grzyby.pl
jadalnyred listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Helvella lacunosa Afz.

piestrzyca zatokowata
Unidentified-Ascomycetes (niezidentyfikowane)
z ziemi w buczynie; 22.09.2001, Dolny Śląsk, lasy milickie; copyright © by Marek Snowarski
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)

owocnik

Owocnik składający się z główki i trzonu, wysokość owocnika 50 – 120 mm. Główka ciemna, niebieskoszara do prawie czarnej, nieregularnie pofałdowana w 2 – 3 płaty, 20 – 70 x 20 – 50 mm; dolna krawędź główki przyrośnięta do trzonu. Trzon jasny szary, ciemniejący z wiekiem, szarooliwkowy, szaroczarny; 30 – 80 x 10 – 30 mm +-równowąski; pusty; o powierzchni nieregularnie, wzdłużnie bruzdowanej i pofałdowanej. Miąższ białawy, szarawy, cienki, kruchy, bez wyróżniającego się smaku lub zapachu.

Sporocarp comprising head and stalk, sporocarp 50 – 120 mm high. Head dark, blue-grey to near black, irregularly undulating to form 2 – 3 lobes, 20 – 70 x 20 – 50 mm; lower margin of the head grown into one with the stipe. Stipe pale grey, with age darkening, grey-olive, grey-black; 30 – 80 x 10 – 30 mm +-equal; hollow; with the surface irregularly, longitudinally grammate and undulating. Flesh whitish, greyish, thin, fragile, lacking distinct taste or odour.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki krótkoelipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 10 – 20 x 10 – 13 µm.

Spore print white. Spores near ellipsoid, smooth, hyaline, 10 – 20 x 10 – 13 µm.

występowanie

Częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od wiosny do jesieni, na nagiej glebie, w lasach liściastych i zaroślach.

Common. Spring-fall, solitary or gregarious on bare soil in hardwood forests and bushes.

Statusy czerwonej listy. [125]: R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

wartość

Jadalny.

Edible.

uwagi

Helvella crispa (piestrzyca kędzierzawa)
Równie częsta piestrzyca kędzierzawa (Helvella crispa) (fot. obok) jest jaśniej zabarwiona.

Common piestrzyca kędzierzawa (Helvella crispa) (photo) is of light colour.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20060910.1.mirki2 - Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
060910-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #28
znalezisko 20050618.1.mirki2 - Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
050618-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski #5