grzyby.pl

Megacollybia platyphylla (Pers.) Kotl. et Pouzar

pieniążnica szerokoblaszkowa
Oudemansiella platyphylla (Pers.) M.M. Moser
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Megacollybia platyphylla (pieniążnica szerokoblaszkowa)
20.08.2005, okolice Wrocławia; copyright © by Marek Snowarski
Megacollybia platyphylla (pieniążnica szerokoblaszkowa)
w buczynie; śr. kap. 95 mm
Megacollybia platyphylla (pieniążnica szerokoblaszkowa)
w buczynie

owocnik

Megacollybia platyphylla (pieniążnica szerokoblaszkowa)
Dość duże owocniki. Kapelusz szarobrązowy, zmienny w intensywności barwy od czarnobrązowego do prawie białawej; 50-120 (180) mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem płaski, pofalowany; powierzchnia sucha, promieniście włókienkowata, może być promieniście spękana lub porysowana; brzeg ostry.

Blaszki brudnobiałe, wodnistobiałe, bardzo szerokie (10-30 mm), stosunkowo rzadkie, poprzecznie żyłkowane, przyrośnięte zatokowato; ostrza nierówne, karbowane, postrzępione, mogą być brunatno orzęsione.

Trzon początkowo białawy, później ciemnieje, szarobrązowy, bladożółty; zazwyczaj jaśniejszy od kapelusza; 60-120 x 10-25 mm, równogruby; początkowo pełny, potem wydrążony; podłużnie prążkowany, u podstawy z wyraźnymi i dość długimi silnymi ryzomorfami, początkow białawe, z wiekiem ciemniejące.

Miąższ biały, wodnisty; w kapeluszu cienki, jedynie w centrum grubszy; zwarty, bez zapachu lub ze słabym zapachem, smak łagodny lub gorzkawy.Dość duże owocniki. Kapelusz szarobrązowy, zmienny w intensywności barwy od czarnobrązowego do prawie białawej; 50-120 (180) mm średnicy, początkowo wypukły, z wiekiem płaski, pofalowany; powierzchnia sucha, promieniście włókienkowata, może być promieniście spękana lub porysowana; brzeg ostry.

space

Trzon początkowo białawy, później ciemnieje, szarobrązowy, bladożółty; zazwyczaj jaśniejszy od kapelusza; 60-120 x 10-25 mm, równogruby; początkowo pełny, potem wydrążony; podłużnie prążkowany, u podstawy z wyraźnymi i dość długimi silnymi ryzomorfami, początkow białawe, z wiekiem ciemniejące.

space

Sporocarps quite big. Pileus gray-brown in different shades, from blackish brown to nearly white; 50-120 (180) mm broad, at first convex, becoming plane, wavy; surface dry, radialy appressed fibrilose, may be radialy cracked.

Lamellae whitish, broad (10-30 mm), distant, intervenose, adnexed to notched; edges uneven, notched, torn, may be brownish fibrillose.

Stipe at first whitish, darkening in age, gray-brown, pale yellow; usually lighter then cap; 60-120 x 10-25 mm, equal; solid, hollow at maturity; longitudinally streaked; at base with distinct and long strong rhizomorphs, whitish then darkening.

Flesh whitish; in cap thin, only at disk thicker; firm; without odour; taste mild or bitterlish.

Sporocarps quite big. Pileus gray-brown in different shades, from blackish brown to nearly white; 50-120 (180) mm broad, at first convex, becoming plane, wavy; surface dry, radialy appressed fibrilose, may be radialy cracked.

space

Stipe at first whitish, darkening in age, gray-brown, pale yellow; usually lighter then cap; 60-120 x 10-25 mm, equal; solid, hollow at maturity; longitudinally streaked; at base with distinct and long strong rhizomorphs, whitish then darkening.

space

cechy mikroskopowe

Megacollybia platyphylla (pieniążnica szerokoblaszkowa)
Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, cienkościenne, nieamyloidalne, 7-8 x 6-7 µm.Wysyp zarodników biały. Zarodniki elipsoidalne, gładkie, bezbarwne, cienkościenne, nieamyloidalne, 7-8 x 6-7 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, thin-walled, inamyloid, 7-8 x 6-7 µm.
Spore print white. Spores ellipsoid, smooth, hyaline, thin-walled, inamyloid, 7-8 x 6-7 µm.

występowanie

Jest w czekliście.[105]
Bardzo częsty gatunek. Owocniki pojawiają się pojedynczo lub po kilka od maja do października, także w suchych okresach. Wyrastają na silnie spróchniałym drewnie (zwykle liściastym) leżącym na powierzchni lub zagrzebanym w ziemi.Bardzo częsty gatunek. Owocniki pojawiają się pojedynczo lub po kilka od maja do października, także w suchych okresach. Wyrastają na silnie spróchniałym drewnie (zwykle liściastym) leżącym na powierzchni lub zagrzebanym w ziemi.
Very common. Spring-fall, solitary or few together, on fallen branches usually of deciduous trees and buried wood; also during dry periods.
Very common. Spring-fall, solitary or few together, on fallen branches usually of deciduous trees and buried wood; also during dry periods.

jadalne czy trujące? 🟡

Jadalna, lepsze są młode owocniki[133]. Różne źródła podają także, że może powodować niedyspozycje żołądkowe jedzona w większej ilości[134]; być może z tego względu czeklista[105] podaje jako trującą. Bezpiecznie jest przyjąć ją za niejadalną, bez dużej straty dla grzybiarstwa, owocniki mają cienki miąższ i łykowaty trzon.Jadalna, lepsze są młode owocniki[133]. Różne źródła podają także, że może powodować niedyspozycje żołądkowe jedzona w większej ilości[134]; być może z tego względu czeklista[105] podaje jako trującą. Bezpiecznie jest przyjąć ją za niejadalną, bez dużej straty dla grzybiarstwa, owocniki mają cienki miąższ i łykowaty trzon.
W tych samych siedliskach często spotyka się podobnie zabarwionego drobnołuszczaka jeleniego (Pluteus cervinus) różni się on wolnymi blaszkami, z wiekiem mięsno-różowymi, kruchym miąższem i łososiowo-różowym wysypem zarodników.W tych samych siedliskach często spotyka się podobnie zabarwionego drobnołuszczaka jeleniego (Pluteus cervinus) różni się on wolnymi blaszkami, z wiekiem mięsno-różowymi, kruchym miąższem i łososiowo-różowym wysypem zarodników.

In the same habitats often are met similar colour specimens of drobnołuszczak jeleni (Pluteus cervinus), it differs with free gills, in maturity flesh-pink, fragile flesh and salmon-pink spore print.

space

Pieniążnica szerokoblaszkowa ma na ostrzu blaszki pęcherzykowato-butelkowate cystydy, podobna ale mniejsza i wyrastająca w górskich lasach świerkowych, w gęstych kępkach na drewnie, bardzo rzadka lejkóweczka postrzępiona (Clitocybula lacerata) nie ma cystyd na ostrzu blaszki.Pieniążnica szerokoblaszkowa ma na ostrzu blaszki pęcherzykowato-butelkowate cystydy, podobna ale mniejsza i wyrastająca w górskich lasach świerkowych, w gęstych kępkach na drewnie, bardzo rzadka lejkóweczka postrzępiona (Clitocybula lacerata) nie ma cystyd na ostrzu blaszki.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20050820.4.05 - Megacollybia platyphylla (pieniążnica szerokoblaszkowa); okolice Wrocławia
050820-4
/okolice Wrocławia/ #25
znalezisko 19980524.2.98 - Megacollybia platyphylla (pieniążnica szerokoblaszkowa); Dolny Śląsk, lasy milickie
980524-2
leg. Marek Snowarski
/Dolny Śląsk, lasy milickie/ #2