jest w czekliście Fałtynowicz, Kossowska (2016)

Melanelixia subargentifera (Nyl.) O. Blanco et al.

przylepnik brodawkowaty
Melanelia subargentifera (Nyl.) Essl.