszanych, zwłaszcza pod dębami.

Common. Solitary or gregarious on roadsides, in hardwood and mixed forests.

wartość

Trujący.

Poisonous.

uwagi

Podobne gatunki to Inocybe squamata z wyraźnymi ciemnobrązowymi łuseczkami na szczycie kapelusza i Inocybe fastigata o jasnym, złotobrązowym kapeluszu i czysto białym trzonie.

Similar species include Inocybe squamata with distinct dark brown squamules at the top of the cap and Inocybe fastigata with a light-coloured, golden-brown cap and a pure white stipe.