grzyby.pl
 » Grzyby Polski » Reg. Fungi » Div. Ascomycota » subDiv. Pezizomycotina » Cl. Pezizomycetes » subCl. Pezizomycetidae » Ord. Pezizales » Fam. Helvellaceae » Helvella »

Helvella lacunosa Afzel.

piestrzyca zatokowata
Helvella sulcata Willd.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
• Podana w czekliście[140] Helvella pallescens Schaeff. "piestrzyca blada" to wg GBIF (ale nie Mycobank) synonim Helvella lacunosa Afzel.Helvella sulcata var. pallescens (Schaeff.) Fr.. (2023-1-8)
Unidentified-Ascomycetes (niezidentyfikowane)
z ziemi w buczynie
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)
Helvella lacunosa (piestrzyca zatokowata)

owocnik

Owocnik składający się z główki i trzonu, wysokość owocnika 50-120 mm. Główka ciemna, niebieskoszara do prawie czarnej, nieregularnie pofałdowana w 2-3 płaty, 20-70 x 20-50 mm; dolna krawędź główki przyrośnięta do trzonu. Trzon jasny szary, ciemniejący z wiekiem, szarooliwkowy, szaroczarny; 30-80 x 10-30 mm +-równowąski; pusty; o powierzchni nieregularnie, wzdłużnie bruzdowanej i pofałdowanej. Miąższ białawy, szarawy, cienki, kruchy, bez wyróżniającego się smaku lub zapachu.
Sporocarp comprising head and stalk, sporocarp 50-120 mm high. Head dark, blue-grey to near black, irregularly undulating to form 2-3 lobes, 20-70 x 20-50 mm; lower margin of the head grown into one with the stipe. Stipe pale grey, with age darkening, grey-olive, grey-black; 30-80 x 10-30 mm +-equal; hollow; with the surface irregularly, longitudinally grammate and undulating. Flesh whitish, greyish, thin, fragile, lacking distinct taste or odour.

zarodniki

Wysyp zarodników biały. Zarodniki krótkoelipsoidalne, gładkie, bezbarwne, 10-20 x 10-13 µm.
Spore print white. Spores near ellipsoid, smooth, hyaline, 10-20 x 10-13 µm.

występowanie

Jest w czekliście Chmiel (2006).[140]
Częsty. Owocniki wyrastają pojedynczo lub w grupach, od wiosny do jesieni, na nagiej glebie, w lasach liściastych i zaroślach.
Common. Spring-fall, solitary or gregarious on bare soil in hardwood forests and bushes.
Czerwona Lista[125] — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

jadalne czy trujące? 🟢

Równie częsta piestrzyca kędzierzawa (Helvella crispa) jest jaśniej zabarwiona.
Common piestrzyca kędzierzawa (Helvella crispa) (photo) is of light colour.

wybrane okazy · selected collections

#28
mirki2.060910-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
#5
mirki2.050618-1
leg. Mirosław Wantoch-Rekowski
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Gumińska B., Wojewoda W., 1983 — Grzyby i ich oznaczanie. p.142 [5]
  • Breitenbach J., Kraenzlin F., 1981 — Fungi of Switzerland 1 - Acomycota. p.16 [26I]
  • Dermek A., 1988 — Grzyby znane i mniej znane. p.13 [9]
  • Chmiel, M.A., 2006 — Krytyczna lista wielkoowocnikowych grzybów workowych Polski. Checklist of Polish larger Ascomycetes. [140]
  • Wojewoda, W., Ławrynowicz, M., 2006 — Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych w Polsce. [125]
  • dane w bazie „publikacji po 2000 r.” #[366]
    Helvella lacunosa Afzel · synonimy: Helvella sulcata Afz.
    publikacje: Stasińska 2005, Flisińska 2000, Bujakiewicz 2004, Lisiewska i Marach 2002, Falkowski i Nowicka-Falkowska 2000, Stasińska 2008a, Szczepkowski i in. 2008, Mleczko 2004, Ławrynowicz 2001, Lisiewska 2004, Chmiel i Ronikier 2007, Kujawa i Kujawa 2008, Ławrynowicz 2001a, Ławrynowicz i Stasińska 2000, Lisiewska 2000, Adamczyk i in. 2008, Kujawa i Gierczyk 2007, Flisińska 2002, Wójtowski i in. 2006, Ławrynowicz 2000, Gierczyk i in. 2009, Wilga 2000b, Kujawa 2009, Wilga i Wantoch-Rekowski 2009, Adamczyk i Kucharski 2005, Adamczyk 2007a, Adamczyk 2003, Adamczyk 2003a, Ławrynowicz i in. 2009, Kujawa i Gierczyk 2010, Krzysztofiak i in. 2010, Halama i Romański 2010, Kołodziejczak 2010, Friedrich 2010, Kujawa i Gierczyk 2011, Wilga i Wantoch-Rekowski 2011, Adamczyk 2011, Kujawa i Gierczyk 2011a, Miśkiewicz 2000a (as: H. sulcata), Kujawa i in. 2012b, Kujawa i Gierczyk 2012, Wilga 2009c, Karasiński i in. 2015, Halama 2015, Gierczyk i in. 2015, Kudławiec 2015, Kujawa i in. 2015a, Kozłowska i in. 2015a, Kałucka i in. 2016, Stasińska i Sotek 2016, Adamczyk i in. 2012, Pietras i in. 2016a, Krotoski 2012, Mleczko i Beszczyńska 2015, Wojewoda i in. 2016, Gierczyk i in. 2018, Gierczyk i in. 2018a, Gierczyk i in. 2018b, Hoffeins i in. 2017, Bujakiewicz 2018, Gierczyk i in. 2019a, Kozłowska i in. 2019, Ślusarczyk 2019, Holec i in. 2019a, Mleczko i Beszczyńska 2019, Kudławiec 2016, Kozłowska i in. 2019a, Kujawa i in. 2019, Brzeg i Lisiewska 2018, Gierczyk i Ślusarczyk 2020, Stasińska i Sotek 2020, Ślusarczyk 2021, Wilga i Wantoch-Rekowski 2019

znaleziska Helvella lacunosa na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.04.11

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

349216 AB-31 340406 AB-93 309229 119784 326617 AB-94 365788 119992 297094 AB-95 43033 AC-03 350914 BB-01 117928 BB-11 144872 BC-97 349948 CA-36 119566 108144 CA-97 81508 116367 117900 CB-07 83238 CB-14 115176 CB-20 351050 CB-24 114862 115269 CB-25 119554 138002 108135 43388 70136 CB-29 358364 CB-33 80431 CB-34 43393 CB-44 80124 79836 117849 113910 80116 CC-15 305293 CC-73 137509 DA-80 358420 362092 DA-81 358421 DA-82 362728 DB-05 350413 DB-06 349494 348903 348991 DD-66 138652 DD-85 308822 DD-96 137124 DE-35 315987 125395 138826 138832 DE-45 308021 DE-46 136357 DE-47 364592 DE-55 134486 135283 136896 136356 137305 DE-56 350304 DE-64 351606 DE-65 125394 298473 137300 DF-62 138865 EC-25 348002 298940 305528 EC-26 339395 EC-35 308109 EC-56 350583 EF-10 83225 EF-17 72851 EG-09 108371 EG-15 38855 EG-20 69572

 ID38855  Helvella lacunosa; Kotlina Sądecka, Piątkowa - Krasów, Gmina Chełmiec, EG-15; 2005.08.30; skraj lasu mieszanego (jodła, świerk, sosna, grab, dąb, brzoza, lipa); na ziemi dwa owocniki; leg. Sebastian Pintscher; det. Sebastian Pintscher; eksykat: 050830-235 fung. Pintscher, brak (ewentualnie skan), notatka: tak, 050830-235; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi:

 ID43033  Helvella lacunosa; pow. Gryfino, 1,5 km na E od Kołbacza, AB-95; 2006.09.10; śródpolny zagajnik sosnowy z domieszką dębów, brzóz i osik na krawędzi Doliny Ploni; na gliniastej ziemi masowo, co najmniej kilkadziesiąt owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grażyna Domian, Sebastian Pintscher; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 13/GD/22.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 54747

 ID43388  Helvella lacunosa; Wyrówno, CB-25; 2006.09.14; Brzezina z domieszką sosny,modrzewia; W ziemi Masowo; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/6.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 55367 fot. 55368 fot. 55369

 ID43393  Helvella lacunosa; Raduń-Brusy, CB-34; 2006.09.16; Las sosnowo-brzozowy; Na obrzeżu lasu przy szosie Kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/MWR/6.10.06, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18 (3-4): 3-70
uwagi: fot. 55387 fot. 55388

 ID69572  Helvella lacunosa; południowo-zachodni stok Gorców nad doliną Lepietnicy, EG-20; 2007.06.09; gorna granica regla dolnego, las mieszany świerkowo bukowy; w zeszłorocznych liściach buka w miejscu zwykla bardziej mokrym, ale nie bagnistym pojedynczo na obszarze około 5 m2; leg. Ryszard Ziętkiewicz; det. Ryszard Ziętkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/RZ/13.07.07, tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: doskonałe maskowanie w zeszłorocznych liściach buka potwierdzenie występowania ok 18 czerwcafot. 103369

 ID70136  Helvella lacunosa; Wyrówno Kaszuby, CB-25; 2007.06.30; Skraj młodników sosnowych i brzozowych; W ziemi (piasek) Jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/6.07.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: fot. 104532

 ID72851  Helvella lacunosa; ok 2 km NE Tuczępy, woj. świętokrzyskie, pow. buski, gmina Tuczępy, EF-17; 2007.06.09; las mieszany, przeważają olsze, brzozy i sosny; na ziemi wśród opadłych liści, w trawie pojedynczo i w grupach po kilka sztuk na pow. ok 50 m kw. duża ilość; leg. Janusz Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/JG/4.08.07, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 110504 fot. 110505 fot. 110506

 ID79836  Helvella lacunosa; Męcikał - Bory Tucholskie, CB-44; 2007.09.23; Las sosonowy z domieszką brzozy; Przy leśnej drodze wśród liści brzozowych pojedynczy owocnik około 3 cm; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/WM/5.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi: zdjęcia:
fot. 126894 fot. 126895 fot. 126896 fot. 126897

 ID80116  Helvella lacunosa; Męcikał Struga k/Chojnic, CB-44; 2007.10.04; las sosnowo-brzozowy; na ziemi wśród brzozowych liści przy leśnej drodze pojedynczy owocnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/WM/12.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 127752 fot. 127753 fot. 127754

owocnik mały około 3 cm wysokości

 ID80124  Helvella lacunosa; Czernica k/Chojnic, CB-44; 2007.10.04; las sosnowo-brzozowy; na ziemi przy leśnej drodze wśród liści brzozowych pojedynczy duży owocnik - około 15 cm wysokości; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/WM/12.10.07, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 127784 fot. 127785 fot. 127786

 ID80431  Helvella lacunosa; Przy drodze leśnej Laska-Rolbik, ok. 1000 m od osady Rolbik, pow. chojnicki, woj. pomorskie, CB-33; 2007.10.06; las iglasty, na poboczu piaszczystej drogi śródleśnej; na ziemi licznie, ok. 30 egzemplarzy; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 3/MW/4.11.07, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:

ID81508 Helvella lacunosa; Ostrzycki Las, CA-97; 2007.10.14; Buczyna.; W ziemi dwa owocniki; leg. Mirosława Wantoch-Rekowska; det. Mirosława Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 130640 fot. 130641

 ID83225  Helvella lacunosa; Las Sielski, Sielec, pow. jędrzejowski, świętokrzyskie, EF-10; 2007.10.29; Las mieszany (jodła, buk, dąb, grab); leśna ścieżka, bezpośrednio na ziemi jeden owocnik; leg. Marcin Fałdziński; det. Marcin Fałdziński; eksykat: 07.10.29-02 fung. M.S. Faldzinski, tak, notatka: tak - zapis wideo; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2010. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część. III. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2007. Przegląd Przyrodniczy 21(1): 8-53
uwagi:
fot. 133852
Siedlisko

fot. 133853 fot. 133854
Helvella lacunosa - piestrzyca zatokowata

ID83238 Helvella lacunosa; Rezerwat, CB-07; 2007.11.01; Buczyna.; na drewnie bukowym oraz w ziemi 3 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 133915 fot. 133916 fot. 133917

ID108135 Helvella lacunosa; Wyrówno, CB-25; 2008.07.24; Młodnik sosnowy-brzozowy; W ziemi 2 owocniki; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 186811

ID108144 Helvella lacunosa; Górczyn-Białogóra nad Bałtykiem, CA-36; 2008.07.26; Las sosnowy w pasie nadmorskim.; W ziemi pod brzozami jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 186826

 ID108371  Helvella lacunosa; Biecz, EG-09; 2008.08.02; na przydomowej działce obsadzonej brzozą, (samosiejki przesadzone spod lasu) i świerkiem.; prawie naga ziemia (gliniasta) porosła skąpą trawą i niskim mchem W grupce i pojedynczo, razem kilkanaście sztuk na 1 - 2 m kwadrat.; leg. Zygmunt Augustowski; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: tak, w zbiorach zgłaszającego <08-08-02 Helvella lacunosa>, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Piestrzyca zatokowata
fot. 187351 fot. 187352

 ID113910  Helvella lacunosa; Żabno k/Chojnic, CB-44; 2008.09.13; Bór sosnowy z domieszką brzozy; przy drodze leśnej wśród brzóz kilka owocników (4 sztuki); leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 27/MW/20.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: zdjęcia:
fot. 200571 fot. 200572

ID114862 Helvella lacunosa; Dziemiany-Kaszuby, CB-24; 2008.09.06; Buczyna; w ziemi kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 202348

 ID115176  Helvella lacunosa; Dziemiany-Kaszuby, CB-14; 2008.09.14; Buczyna z domieszka sosny; na drodze gruntowej kilka owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 203041

 ID115269  Helvella lacunosa; Kalisz kaszubski, CB-24; 2008.09.14; Brzezina z domieszka sosny; W ziemi ok.30 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 203245 fot. 203246 fot. 203247
Stanowisko powstało przez wylanie wiadra z czernidłakami kołpakowatymi,które chciałem rozsiać na tym miejscu.W wiadrze były też piestrzyce i inne grzyby.Miało to miejsce w 2006 roku.

 ID116367  Helvella lacunosa; Ostrzycki las-Kaszuby, CA-97; 2008.09.26; Buczyna nad jeziorem Ostrzyckim; W ziemi kilkadziesiąt owocników między wsią a rezerwatem; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 14/MWR/29.09.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 205512

ID117849 Helvella lacunosa; Drzewicz k/Brus, CB-44; 2008.10.11; na skaraju młodego lasu sosnowego z domieszką brzozy; wśród liści brzozowych i mchu jeden owocnik; leg. Wojciech Mazurkiewicz; det. Wojciech Mazurkiewicz; eksykat: TAK (wysłany do kustosza bazy), tak
uwagi: zdjęcia:
fot. 208768 fot. 208769

 ID117900  Helvella lacunosa; Rezerwat Zamkowa Góra Kartuzy, CA-97; 2008.10.11; Stara buczyna; w ziemi oraz bardzo licznie na próchnie bukowym kilkaset owocników na terenie rezerwatu; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: nie-rezerwat, tak, notatka: tak u Marcina Wilgi
uwagi: fot. 209038 fot. 209039 fot. 209040 fot. 209041

 ID117928  Helvella lacunosa; Zachodniopomorskie, pow.Kołobrzeski, m.Bagicz 2 km SE, BB-01; 2008.10.11; Buczyna; na ziemi pojedynczo, 8 owocników; leg. Tadeusz Twardy; det. Zygmunt Augustowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 1/TT/24.10.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:
fot. 209084 fot. 209085 fot. 209086

 ID119554  Helvella lacunosa; Wyrówno - Kaszuby, CB-25; 2008.10.18; Brzezina z domieszka sosny; w ziemi ok.1000 owocników na pow.100 x 100 m; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MWR/15.11.08, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: fot. 212979 fot. 212980

ID119566 Helvella lacunosa; Białogóra Morze Bałtyckie, CA-36; 2008.10.19; nadmorski las sosnowy; W ziemi pod brzozą jeden owocnik; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 213018

 ID119784  Helvella lacunosa; Puszcza Bukowa, ok. 2,4 km na NW od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2008.10.26; łęg olszowy nad strumieniem; na omszałym pniaku liściastym pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Piestrzyca zatokowata
fot. 213672

 ID119992  Helvella lacunosa; Puszcza Bukowa, 2,5 km na NW od Glinnej, pow. gryfiński, wo. zachodniopomorskie, AB-94; 2008.10.28; kwaśna buczyna przy śródleśnym mokradle; na ziemi w grupie 9 owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 15/GD/29.12.08, tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi: Piestrzyca zatokowata
fot. 214131

 ID125394  Helvella lacunosa; 1,5 km NW,Teklinów,gm.Kruszyna,pow.częstochowski, DE-65; 2006.06.14; las mieszany-sosna,dąb,brzoza; na ziemi,na ścieżce kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 227082 fot. 227083

 ID125395  Helvella lacunosa; 1km S,Kol.Czyżów,pow.bełchatowski, DE-35; 2007.10.07; skraj drogi przez las sosnowy; na ziemi kilka owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: nie, tak, notatka: nie
uwagi:
fot. 227088 fot. 227089 fot. 227090

 ID134486  Helvella lacunosa; 1 km S,Stobiecko Miejskie (Radomsko), DE-55; 2009.06.07; las mieszany-gł.sosna,poza tym dąb,brzoza; na leśnym dukcie wysypywanym w latach poprzednich gruzem piaskowca i popiołem hutniczym,na ziemi dwie grupy oddalone od siebie o ok.150 m;pirwsza licząca ok.30 owocników,druga kilkanaście; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: gr1 51st3'59,13"N 19st22'50,81"E

podłoże
fot. 246971

gr1
fot. 246972 fot. 246973

gr2
fot. 246974 fot. 246975

 ID135283  Helvella lacunosa; 1,8 km SE,Radziechowice II,pow.radomszczański, DE-55; 2009.06.20; las mieszany-sosna,brzoza,dąb,buk i in; na utwardzanej ścieżce pojedynczo; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 5/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'52,32"N 19st22'12,2"E

fot. 248676 fot. 248677

 ID136356  Helvella lacunosa; Radomsko,ul.Krasickiego, DE-55; 2009.06.29; fragment zieleni-trawnik z brzozami,wisniami,różami i in.; na ziemi rozproszona na kilkudziesięciu mkw grupa ponad 40 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 6/JN/1.08.09, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:

