red listGREJ
· Czerwona Lista — R–rzadki - potencjalnie zagrożony wymarciem

Volvariella hypopithys (Fr.) M.M. Moser

pochwiak drobny
Volvariella plumulosa (Lasch) Singer