grzyby.pl

Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy

kobiernik orzęsiony, tarczownica orzęsiona
Parmelia perlata (Huds.) Ach. · Parmotrema chinense (Osbeck)
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Parmotrema Parmotrema Parmotrema ParmotremaParmotremakobiernik Arnolda (Parmotrema arnoldii)kobiernik wyblakły (Parmotrema stuppeum)
Parmotrema perlatum (kobiernik orzęsiony)
19.11.2019, Woj. zachodniopomorskie, Kołobrzeg, użytek ekologiczny Ekopark Wschodni; copyright © by Tadeusz Twardy

występowanie

Gatunek podlega ochronie ścisłej (poz. 1.132 wg aktualnego rozporządzenia). Nie mają do niego zastosowania wyłączenia spod ochrony uzasadnione względami godpodarki rolnej, leśnej lub rybackiej (§7.1). Do ustawowej ochrony został włączony w 1995 roku.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20191119.1.tt - Parmotrema perlatum (kobiernik orzęsiony); Woj. zachodniopomorskie, Kołobrzeg, użytek ekologiczny Ekopark Wschodni
191119-1
leg. Tadeusz Twardy
rev. RDOŚ Szczecin
/Woj. zachodniopomorskie, Kołobrzeg, użytek ekologiczny Ekopark Wschodni/ #1