grzyby.pl
takson nie ujęty w czekliście

Phaeoclavulina decurrens (Pers.) J.H. Petersen

Ramaria decurrens (Pers.) R.H. Petersen
Ramaria Ramaria Ramaria RamariaRamariaRamaria flavoideskoralówka czerwonawa (Ramaria rufescens)
Phaeoclavulina decurrens
12.09.2017, woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Przasnysz, Święte Miejsce; copyright © by Romuald Tomaszewski

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20170912.BGF_0005237.rotom - Phaeoclavulina decurrens; woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Przasnysz, Święte Miejsce
170912-BGF_0005237
leg. Romuald Tomaszewski, det. Błażej Gierczyk
/woj. mazowieckie, pow. przasnyski, gm. Przasnysz, Święte Miejsce/ #1