 ID136357  Helvella lacunosa; Blok Dobryszyce,pow.radomszczański, DE-46; 2009.07.01; trawiasta,leśna ścieżka między dwoma biotopami-kilkudziesięcioletnim lasem sosnowym z liściastym podrostem(dąbki,kruszyna) a tyczkowiną sosnowo-brzozową; na ziemi grupa ok 20 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 7/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st6'44,89"N 19st26'59,87"E

fot. 251004 fot. 251005 fot. 251006

 ID136896  Helvella lacunosa; 1,5 km S,Radziechowice I,pow.radomszczański, DE-55; 2009.07.05; skraj żwirowej drogi (obsadzony brzozami) przez las sosnowy; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st3'10,53"N 19st19'50,62"E
Na odcinku ok.400 m,w kierunku północnym,przy tej samej drodze,znalazłem jeszcze trzy grupy tych grzybków (ok.20 owocników)

dwa owocniki z grupy 1
fot. 252245 fot. 252246

ID137124 Helvella lacunosa; Tuszyn-Łódź, DD-96; 2009.07.03; Parking leśny las grabowy z domieszka dębu,brzozy; pod brzozą w centrum parkingu 5 owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak u Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 252806
N 51*38,003
E 019*30,235'
210 m.npm

 ID137300  Helvella lacunosa; 1 km S,Pieńki Szczepockie,pow.częstochowski, DE-65; 2009.07.12; zarastające dzikie wysypisko śmieci w lesie sosnowym,porośnięte osikami,brzózkami i leszczyną; na ziemi kilka,rozproszonych w promieniu 10m owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 9/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 50st59'50,4"N 19st20'45,79"E

fot. 253351 fot. 253352

 ID137305  Helvella lacunosa; 1,8km SW,Wymysłówek (Radomsko), DE-55; 2009.07.12; las sosnowy,pobocze leśnej drogi obsadzone brzozami; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/1.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: 51st2'58,35"N 19st22'26,66"E

fot. 253370 fot. 253371 fot. 253372

 ID137509  Helvella lacunosa; woj. wielkopolskie, pow. gnieźnieński, nadl. Gniezno, leśn. Brody, dolina Wełny, na wschód od rzeczki, ok. 0,6 km na pn od leśniczówki Brody, CC-73; 2009.07.14; las mieszany: dąb, grab, klon, leszczyna, nieopodal sosna; na ziemi pod leszczynami i pod dębem kilka owocników; leg. Barbara Kudławiec; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/BK/31.07.09, kilka słabej jakości, notatka: nagranie na dyktafon+mapka; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi: lokalizacja na granicy oddziałów:
w odległości ok. 2 m od stanowiska Geastrum rufescens ID: 120343, N 52°37'23,89 E 17°38'49,79", oddział 133
oraz
w odległości ok. 2-3 m od stanowiska Gyroporus castaneus ID: 115060, N 52°37'23,84" E 17°38'50,90", oddział 126

w dniu znalezienia owocniki mniejsze, większe, ale wszystkie młodziutkie, w miarę możliwości sprawdzę liczność stanowiska 18 lipca

fot. 253856

ID138002 Helvella lacunosa; Wyrówno gm.Lipusz - Kaszuby, CB-25; 2009.07.18; Młodnik brzozowy; W ziemi kilkadziesiąt owocników; leg. Mirosław Wantoch-Rekowski; det. Mirosław Wantoch-Rekowski; eksykat: tak,zostanie wysłany do Kustosza Bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 255391 fot. 255392
Powtórzenie stanowiska ID: 119554
N 54*04,013'
E 017*48,221'
163 m.npm

 ID138652  Helvella lacunosa; Las Łagiewnicki w Łodzi (skraj), DD-66; 2009.07.21; Trawnik pod ogrodzeniem szpitala chorób płucnych. W okolicy dąb czerwony, klon, brzoza.; na ziemi kilka egzemplarzy obok siebie; leg. Małgorzata Przybyt; det. Małgorzata Przybyt; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 8/MP/3.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: Obok rosła Helvella peziziodes
fot. 257145 fot. 257146 fot. 257147

 ID138826  Helvella lacunosa; 2 km SE,Łękińsko.pow.bełchatowski, DE-35; 2009.07.26; rzadki las mieszany,stare sosny i młode dęby i brzozy; na ziemi grupa ok.30 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 11/JN/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: 51st12'15,86"N 19st22'24,34"E

siedlisko
fot. 257622

przykładowe owocniki
fot. 257623 fot. 257624 fot. 257625

 ID138832  Helvella lacunosa; 1 km W,Czyżów,pow.bełchatowski, DE-35; 2009.07.26; las sosnowy; na ziemi,w pobliżu brzóz w promieniu ok.200m trzy grupy-od kilku do kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: Tak, w Stacji ZBŚRiL PAN, 10/JN/1.09.10, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2012. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część VI. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2010. Przegląd Przyrodniczy 23(2): 3-59
uwagi: gr1-51st13'4,45"N 19st22'26,18"E
gr3-51st13'5,43"N 19st22'19,63"E (razem z chropiatką lejkowatą)

gr1
fot. 257669 fot. 257670

gr3
fot. 257671

 ID138865  Helvella lacunosa; ok 50 m SE droga S1, 2,5 km S zameczek myśliwski w Promnicach, pow.tyski, woj.śląskie, DF-62; 2009.06.30; las sosnowy z dębami wzdłuż dróg; na ziemi, przy leśnej drodze jeden owocnik; leg. Joanna Gądek; det. Joanna Gądek; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 16/JG/17.08.09, tak, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011a. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część V. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2009. Przegląd Przyrodniczy 22(4): 16-68
uwagi:
fot. 257784

ID144872 Helvella lacunosa; Okolice miejscowości Gościno, pow. kołobrzeski, zachodniopomorskie, BB-11; 2009.09.12; Dorzecze rzeki Parsęty, las łęgowy; na ziemi, pojedynczo, jeden owocnik; leg. Paweł Paulus; det. Paweł Paulus; eksykat: tak, tak, notatka: https://www.bio-forum.pl/messages/33/272489.html
uwagi: fot. 272921 fot. 272922

ID297094 Helvella lacunosa; Puszcza Bukowa, 0,9 km na N od Kołowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2014.09.15; pod skarpą przydrożną w żyznej buczynie; ziemia pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 906997

ID298473 Helvella lacunosa; 1 km N od wsi Teklinów, gm.Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-65; 2016.06.05; bór sosnowy; utwardzona droga leśna; na ziemi grupa kilkudziesięciu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 0' 0,15" N i 19st 21' 54" E

fot. 913946 fot. 913947 fot. 913948

Owocniki b.małe, do 3 cm wysokości.

ID298940 Helvella lacunosa; ok.1,4km na N od Osówca Szlacheckiego,gm.Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2010.09.08; Las mieszany,sosna,brzoza,dąb; na ziemi we mchach Pojedynczo kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 916381 fot. 916382

ID305293 Helvella lacunosa; Mochle, pow. bydgoski, woj. kujawsko-pomorskie, CC-15; 2017.09.14; Założenie parkowe.; Ściółka - pod świerkiem kłującym i leszczyną. Pojedynczo - 2 owocniki.; leg. Przemysław Drzewiecki; det. P. Stanczak; eksykat: Tak - zostanie przesłany kustosz Annie Kujawa, tak
uwagi: Bio-forum

ID305528 Helvella lacunosa; ok.1km na S od miejscowości Kobylaki Korysze,gm.Jednorożec, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2017.09.13; Las sosnowy z domieszkami(brzoza,dąb); na ziemi pod brzozami Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 947942 fot. 947943

ID308021 Helvella lacunosa; 1 km NW od wsi Tomaszów, gm.Ładzice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-45; 2017.10.22; rekultywowany teren żwirowni -sosna, żarnowiec; na ziemi grupa kilkunastu owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 6' 42,5" N i 19st 24' 27,7" E

fot. 958533 fot. 958534 fot. 958535

ID308109 Helvella lacunosa; Przasnysz,ul.Sadowa, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-35; 2017.11.03; Szpital miejski,trawnik z brzozami; w trawie klika owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 958960 fot. 958961 fot. 958962

ID308822 Helvella lacunosa; Hermanów, pow. pabianicki, woj. łódzkie, DD-85; 2017.11.16; las sonowy z domieszkami; z ziemi 1 owocnik; leg. Beata Łyszkowska; det. Beata Łyszkowska; eksykat: tak, wyślę do BG, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 961953 fot. 961954

ID309229 Helvella lacunosa; Puszcza Bukowa, 2,6 km na W od Binowa, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2017.11.27; pobocze drogi w buczynie z domieszką dębów; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak - zostanie przesłany do Kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: Gatunek omówiony w wątku: https://www.bio-forum.pl/messages/33/964078.html

ID315987 Helvella lacunosa; 1 km E od wsi Czyżów, gm.Kleszczów, pow. bełchatowski, woj. łódzkie, DE-35; 2018.07.21; młodniki sosnowe u podnóża Góry Kamieńskiej; na ziemi, na poboczu drogi leśnej dwa zrośnięte owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: 51st 12' 38" N i 19st 24' 10" E

fot. 1009548 fot. 1009549

siedlisko
fot. 1009550

ID326617 Helvella lacunosa; Puszcza Bukowa (prop. rez. Węglino), 0,3 km na NW od osady Karczma w pobliżu jeziora Węglino, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-93; 2019.10.12; pobocze drogi w żyznej buczynie; na ziemi pojedynczo; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1103970 fot. 1103971 fot. 1103972

ID339395 Helvella lacunosa; ok. 0,5 km na S od miejscowości Szla-Góry, gm. Przasnysz, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-26; 2020.11.14; bór sosnowy z domieszką brzozy i dębu; ziemia kilka owocników; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1189825 fot. 1189826

ID340406 Helvella lacunosa; Wyspa Uznam (prop. rez. Łowiczanka), 2,4 km na S od Stacji nautycznej Karsibór, pow. Świnoujście, woj. zachodniopomorskie, AB-31; 2020.11.07; pobocze drogi w lesie mieszanym; na ziemi w grupie - kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1194836 fot. 1194837 fot. 1194838 fot. 1194839

ID348002 Helvella lacunosa; ok. 1 km na S od miejscowości Romany Sebory przy DK 57 gm. Krzynowłoga Mała, pow. przasnyski, woj. mazowieckie, EC-25; 2021.08.05; zadrzewienie przy parkingu zajazdu Sebory; wykorowana ziemia Pojedynczy owocnik; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1253096 fot. 1253097

ID348903 Helvella lacunosa; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.07; Las z przewagą buka; na gliniastym podłożu przy korzeniach zwalonego pnia 3 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, w wątku na forum, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'15.8"N 19°27'58.2"E
wątek: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1259882.html

ID348991 Helvella lacunosa; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 2021.09.09; Las z przewagą buka; na piaszczystej glebie 2 owocniki; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'41.4"N 19°28'32.6"E
fot. 1260515 fot. 1260516 fot. 1260517 fot. 1260518

ID349216 Helvella lacunosa Afzel.; Lipowo, niedaleko granicy z sąsiednimi Malcanowem i Kopkami, pow. Otwocki, woj. Mazowieckie; 2021.09.13; Trawnik, łąka koszona; Na ziemi, w trawie Pojedynczo; leg. Tomasz Fidel; det. Tomasz Fidel; eksykat: -, Tak, 4 jednego owocnika, w tym dwa z zapalniczką dla uchwycenia rozmiaru oraz jedno zdjęcie drugiego znalezisja, ok. 5 m od pierwszego, notatka: -
uwagi: Dwa stanowiska w odległości ok. 5 m od siebie. Również widziane w innym czasie na łące, w odległości ok. 100 mfot. 1261775fot. 1261776fot. 1261777fot. 1261778fot. 1261779

ID349494 Helvella lacunosa; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-06; 201.09.17; Las z przewagą buka, wilgotne miejsce; na ziemi, wśród roślinności zielnej kilkanaście owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'38.5"N 19°27'48.4"E
fot. 1263281 fot. 1263282 fot. 1263283 fot. 1263284 fot. 1263285

ID349948 Helvella lacunosa; Tarnowo Podgórne, skwer przy ul. Poznańskiej, pow. poznański, woj. wielkopolskie, BC-97; 2021.09.22; skwer; ziemia trzy owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1267560

ID350304 Helvella lacunosa; 1 km NW od wsi Wrony; gm. Kobiele Wielkie, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-56; 2021.08.28; bór sosnowy; pobocze utwardzanej drogi leśnej; na ziemi jeden owocnik; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51st 1' 10,5" N 19st 29' 59,5" E

fot. 1269435

ID350413 Helvella lacunosa; Elbląg, las Bażantarnia, pow. m. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, DB-05; 2021.09.29; Las bukowy; na próchniejącym pniu buka ok. 10 owocników; leg. Stanisław Kosiński; det. Stanisław Kosiński; eksykat: Tak, zostanie wysłany do kustosza, tak, notatka: tak
uwagi: GPS: 54°10'40.1"N 19°26'31.8"E
fot. 1270042 fot. 1270043 fot. 1270044

ID350583 Helvella lacunosa; Karniewo, gm. Karniewo, pow. Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, EC-56; 2012.09.17.; teren przy banku spółdzielczym; ziemia dwa owocniki; leg. Romuald Tomaszewski; det. Romuald Tomaszewski; eksykat: tak,zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1271347 fot. 1271348

ID350914 Helvella lacunosa; Równina Wełtyńska (prop. rez. Mszar Gajki), 0,9 km na E od osady leśnej Gajki, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AC-03; 2021.10.06; droga gruntowa w lesie mieszanym; na ziemi kilkanaście owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1275154 fot. 1275155 fot. 1275156

