grzyby.pl
niejadalnyjadalnyred listGREJ
· jest w czekliście Wojewoda (2003) [105]
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Phaeolepiota aurea (Fr.) Maire (1928)

aksamitówka złota, aksamitka złota
Pholiota aurea (Mattuschka: Fr.) Kumm.
Phaeolepiota aurea (aksamitówka złota)
08.10.1997, Èizkovi Kameny, Bohuslavice, Czechy; copyright © by Jiři Kovač
Phaeolepiota aurea (aksamitówka złota)
Phaeolepiota aurea (aksamitówka złota)
Phaeolepiota aurea (aksamitówka złota)
pokrój
Phaeolepiota aurea (aksamitówka złota)
pokrój
Phaeolepiota aurea (aksamitówka złota)
pokrój

owocnik

Kapelusz złotożółty do żółtobrązowego, często z pomarańczowym odcieniem; 50 – 200 (250) mm średnicy, początkowo półkulisty, z wiekiem dzwonkowaty, stożkowaty do wypukłego; powierzchnia matowa, pokryta bardzo drobnymi ziarenkami (przywierają i brudzą dłoń, gdy się dotyka powierzchni), aksamitna; brzeg ostry ze zwieszającymi się resztkami osłony.

space

Trzon ponad pierścieniem kremowy, żółtawy, gładki, poniżej pierścienia żółtawy do żółtobrązowego z ziarenkowatymi łuseczkami; 80 – 150 (200) x 10 – 30 mm, równogruby, podstawa rozszerzona; twardy i elastyczny; pierścień wyraźny, błoniasty, na dolnej powierzchni z ziarenkami, żółtawy.

space

Pileus golden-yellow to yellow-brown, often with orange tint; 50 – 200 (250) mm in diameter, initially hemispherical, with age campanulate, conic to convex; surface dull, with minute granules (adhering to and staining the hand on touching the surface), velutinous; margin acute with pendulous veil remains.

space

Stipe above the ring cream-coloured, yellowish, smooth, below the ring yellowish to yellow-brown with granular squamules; 80 – 150 (200) x 10 – 30 mm, equal, base wider; tough and elastic; the ring distinct, membranous, underside with granules, yellowish.

space

zarodniki

Wysyp zarodników ochrowo-rdzawo-brązowy. Zarodniki wrzecionowate, wygięte, powierzchnia szorstka (drobno brodawkowana), 9 – 12 x 4 – 5 µm.

Spore print ochre-rusty-brown. Spores fusiform, allantoid, surface coarse (minutely verrucose), 9 – 12 x 4 – 5 µm.

występowanie

Bardzo rzadki. Owocniki wyrastają późnym latem i jesienią, pojedynczo lub w grupach w miejscach żyznych, wilgotnych, bogatych w resztki organiczne, często w pokrzywach, w miejscach ruderalnych, w parkach, na poboczach dróg.

Very rare. Sporocarps found late summer and autumn, solitary or gregarious in fat soil, wet, rich in organic remains places, often among nettle, ruderally, in the parks, on the roadsides.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalna, z uwagi na rzadkość jednak bez znaczenia.

Edible but too rare to consider.

uwagi

Gymnopilus junonius (łysak wspaniały)
Gymnopilus junonius
Grzyby o charakterystycznym wyglądzie, biorąc dodatkowo pod uwagę siedlisko jest łatwy do oznaczenia. Do pewnego stopnia podobny jest łysak wspaniały (Gymnopilus junonius) ten jednak ma łuseczkowatą powierzchnię kapelusza i żółty miąższ a wyrasta w wiązkach na drewnie.

Fungi with a characteristic stature, considering type of their habitat easy to distinguish. To some extent similar łysak wspaniały (Gymnopilus junonius) has squamulose surface of the cap and yellow flesh and grows caespitose on wood.