grzyby.pl
niejadalny

Xylaria longipes (Nitschke) Dennis

próchnilec długotrzonkowy
Xylaria Xylaria Xylaria XylariaXylariapróchnilec gałęzisty (Xylaria hypoxylon)próchnilec maczugowaty (Xylaria polymorpha)
Unidentified-Ascomycetes (niezidentyfikowane)
masowo wyrastające owocniki z opadłych gałązek bukowych; 04.09.1999, Dolny Śląsk, Góry Bialskie; copyright © by Marek Snowarski

opis

Unidentified-Ascomycetes (niezidentyfikowane)
Podkładka ciemnobrązowa, dojrzała czarna, wydłużona; 10 – 30 x 2 – 5 mm, w dolnej, płonnej części zwężona, w górnej rozszerzona; powierzchnia szorstka. Miąższ zdrewniały, biały.

Fruiting body dark brown to black, elongate, 10 – 30 x 2 – 5 mm, tapered at the base; surface roughened. Flesh white, tough.

występowanie

Pospolity. Wyrasta przez cały rok na opadłych gałęziach drzew liściastych.

Common. Fruitbodies appears year round, on fallen branches of hardwood.

gatunki podobne

próchnilec maczugowaty (Xylaria polymorpha) zwykle ma bardziej krępe owocniki i znacznie większe zarodniki (22 – 29 × 7 – 9 µm).

space