grzyby.pl

Phlegmacium balteatum (Fr.) A. Blytt

zasłonak fioletowobrzegi
Cortinarius balteatus (Fr.) Fr. [główna w czekliście] [🔉 kor·tī·na·ri·us *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Cortinarius Cortinarius Cortinarius CortinariusCortinariusCortinarius aureovelatuszasłonak brudnoniebieskawy (Cortinarius azureus)

występowanie

Jest w czekliście.[105]
W lasach z modrzewiem i świerkiem; na ziemi.W lasach z modrzewiem i świerkiem; na ziemi.