ID351050 Helvella lacunosa; Niesiłowo,gm.Koczała, pow. człuchowski, woj. pomorskie, CB-20; 2021.10.10; pobocze drogi; ściółka kilkanaście owocników na pow. kilku m2; leg. Marcin Sławomir Lożek; det. Marcin Sławomir Lożek; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: Piestrzyca zatokowatafot. 1276702fot. 1276703fot. 1276704fot. 1276705

ID351606 Helvella lacunosa; 2 km SW od wsi Wikłów; gm. Kruszyna, pow. częstochowski, woj. śląskie, DE-64; 2021.08.21; las mieszany -sosna, dąb, brzoza, osika, świerk; na ziemi dwa owocniki; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Bazy, Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 50st 59' 11,5" N 19st 16' 20" E

fot. 1281350 fot. 1281351

ID358364 Helvella lacunosa; Kręski Młyn k. Starogardu Gdańskiego, pow. starogardzki, woj. pomorskie, CB-29; 2022.06.12; sosna, wierzba; na ziemi piaszczystej 2 pojedyncze owocniki; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: przystań wodna nad rzeką Wierzyca fot. 1344539fot. 1344540fot. 1344541fot. 1344542

ID358420 Helvella lacunosa; Gdańsk, Szpital Dziecięcy, ul. Polanki, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2021.09.30; trawnik przy alei grabowej; ziemia dwa zrośnięte owocniki; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: fot. 1345242fot. 1345243fot. 1345244

ID358421 Helvella lacunosa; Gdańsk-Sobieszewo, Górki Wschodnie, scieżka do wejscia na plażę nr 19, granica rezerwatu Ptasi Raj, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-81; 2020.11.11; ścieżka pomiędzy borem nadmorskim a łęgiem nad jez. Karaś; ziemia kilka pojedynczych owocników w dwóch skupieniach odległych o 20m; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak, notatka: nie
uwagi: Osobniki z pierwszego skupiska (3 szt. ) wyraźnie mniejsze 2.5 cm (1 suszek), osobniki z drugiego skupiska (4 szt.) dwa razy większe (2 suszek). Ogólne wrażenie owocników z 1 skupiska ze to forma H. lacunosa var. sulcata (zdjęcia)fot. 1345250fot. 1345251fot. 1345252fot. 1345253

ID362092 Helvella lacunosa; Gdańsk-Oliwa, Campus UG, 150 m od Wydziału Biologii, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-80; 2022.10.05; trawnik, brzoza; na ziemi w trawie grupa 20 pojedynczych owocników na 2 m kwadratowych; leg. Marian Sęktas; det. Marian Sęktas; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: https://www.bio-forum.pl/messages/33/1379402.html
fot. 1380160fot. 1380161fot. 1380162fot. 1380163fot. 1380164fot. 1380165fot. 1380166 fot. 1380167fot. 1380168fot. 1380169fot. 1380170fot. 1380171

ID362728 Helvella lacunosa; Gdańsk-Orle, Wyspa Sobieszewska, pow. Gdańsk, woj. pomorskie, DA-82; 2022.10.18; nadmorski bór sosnowy, przy ścieżce wdłuż wydmy szarej; na ziemi we mchu pojedynczo w 2 skupionych grupkach po kilka w odległości 50 m od siebie; leg. Marian Sęktas; det. Piotr Stańczak; eksykat: TAK, zostanie przesłany do kustosza bazy, tak
uwagi: fot. 1384954fot. 1384955fot. 1384956fot. 1384957

ID364592 Helvella lacunosa; 1,5 km E od wsi Gertrudów; gm. Gomunice, pow. radomszczański, woj. łódzkie, DE-47; 2022.09.03; las mieszany -grab, dąb, brzoza, jodła i inne; na silnie zmurszałej, omszałej kłodzie liściastego grupa 8 owocników; leg. Jacek Nowicki; det. Jacek Nowicki; eksykat: tak, wyślę Kustoszowi Ani Kujawie, tak, notatka: nie
uwagi: GPS: 51,1656 19,5869

fot. 1399889 fot. 1399890 fot. 1399891 fot. 1399892 fot. 1399893 fot. 1399894

ID365788 Helvella lacunosa; Wzgórza Bukowe (SzPK Puszcza Bukowa), 1,4 km NW od Dobropola Gryfińskiego, pow. gryfiński, woj. zachodniopomorskie, AB-94; 2011.08.28; pobocze utwardzonej drogi w grądzie; na ziemi kilka owocników; leg. Grazyna Domian; det. Grazyna Domian; eksykat: tak, tak, notatka: tak
uwagi: fot. 1408297 fot. 1408298 fot. 1408299
zarodniki: (-14,8)15,4-19,2 x 10,7-13,4(-13,9) µm (średnio 16,8 x 11,6 µm), Q: 1,3-1,6 (średnio 1,5):
fot. 1408300 fot. 1408301

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji