występowanie

Jest w czekliście. [105]
Lasy liściaste i iglaste, na żyznej ziemi.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Wojewoda W., 2003 — Checklist of polish larger basidiomycetes. [105]
znaleziska Agaricus lanipes na terenie Polski

w rejestrze grzybów chronionych i zagrożonych GRej

zapisy w GRej wg stanu na dzień 2023.09.12

ID na żółtym tle to oznaczenie zweryfikowane przez kustosza GRej, pozostałe oczekują na weryfikację.

Fotografie oznaczone [z wątku] są automatycznie pobrane z wątku bio-forum.pl wskazanego we wpisie; aby upewnić się które odnoszą się do wpisu, należy zajrzeć do wątku.

BD-19 75842 CC-80 41661 ED-16 44481

 ID41661  Agaricus lanipes; Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka, ok. 200m E od leśniczówki Łopuchowo, CC-80; 2006.08.27; Las mieszany, z przewagą drzew liściastych, krzewy czeremchy; Na ziemi Licznie, ok. 40 egzemplarzy; leg. Michał Wójtowski; det. Anna Kujawa; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 4/MW/7.09.06, tak, notatka: tak; publikacja: Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2008. Nowe stanowisko pieczarki krótkotrzonowej Agaricus lanipes (F.H. Moller & Jul. Schaff.) Singer w Polsce - gatunku nowego dla Wielkopolski. Chrońmy przyr. ojcz. 64 (2): 100-104. Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70, Wójtowski M., Gierczyk B., Kujawa A. 2006. Rzadkie i ciekawe grzyby wielkoowocnikowe Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”. W: Lis A., Smalara K. (red.) Mat. konferencyjne. XXV Ogólnopolska Szkoła Chemii. „Morze chemii w środowisku”. Puck 10-14 listopada. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego: 87
uwagi:

fot. 52920 fot. 52921

 ID44481  Agaricus lanipes; Warszawa. Lasek Bielański., ED-16; 2006.09.06; W lesie dębowo-grabowym z domieszką pojedyńczych starych sosen.; Na ziemi, pod wiekowym dębem. Grupa trzech owocników.; leg. Marek KOZŁOWSKI; det. Marek KOZŁOWSKI; eksykat: TAK - w zasobach własnych i dla kustosza., tak, notatka: tak; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2007. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych. Część II. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2006. Przegląd Przyrodniczy 18(3-4): 3-70
uwagi: fot. 57081

 ID75842  Agaricus lanipes; Las między miejscowościami Borówiec i Skrzynki, gm. Kórnik, pow. poznański, BD-19; 2007.09.02; las mieszany z przewagą drzew iglastych; na ziemi pojedynczo, jeden egz.; leg. Michał Wójtowski; det. Michał Wójtowski; eksykat: TAK, w Stacji ZBŚRiL PAN, 2/MW/1.07.08, nie, notatka: nie; publikacja: Kujawa A., Gierczyk B. 2011. Rejestr gatunków grzybów chronionych i zagrożonych w Polsce. Część IV. Wykaz gatunków przyjętych do rejestru w roku 2008. Przegląd Przyrodniczy 22(1): 17-83
uwagi:

ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji